Geen EU gelden voor verbreding sluis Kornwerderzand

Het is Friesland voor de derde keer niet gelukt om bij de Europese Unie geld los te peuteren voor een bredere sluis bij Kornwerderzand. Dinsdag kreeg het Provinsjehûs dat nieuws te horen, zegt een woordvoerder. De provincie vroeg een bijdrage van 26,5 miljoen. Twee eerdere aanvragen waren ook al afgewezen.

Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra paste het Friese verzoek binnen de Europese regels, maar is de beschikbare 150 miljoen euro naar projecten gegaan die meer prioriteit hebben.

Friesland, Overijssel, Flevoland en Drenthe overhandigden minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vorige week een nieuw bidbook voor de sluis. In de financiering vanuit de regio was daarin al geen rekening meer gehouden met EU-geld, zegt de provincie.

BBZ
EOC