IUCN doet oproep om ecosysteem IJsselmeer te behouden

The International Union for Conservation of Nature – De IUCN – heeft een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad van de Fryske Marren om het zandwinnigsplan in het IJsselmeer af te wijzen.

De IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met natuurbehoud en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Zij is in 174 landen over de hele wereld vertegenwoordigd en heeft als enige natuurorganisatie de status van waarnemer bij de Verenigde Naties. Zij nam ook het initiatief tot de oprichting van het Wereld Natuur Fonds. Meer dan 12.000 wetenschappers dragen bij aan het werk van de IUCN.

Europees Natura 2000 gebied
Daarom is het IJsselmeer al in de begin jaren zeventig onder het verdrag van Ramsar – mede ondertekend door de Nederlandse overheid – erkend als water-natuurgebied van internationaal belang. Dit is nog eens versterkt door de aanwijzing als Europees Natura 2000 gebied. Ook de ondiepten langs de Friese kust worden in dit verband genoemd als zeer waardevol. Op de lijst van beschermde diersoorten blijkt een imposant aantal van 22 voor te komen in het Ijsselmeer-gebied. De verandering van dit kwetsbare ecosysteem door de beoogde zandwinning zal volgens de IUCN zodanig grote gevolgen hebben, dat herstel niet meer mogelijk zal blijken.

De IUCN doet dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van de Fryske Marren om de uitzonderlijke kwaliteiten van het IJsselmeer gebied te behouden en juist te versterken.

BBZ
EOC