Situatie containerramp wordt opgeschaald naar GRIP-4

De Veiligheidsregio Fryslân heeft na zes dagen de gevolgen van de containerramp opgeschaald naar GRIP-4. Dat betekent dat burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden de leiding krijgt over de coördinatie en dat er een speciaal team wordt opgericht om hem bij te staan. De burgemeesters van de Waddeneilanden deden eerder al een oproep om op te schalen naar GRIP-4. Ze hadden aangestuurd op meer coördinatie.

Volgens Crone zat de opschaling er aan te komen: “We hebben met alle betrokken gemeenten de afgelopen weken veel overleg gevoerd. Nu duidelijk wordt dat er meer en meer gemeenten beïnvloed worden door de troep uit de containers is opschaling gewenst.” Hij doelt daarmee op de gemeenten aan de vaste wal, die nu steeds meer last krijgen van de stroom afval uit de containers. De verwachting is dat die overlast de komende dagen alleen maar verder toeneemt als gevolg van de storm die dinsdagnacht wordt verwacht.

Door een gebrek aan afstemming is te laat begonnen met het opruimen van de aangespoelde rommel uit de verloren containers op de Waddeneilanden. Dat zegt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen. De Veiligheidsregio Fryslân herkent zich niet in de kritiek.

“Wanneer er betere coördinatie was geweest, hadden er eerder én meer containers kunnen worden opgeruimd”, zegt Mintjes bij Omrop Fryslân. “Voor dit soort gevallen ligt geen calamiteitenplan klaar. Iedereen heeft wat te zeggen over het wad. Daardoor is er geen samenwerking.”

Mintjes is naast directeur van de Maritieme Academie, maar ook betrokken bij de KNRM Harlingen. Hij wijst erop dat die afdeling van de reddings-maatschappij zelfstandig in actie kwam nadat de eerste containers met afval op de Waddeneilanden terechtkwamen. “We hebben het in onze omgeving zelf maar geregeld. Pas later kwam er coördinatie op gang, toen we zelf contact zochten. Dat moet beter. Ik hoop dat we deze week meer samenwerking met elkaar hebben om die andere containers op te vissen.”

 Arjen Mintjes verwacht dat er ook de komende dagen nog volop rommel zal aanspoelen op de Waddeneilanden en het kustgebied. “Er liggen nog zo’n 200 containers op de zeebodem. Als daar 40 van openbreken, begint het hele feest opnieuw. Ga er maar vanuit dat er na de storm weer aardig wat rommel op het wad ligt en ook op de stranden.”

De containers liggen in 20 meter diep water waar golven van 10 meter worden verwacht. De kans dat ze daardoor open breken is reëel aanwezig. Ook kunnen ze onder het zand komen waardoor ze moeilijk kunnen worden geborgen. Ze liggen niet allemaal diep genoeg om overheen te varen. Vandaar dat sommige vaargeulen zijn afgesloten.

Tevens is er kritiek op het sturen van 100 militairen naar Schiermonnikoog voor de opruimactie. De inzet van honderden vrijwilligers op Vlieland, Ameland en Terschelling is niet genoeg om al het afval op te ruimen. Defensie heeft permanent ruim 4000 militairen paraat voor inzet bij grote calamiteiten.

Voor meer info over GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) kijk je hier

EOC
BBZ