Einde van het wadlopen?

Een verontrustend bericht in de Zeepost van vorige week: “Groepen van acht of meer personen die vanaf een schip willen wadlopen, hebben daar vanaf volgend jaar een vergunning voor nodig”. De BBZ heeft uitgezocht hoe het zit en gaat uiteraard actie ondernemen.

De feiten:
In de wadloopverordening van 1996 is opgenomen dat het wadloopverbod niet geldt voor groepen die vanaf een schip gaan wadlopen mits de groep niet groter is dan zeven personen. Wanneer de groep uit 8 of meer personen bestaat, moeten ze binnen een straal van 500 meter van het schip blijven. In de nieuwe verordening is deze tweede uitzondering eruit gehaald.

De verordening is nog niet definitief; hij moeten nog worden vastgesteld door Provinciale Staten. Dat staat in maart op de agenda. Mocht het aangenomen worden dan treedt de verordening in werking op 1 januari 2020.

De BBZ gaat hiertegen bezwaar aantekenen. Inzet is om de tweede uitzondering voor kleinschalige passagiersvaart (zoals de chatervaart) weer op te nemen in de nieuwe verordening. Als dit afgewezen wordt is er nog een andere mogelijkheid; een ontheffing op basis van de kennis en kunde van de schipper. Ons voorstel is dat wanneer de schipper kan aantonen over voldoende kennis over het wad te beschikken, hij geen aparte gids mee hoeft te nemen.

Dit kan deelname aan de BBZ Waddencursussen zijn. Al ruim 10 jaar organiseert de BBZ samen met Ecomare waddentrainingen; de basiscursus en de vervolgcursus. Wanneer beide cursussen afgelegd zijn is de deelnemer een Ambassadeur van het wad. Op basis hiervan zou wat misschien een ontheffing gegeven kunnen worden. Wordt vervolgd in de Zeepost.

Foto: ZeilendeSchepen.nl