Fracties De Fryske Marren: stel besluit zandwinning uit

De coalitiepartijen van De Fryske Marren trekken aan de noodrem: de fracties willen het besluit over zandwinning in het IJsselmeer uitstellen.

CDA, FNP en VVD vinden het onverstandig dat de raad een beslissing neemt over een zaak waarover in de Tweede Kamer nog vragen zijn. ,,Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg’’, aldus de drie fracties in een schriftelijke verklaring.

 – Storm aan protest

In september verklaarden gedeputeerde staten zich akkoord met de winning van zand, in november volgde het college van De Fryske Marren. Vanavond zou de gemeenteraad er over beslissen.

De storm aan protesten bereikten ook de Kamerfracties. Onder meer GroenLinks en D66 lieten in Den Haag van zich horen. De vergunning voor zandwinning kan de Tweede Kamer niet intrekken, omdat de provincie het in dit geval voor het zeggen heeft. “Wij kunnen alleen controleren of er een zorgvuldige procedure in acht is genomen met het verlenen van de vergunning”, schrijft D66. De partij hoopt dat ze met de motie de discussie weer aanzwengelen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de gevolgde procedure nog eens nagaan. ,,We horen graag hoe het kabinet en de Kamer ernaar kijken, voordat wij er als raad een besluit over nemen’’, zegt VVD-fractievoorzitter Olaf Storms.

Lees het gehele artikel op de bron:LC

In Trouw staat ook een zeer uitgebreid artikel over plannen voor zandwinning

Afbeelding: Het beoogde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wil aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. 

BBZ
EOC