Meerboeien Lauwersmeer feestelijk ingewijd

Op donderdagavond 13 september zijn 20 nieuwe meerboeien in het Lauwersmeer officieel ingewijd. Het zeilschip Anna Catharina meerde aan op een van de mooiste plekken in het Lauwersmeer. De voorzitter van de klankbordgroep Lauwersmeer, Mirjam de Meijer, droeg het gedicht voor dat schrijver en journalist Marjoleine de Vos speciaal voor het Lauwersmeer schreef.

De nieuwe meerboeien zijn onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer waarmee de beleving van het Lauwermeer voor de recreant en natuurliefhebber wordt verbeterd; op de fiets, wandelend, of per boot. Met onder meer nieuwe steigers voor watersporters en vissers, fiets- en wandelpaden, nieuwe bewegwijzering, twee uitkijktorens en curvebanken.

Na het aanmeren praatte gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân de gasten aan boord bij over het Rondje Lauwersmeer. De directeur van recreatieschap de Marrekrite, Lourens Touwen, vertelde waarom de meerboeien een aanwinst zijn en boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer lichtte toe hoe natuur en watersport goed samen kan gaan in een beschermd natuurgebied als het Lauwersmeer.

 – Totaal 100
Recreatieschap de Marrekrite plaatst voor het einde van dit jaar in totaal 100 meerboeien in Friesland. Daarvan zijn er al 70 geplaatst, waarvan 20 in het Lauwersmeer, in opdracht van de Stuurgroep Lauwersmeer. Dit is een samenwerking van de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten De Marne, Kollumerland, Dongeradeel en Staatsbosbeheer.

Lees het gehele artikel op de bron: Lauwersland online

 

BBZ
EOC