Nieuwe regels voor zeeschepen van ideële organisaties

Drie weken geleden zond de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij – deels per direct – een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Toch is nog steeds niet duidelijk welke ideële organisaties de minister bedoelt.

Jaap van Goor van Vaarwijzer heeft zowel de minister een aantal vragen gesteld als ook enkele organisaties waarvan bekend is dat zij met pleziervaartuigen op zee varen. Vorige week publiceerde hij het antwoord van de minister. De minister noemde in haar antwoord specifiek de schepen van Greenpeace en Sea Shepherd.

Greenpeace reageerde afgelopen week. De schepen van Greenpeace varen inderdaad als zeegaande pleziervaartuigen onder Nederlandse vlag. De Nederlandse wetgeving kent eigenlijk maar drie categorieën zeeschepen: koopvaardij, passagiersschepen en pleziervaartuigen. Die laatste is echter meer een grote restgroep, waaronder pleziervaartuigen. Vandaar dat Greenpeace schepen als pleziervaartuig zijn geregistreerd.

Greenpeace heeft een brief van de minister ontvangen die inhoudelijk overeenkomt met de brief van de Tweede kamer. Op vrijwillige basis kiest Greenpeace ervoor haar schepen aan zwaardere eisen te laten voldoen dan wettelijk verplicht is. In het antwoord aan Vaarwijzer stellen ze aan het grootste deel van Solas eisen te voldoen, met uitzondering van de ISPS-code. Daarnaast houden de schepen zich aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, het Maritiem Arbeidsverdrag van de ILO en het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (dat nog niet van kracht is). Voor zover uitvoerbaar voldoen de bemanningen ook aan de normen van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW-verdrag). Daarnaast voldoen de schepen aan het MARPOL-verdrag, maar dat is ook verplicht.

Greenpeace gaat graag in dialoog met de minister. Het belang van veiligheid op zee staat volgens hen buiten kijf, maar er moet voor gewaakt worden om non-profitorganisaties op onnodige kosten te jagen of op een andere manier te hinderen in het spelen van hun maatschappelijke rol.

Voor ideële organisaties met een historisch zeeschip lijkt het verstandig om de minister een brief te sturen om uitsluitsel te krijgen betreffende de eigen situatie.

Lees meer over deze kwestie op Vaarwijzer 

 

BBZ
EOC