Roep om rampenplan Waddenzee

De roep groeit om een nationaal rampenplan voor de Waddenzee. Het overboord slaan van 281 containers van de MSC Zoe op de Waddenzee maakt de noodzaak duidelijk. Politiek Den Haag werkt al maanden aan de instelling van een beheerautoriteit voor de Waddenzee. Het ontbreken daarvan wreekt zich nu.

Na oproepen van de burgemeesters van Schiermonnikoog en Ameland en Fries gedeputeerde Sander de Rouwe vraagt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om inwerkingstelling van het nationale rampenplan. De minister van Binnenlandse Zaken moet dan het voortouw nemen.

De verantwoordelijkheden zijn nu erg versnipperd. De dijken zijn voor de waterschappen, het water en de zeebodem voor de Kustwacht en Rijkswaterstaat, kwelders zijn van Staatsbosbeheer of It Fryske Gea, de Afsluitdijk is voor Rijkswaterstaat. Het strand valt onder de kustburgemeesters.

De omvang van de problemen vraagt om sturing en het maakt niet uit of het nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is, dat van Binnenlandse Zaken of dat van Landbouw en Natuur.

De door Rutte III aangeduide waddenminister (Carola Schouten, LNV) is onzichtbaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moest een werkbezoek aan Schiermonnikoog gisteren wegens ziekte afzeggen. Haar directeur-generaal Michèle Blom nam wel poolshoogte.

Lees het gehele artikel op de bron: DVHN

EOC
BBZ