Kwetsbare groepen aan boord

Vaar jij wel eens met schoolkinderen?

Ondernemers en bemanningen die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen, kunnen baat hebben bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Er wordt steeds vaker naar gevraagd door opdrachtgevers en door werkgevers. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van een bemanningslid geen bezwaar vormt voor het vervullen van de werkzaamheden aan boord. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de screening van medewerkers en het vragen om een VOG kan daar onderdeel van uitmaken. Op de BBZ-website hebben we een Infoblad VOG geplaatst met meer informatie, ook over de aanvraag er van.  

Lees meer in ons Infoblad – VOG 

Foto: HollandSail