Scherpe controle op keurmeesters bruine vloot

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert komende maand realitychecks uit om te kijken of keuringsinstanties de bruine zeilvaart juist keuren.

Aanleiding is het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit juli 2017 over het keuringssysteem van de historische zeilvaart. Dat rapport verscheen elf maanden na het dodelijk ongeval op charterschip Amicitia in Harlingen in augustus 2016.

De ILT laat het keuren van de historische zeilschepen over aan zeven private certificeringsbureaus. In een risicoanalyse van vorig jaar stelt de ILT zelf dat aan deze uitbesteding risico’s kleven. Alle bureaus moeten hun kennis bij de tijd houden, de taken vergelijkbaar uitvoeren om shopgedrag van schippers te voorkomen en de ILT moet hen kunnen controleren. In die risicoanalyse merkt de ILT zelf op dat die controle bemoeilijkt wordt door gebrek aan menskracht en capaciteit binnen de organisatie zelf.

Op dit laatste punt heeft de dienst een inhaalslag gemaakt. Tien inspecteurs zijn inmiddels door een expert op het gebied van houten masten en tuigage opgeleid. Ook startte de ILT onlangs een programma om beter toezicht te kunnen houden op de gecertificeerde bureaus. Met de brancheorganisatie verkent de ILT binnenkort de mogelijkheden met hulp van röntgenapparatuur en vochtmeters de masten beter te onderzoeken.

De ILT keurde vorig jaar 32 schepen op in totaal 467 punten. Tien schepen waren volledig in orde. Bij de andere 22 werden een of meerdere mankementen aangetroffen. Het leidde tot 52 waarschuwingen en 2 bestuurlijke boetes. Een keer is er bestuursdwang toegepast omdat er geen geldig certificaat aanwezig was en is een nader onderzoek ingesteld. Dit loopt nog. Bij de onderzoeken is speciaal gelet op masten. Nergens werden gebreken in masten vastgesteld, maar niet overal waren de documenten over de masten op orde.

Lees het gehele artikel op de bron: LC plus