Boetes laag, handhaving rommelig

Boetes in de binnenvaart liggen gemiddeld drie maal lager dan in andere sectoren, er is weinig afstemming tussen de verschillende toezichthouders en er is brede steun voor risicogestuurd toezicht. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken die ILT heeft laten uitvoeren op last van de Tweede Kamer. Het onderzoek was gestart nadat branche-organisaties zich hadden beklaagd en er Kamervragen zijn gesteld.

De Minister ziet op basis van dit rapport geen reden om de hoogte van de boetes bij te stellen (dus ook niet naar boven hopenlijk). In een brief aan de Kamer schrijft zij wel eigenaren die een natuurlijk persoon zijn tegemoet te willen komen door de boetes voor hen te verlagen met 50%. Kennelijk is dat in andere sectoren gebruikelijk.

De klacht uit de vloot over de handhaving was al reden voor ILT om de werkwijze te veranderen en het rapport bevestigt eigenlijk dat dat noodzakelijk was. ILT wil minder legalistisch en meer in de geest van de wet handhaven. Dit betekent dat er minder snel voor een bestuurlijke boete zal worden gekozen. In de instructie aan de toezichthouders wordt dit uitgewerkt. Goed nieuws dus. Het betekent ook dat de klachten die we bij de BBZ hebben binnengekregen en besproken hebben bij ILT ergens toe hebben geleid.

De afsteming tussen de 10 (!) toezichthoudende instanties blijft volgens de Minister nog wel lastig. Ze zegt wel dat ze er werk van gaat maken en overweegt om het aantal instanties terug te dringen.

Om te zien of er inderdaad vorderingen worden gemaakt is het goed om de ervaringen met controles in de binnenvaart met de BBZ te blijven delen.