Zes vragen over de Richtlijn Pakketreis

  • Is een insolventie-regeling altijd verplicht? Ja, voor iedere pakketreis is een insolventie-regeling verplicht: Dit kan deelname aan een garantiefonds zijn of aan een derdengeldenregeling.
  • Mijn kantoor heeft een derdengelden regeling, dan is het toch geregeld? Nee. De ACM (Autoriteit voor Consument en Markt ) is toezichthouder en stelt eisen aan een derdengeldenregeling.  Belangrijk is dat het beheer in handen moet zijn van een onafhankelijk rechtspersoon. Een boekingskantoor is dat niet. Er moet een aparte stichting worden opgericht en deze mag alleen gebruikt worden voor het beheer van derdengelden.
  • Ik vaar niet zoveel meer, en als ik vaar is het met bekenden. Kan ik het niet gewoon met hun regelen? Nee. Het is een wettelijke verplichting, of je klanten het wel of niet nodig vinden doet niet ter zake.
  • Ik heb mijn schip vrij, ik ga echt niet failliet. Ik hoef dan toch geen insolventie-regeling te treffen? Ja. Zelfs dan is een insolventie-regeling verplicht.
  • Moet ik nu al iets geregeld hebben of kan het nog wachten? Nee, de Richtlijn Pakketreis is al sinds 1 juli van kracht. Alle reizen die je nu verkoopt of namens jou verkocht worden vallen onder deze nieuwe wet.
  • Kan ik er echt niet onderuit? Wat zijn de uitzonderingen? Je kunt er ècht niet onderuit.  Alleen Business to Business (B2B) in een raamovereenkomst is uitgesloten van de richtlijn.

Klik hier voor meer informatie over de Richtlijn Pakketreis.

Het garantiefonds van STO is niet alleen voor BBZ leden, ook niet leden kunnen zich aanmelden. Klik hier en meld je aan.