Wat staat er op de agenda van de BBZ in 2019?

Europa wil dat er er eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van bemanningen in de binnenvaart. Voor de zeilvaart gaat het nu voornamelijk over de deksman, een functie waar nu hoegenaamd geen wettelijke eisen aan worden gesteld. Het gaat om het opstellen van de noodzakelijke kennis, de opleiding en het up to date houden van kennis. De BBZ probeert invloed uit te oefenen op het wetgevingsproces.

Eisen stellen aan de bemanningen vinden we in principe een goede ontwikkeling. Over de aard van de noodzakelijke kennis en de manier waarop die kennis verworven moet worden hebben we ook een mening. In het kort komt het er op neer dat de bekwaamheids-eisen moeten passen bij de praktische eisen die dagelijks aan dekslieden worden gesteld en geen lang theoretisch verhaal worden.

Dus, om maar een voorbeeld te noemen, een deksman moet weten hoe de olie gepeild en bijgevuld moet worden, maar niet hoe een motor werkt. En als het over de opleiding gaat dan vindt de BBZ dat dat aan boord moet gebeuren, dus ‘on the job’. Geen verplichte schoolgang en geen formele examens, dat schrikt potentiële werknemers alleen maar af. Schippers moeten dekslieden zelf kunnen opleiden tijdens het werk en een opleidingsprogramma moet hen daarbij helpen.

Wil je ook dat dit geluid in Brussel en Den Haag gehoord wordt?

Klik hier en wordt lid

 

De BBZ overlegt met overheden en collega branche organisaties
De BBZ is vaste gesprekspartner van overheden op alle mogelijjke niveau’s, van internationaal tot plaatselijk. Onderwerpen variëren van veiligheidszaken tot ligplaatsen, bediening bruggen en sluizen en vaarwegbeheer. Daarnaast hebben we contact over juridische of sociale kwesties die de branche raken. Denk aan de BTW kwesties of aan de pensioenen. De BBZ heeft een groot netwerk opgebouwd en dat is belangrijk om een effectieve lobby te kunnen voeren.

Individuele ondersteuning 

De BBZ is een helpdesk voor zowel algemene als juridische informatie. We hebben formats gemaakt om te voldoen aan de privacywetgeving. We hebben Algemene Voorwaarden die voldoen aan de eisen uit de Richtlijn Pakketreizen. Op www.debbz.nl vind je Arbeidscontracten, Modelovereenkomsten voor ZZP-ers en Infobladen over verschillende onderwerpen.

Foto: Geerthe Hehenkamp