Bouw fietsbrug over het IJ op losse schroeven

De plannen voor een brug over het IJ staan weer ter discussie, na kritiek van onder meer het rijk op de plannen voor de Javabrug. De gemeente gaat een zogenoemd deskundigenpanel samenstellen, dat ­enkele maanden de tijd krijgt om tot een advies te komen, meldt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een brief aan de gemeenteraad.

Als het advies luidt dat de gemeente naar een andere plek van een brug moet kijken of alsnog een tunnel onder het IJ in overweging dient te nemen, komt de geplande oeververbinding tussen Java-eiland en Noord op losse schroeven te staan.

Dit is een nieuwe wending in de discussie over de plannen voor de brug, waarmee de gemeenteraad in de zomer van 2017 heeft ingestemd. Die brug moest een nieuw icoon worden, zei toenmalig wethouder Eric van der Burg tegen Het Parool.

Maar dat icoon krijgt nogal wat kritiek. Onder meer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Havenbedrijf Amsterdam en Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Deze partijen hebben diverse bezwaren tegen de Javabrug, die zich vooral toespitsen op de veiligheid voor de schepen op het water. Die laatste zullen elkaar kruisen, waarbij plezierboten en vrachtschepen elkaar tegenkomen.

 – Weinig invloed

Rijkswaterstaat adviseert een brug te overwegen die verder oostwaarts ligt en ook onderzoek te doen naar een tunnel onder het IJ. “Op dit moment ligt er nog geen voorstel voor een verbinding die zowel aan de eisen van de gemeente als aan die van de nautische partijen voldoet,” concludeert Van Doorninck.

De wethouder wil daarom zoeken naar bredere steun voor een brug over het IJ. Die is volgens haar nodig om de drukte op de ponten en de groei van de stad in goede banen te leiden. Het deskundigenpanel is een eerste aanzet. Het streven van de wethouder is de adviezen in de eerste helft van 2019 binnen te hebben.

Lees het gehele artikel op de bron: Parool

 

EOC
BBZ