Steiger voor Bruine Vloot bij Etersheim

Er zijn plannen voor de aanleg van een steiger voor de bruine vloot bij de Etersheimerbraak, tussen Schardam en Warder. De aanleg van de steiger moet echter wachten op de dijkversterkingen waar binnenkort aan wordt begonnen.

De Etersheimerbraak is ontstaan door een oude dijkdoorbraak in 1632, waardoor hier het diepste punt van NoordHolland is ontstaan (6,6 meter onder NAP). Je ziet een polder in een polder en kan hier heel mooi het systeem van polders en molens laten zien. Een bezoekerscentrum vertelt veel over het waterrijke cultuurlandschap in dit gebied. Ook is het een archeologisch interessant , er zijn sporen gevonden van een welvarende vissersgemeenschap uit ca 1100.

Anna Frederiks en Jetty Voermans van de Stichting Etersheimerbraak werken al tien jaar aan de ontwikkeling van het gebied. Dat begon met plannen voor een steiger voor de bruine vloot en inmiddels wordt ook gedacht aan een archeologisch centrum dat naast het bezoekerscentrum de Breek zou moeten komen.

Anna en Jetty zijn al jaren bezig met de aanleg van een steiger voor schepen van de Bruine Vloot en fietsschepen. Voor de steiger van honderd tot 150 meter werd in de vorige gemeente Zeevang al 135.000 euro vrijgemaakt, dat geld is bij de fusie overgedragen aan de gemeente Edam-Volendam waar Etersheim nu onder valt. De steiger moet volgens Anna zo lang worden omdat dan niet hoeft te worden gebaggerd voor een vaargeul.

,,We hoeven geen hordes mensen met bussen. Met de bruine vloot kunnen mensen op een duurzame manier hier naartoe komen. Het is een mooie stop tussen Hoorn en Volendam om even te wandelen of te fietsen’’, zegt Anna.

Meer info in het NHD van dinsdag 6 november, alleen voor abonnees.

BBZ
EOC