Sea Rangers tekenen deal met minister Schouten

Woensdagmiddag 5 december tekenden Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Sea Ranger Service-oprichter Wietse van der Werf de Green Deal Sea Rangers. Met deze eerste overeenkomst kan de innovatieve maritieme rangerdienst van start met een tweejarige pilot op de Noordzee. Hierin zal onderzocht worden welke taken op het gebied van duurzame voedsel- en energietransitie uitgevoerd kunnen worden vanaf zeilende werkschepen door de Sea Rangers; jongeren opgeleid tot ‘boswachters’ op zee.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zullen de Green Deal ook tekenen, vanuit hun wens om vernieuwende, duurzame initiatieven te ondersteunen. Sea Ranger Service oprichter Wietse van der Werf: “Er is ruim twee jaar hard gewerkt om de Sea Ranger Service tot dit punt te brengen. Het is bijzonder dat zo’n ambitieus plan of idee, dat eerst door velen als onmogelijk werd gezien, nu toch echt hele concrete vormen krijgt, mede dankzij de erkenning en steun vanuit de overheid. Het bouwen aan een duurzame toekomst is een gedeeld ideaal.”

Komend jaar varen de Sea Rangers met de Tooluka

De Sea Ranger Service is opgezet als ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst; een aanpak die ook door buitenlandse overheden met belangstelling wordt gevolgd. Nederland toont zich hiermee voorloper in maritieme innovatie en het duurzaam ondernemen met sociale impact. Met deze Green Deal erkent de overheid dat er kansen liggen in de duurzame blue economy, oftewel zeeconomie, en dat de Sea Ranger aanpak banen creëert voor jongeren om nieuwe taken voor een duurzame voedsel- en energietransitie op zee, uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhoud aan zeewierboerderijen, wildlife monitoring tijdens de constructie van nieuwe windmolens en natuurherstel in beschermde zeegebieden.

Voor meer info kijk je hier

 

EOC
BBZ