‘Zandwinning in IJsselmeer brengt drinkwater in gevaar’

Het zandwinningsproject voor de Friese IJsselmeerkust bij Oudemirdum moet worden heroverwogen. De drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen mensen kan in gevaar komen.

Dat zegt het provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Die vraagt in een brief aan Rijkswaterstaat om het project te heroverwegen. In de zomer is gebleken dat door droogte de waterkwaliteit in het IJsselmeer zover achteruit ging dat er tijdelijk een inlaatstop is geweest.

 – Veranderende omstandigheden
PWN zegt in de brief nu pas te reageren op het voornemen tot zandwinning in de veronderstelling dat zandwinning geen directe effecten heeft op de waterkwaliteit in relatie tot drinkwater.

„Echter de hoge temperaturen en de droogte van afgelopen zomer plaatst grootschalige ingrepen in het lJsselmeer in een ander perspectief. Verdere achteruitgang van de waterkwaliteit is om die reden zeer ongewenst. Wij verzoeken Rijkswaterstaat gezien de veranderende omstandigheden om tot een heroverweging te komen tot voorgenomen vergunningverlening voor de zandwinning in het lJsselmeer”, aldus de brief die afgelopen week naar Rijkswaterstaat is gestuurd.

 – Bezorgdheid over effecten zandwinning
Zandwinner Smals uit Cuyk wil de komende dertig jaar jaarlijks 2 miljoen ton zand uit het IJsselmeer halen. Dit moet gebeuren op een eiland dat 5,5 kilometer uit de kliffenkust bij Oudemirdum en 7 kilometer van de Noordoostpolder ligt. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente De Fryske Marren zijn voornemens om voor de zandwinning een vergunning te verlenen. Zij doen dat onder meer op basis van een milieueffect-rapportage (MER).

 – Achttien organisaties maken bezwaar
Het waterbedrijf hoopt dat Rijkswaterstaat in zijn antwoord aangeeft eerst een nieuw onderzoek gaat instellen waarbij de extreme droogte van dit jaar in wordt meegenomen. Volgens PWN-woordvoerster Jojanneke van Mourik is het nu te vroeg om de provincie Friesland te benaderen. We wachten de reactie van Rijkswaterstaat af. „Die is eerste verantwoordelijke voor het proces.” Rijkswaterstaat wacht de brief af en gaat die bestuderen.

Niet alleen het waterleidingbedrijf heeft grote zorgen over het zandwinningsproject. Een achttal organisaties heeft officieel bezwaren geuit tegen het zandwinproject. Onder hen zijn natuur- en milieuorganisaties en de vissers. Zij hebben een film laten maken om de gevolgen in kaart te brengen. Die willen ze maandag bij wijze van inspraak aan de raad tonen.

Er is inmiddels ook een petitie gestart tegen de zandwinning

Lees het gehele artikel op de bron: LC plus

Foto: het werkeiland dat voor de zandwinning in het IJsselmeer komt te liggen

BBZ
EOC