Historische wagon van Harlingen wordt informatiepunt Willemshaven

De treinwagon die de gemeente Harlingen kocht en uiteindelijk niet wordt gebruikt als wc-gebouw, komt toch naar de Willemshaven. De wagon wordt een informatiepunt.

De gemeente kocht de bagagewagon begin 2016 voor 15.000 euro van een stichting die oude treinen restaureert. De ‘NS D6066’ moest de huidige sanitaire unit aan de Willemshaven, ook wel bekend als het ‘poeppaleis’, vervangen. Maar de wagon was veel te klein. Dat stuitte op weerstand en na veel geharrewar – er was toen al het één en ander aan de wagon verspijkerd – verdween de wagon van het toneel.

Later kwam het plan voor het Badhuus, dat momenteel wordt gebouwd aan de Willemshaven. De gemeente haalde na een oproep ideeën binnen voor de wagon. “Er zijn zeer uiteenlopende ideeën aangeleverd”, meldt een woordvoerder. “De gemeente heeft de initiatieven geselecteerd die via de wagon achtergrondinformatie willen verstrekken over onder meer historisch Harlingen, Unesco Werelderfgoed Waddenzee, historische schepen en dergelijke en verwijzen naar de kwaliteiten van het centrum en de verdere omgeving.”

“De bedoeling is dan ook dat de wagon zo wordt ingericht dat verschillende partijen permanent informatie kunnen verstrekken. Momenteel wordt tevens onderzocht of en in hoeverre de wagon onderdeel kan uitmaken van het street-art project. Daarnaast wordt gezocht naar een exploitatievorm die de belangen zo breed mogelijk dient.”

De wagon wordt naar verwachting nog dit jaar gestraald en in de primer en verf gezet. Het streven is de wagon in het voorjaar op de rails aan de Willemshaven te plaatsen, direct nadat het oude sanitaire gebouw is verwijderd.

Foto: Penta Architecten Harlingen

 

BBZ
EOC