Vaartijd binnenvaart gaat toch tellen voor Rating Deck

De afgelopen jaren was er verwarring en onenigheid over de mogelijkheid om met vaartijd, behaald op binnenvaart-(beroeps)zeilschepen, een vaarbevoegdheid voor ‘officer in charge of a navigational watch sailing ships’ (Rating deck sailing ships) aan te vragen. 

Volgens de officële wettekst kon deze vaarbevoegdheid uitsluitend aangevraagd worden op basis van vaartijd op een commercieel zeegaand zeilschip met zeebrief. Dit betekende een zeer ongewenste rem op de doorstroom van ervaren en enthousiaste bemanningsleden uit de binnenvaart chartervloot naar de zeegaande vloot.

Rood Boven Groen uit Harlingen heeft samen met Paul van Ommen van de BBZ getracht deze patstelling open te breken.

En met succes!

Vorige week heeft het KIWA bevestigd dat de benodigde vaartijd voor een vaarbevoegdheid gezel zeilvaart < 500 GT ook op binnenvaart zeilschepen behaald mag worden, mits opgetekend in een geldig dienstboekje.

BBZ
EOC