Proef zelfrijdend vervoer tussen haven en veerboot op Vlieland

Op Vlieland start voorjaar 2019 een proef met zelfrijdend vervoer. De provincie heeft er hoge verwachtingen van voor het Friese platteland.

Welk voertuig er precies komt is nog geen uitgemaakte zaak, maar het gaat om een experiment op de ruim 1 kilometer lange route tussen de jachthaven en de afmeerplaats van de veerboot.

De pilot begint ongeveer in april en zal uiterlijk oktober eindigden. Het college van gedeputeerde staten wil onderzoeken hoe reizigers erop reageren en of aanpassingen nodig zijn aan de infrastructuur. Ook de veiligheid is prominent in beeld. „Alle risico’s moeten in kaart komen”, zegt David de Vries van de provincie.

Friesland hoopt in de toekomst zelfrijdende voertuigen in te kunnen zetten voor openbaar vervoer in plattelandsgebieden. Samen met de buurprovincies Groningen en Drenthe werkt het provinciebestuur eraan. Bij de proef op Vlieland is ook het bestuursorgaan RDW in Zoetermeer betrokken.

De noordelijke provincies zien zelfrijdend vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in krimpregio’s te behouden en verbeteren.

Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19)

BBZ
EOC