BBZ vergadering: kenniscentrum en garantiefonds

Op de BBZ ledenvergadering werd gesproken over het digitale kenniscentrum dat de BBZ gaat opzetten. Ook het STO garantiefonds kwam ter sprake. ILenT presenteerde een nieuwe manier om masten te keuren, lees hier meer.

Het was vol in de kantine van de Enkhuizer Zeevaartschool. Zo’n 140 mensen kwamen naar de ledenvergadering. Maartje van Kraaij van de BBZ vertelde over het digitale kenniscentrum. Dit initiatief komt voort uit de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Het doel van het kenniscentrum is tweeledig:
– kennisdeling over onderhoud en veiligheid
– bevorderen van de toepassing van de branchenormen

De opzet bestaat uit een kenniscentrum op een website met een sterke zoekfunctie en veel visuele ondersteuning. De basis van de kennis komt uit de branchenormen. Vanuit deze website is er een koppeling naar een onderhouds-tool: een app op je telefoon . Hierin kan je zelf een onderhoudsplan maken, waarbij je gebruik maakt van de branchenormen. De app wordt ontwikkeld door Smacom. De BBZ heeft een subsidie voor dit kenniscentrum ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van € 32.000,-.
Op de sectordag van de BBZ op 24 januari is hiervoor ruim aandacht.

– Garantiefonds voor de Chartervaart

Door de nieuwe Europese richtlijn ‘pakketreizen’ vallen meerdaagse reizen op charterschepen onder pakketreizen. Daardoor is er een verplichting bij de ondernemer om de consument een garantie te bieden voor een eventueel faillissement. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. Eén mogelijkheid is gebruik maken van een derdengelden-rekening, een andere mogelijkheid is je aansluiten bij een garantiefonds.

Een derdengelden rekening heeft als nadeel dat de betalingen pas na het leveren van de zeiltocht op de rekening worden bijgeschreven. Voor veel schepen ontstaat hierdoor een probleem in de liquiditeit. Veel ondernemers zijn afhankelijk van de aanbetalingen voorafgaand aan het seizoen.

Bestaande garantiefondsen als GGTO en SGR zijn kostbaar doordat ze eisen stellen aan de financiële achtergrond van de ondernemers of jaarstukken willen controleren. STO garant is een bedrijf dat samen met de BBZ een nieuw garantiefonds wil ontwikkelen specifiek voor de ondernemers in de chartervaart. Om een voldoende krachtig garantiefonds op te zetten zijn er 100 deelnemers nodig in dit fonds. De teller staat nu op 60, nog niet voldoende. Voor veel ondernemers is dit een belangrijke ontwikkeling en zij roepen iedereen op om mee te doen aan dit garantiefonds voor de chartervaart.

Kijk hier voor meer info over het garantiefonds

BBZ
EOC