Delen van Gorch Fock sinds 1979 niet gekeurd

De kostenoverschrijding van de renovatie van het Duitse marine Sailtrainingschip Gorch Fock wordt de minister van Defensie Ursula von der Leyen zwaar aangerekend. Naar nu bekend wordt was de staat van het schip veel slechter dan dat de marine-leiding deed geloven. Sommige onderdelen van het schip waren sinds 1979 niet gekeurd. Hierdoor liepen de kosten voor de renovatie op van 10 miljoen tot 135 miljoen euro.

Volgens een vertrouwelijk rapport van de federale rekenkamer is het federale ministerie van defensie mede verantwoordelijk voor het feit dat het herstel van de “Gorch Fock” duurder werd. Meer in het bijzonder wordt gesteld dat een rapport van het Havarie Kommando (Centraal commando voor maritieme ongelukken) uit 2011 over de slechte staat van het zeilschip werd genegeerd.

De federale minister van Defensie Ursula von der Leyen had hierdoor onjuiste informatie ontvangen. Het rapport noemt wanbeheer door de marine, het aanbestedingsbureau en het ministerie van Defensie.

Op dit moment is 63 miljoen uitgegeven aan de Gorch Fock. Van der Leyen heeft een tijdelijke uitgavenstop ingevoerd om nader onderzoek te doen. Dit ook naar aanleiding van mogelijke fraude rond de renovatie. Hoewel er begrip is om een dergelijk wereldberoemd traditioneel schip in de vaart te houden roept de politiek nu ook op om te kijken of nieuwbouw van een Sailtraining schip niet een betere oplossing is.

Bekijk hier het filmpje over de Gorch Fock bij de NDR