Waddenfonds investeert 30 miljoen in Waddengebied

Het Waddenfonds investeert 17 miljoen euro in het Waddengebied, voor zes grootschalige projecten. Dat is vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. In totaal worden er voor 30 miljoen euro investeringen gedaan in de Waddenregio.


– Terugkeer van bodemleven

Voor een onderzoek naar bodemleven in de Waddenzee trekt het fonds 4 miljoen euro subsidie uit. De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten gaan vier jaar lang onderzoeken hoe zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren.


– Vissoorten Waddenzee en Lauwersmeer

Een subsidie van 3 miljoen euro moet bijdragen aan het herstel van de stand van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en het Lauwersmeer. Daarbij gaat het onder meer om de populaties houting, zeeforel en paling. Een belangrijk onderdeel van dat project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe.

– Bezoekerscentrum Schiermonnikoog

Het derde project dat wordt uitgevoerd in Fryslân is de bouw van bezoekerscentrum Schiermonnikoog. Het centrum gaat 3 miljoen euro kosten, waarvan het Waddenfonds 1,25 miljoen euro bekostigt. Op het eiland kunnen Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV starten met de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum.

 – Vaarroute Dokkum – Lauwersmeer

Voor de vaarroute Dokkum-Lauwersmeergebied trekt het fonds 4,9 miljoen euro uit. Het gaat om de derde fase van het Súd Ie-project. Dit geld is onder andere bestemd voor herstel van jaagpaden langs de route, vispassages bij de Anjumer Kolken en toeristische voorzieningen langs de noordelijke grachten in Dokkum.

 – Andere projecten

De andere projecten krijgen 7,3 miljoen euro van het Waddenfonds. Deze projecten gaan over het herstel van de bodem, energiewinning en het ophogen van grond. Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten zullen de komende vier jaar onderzoek doen naar de bodem van het Wad.

 

EOC
BBZ