Drinkwater per schip naar Andijk

Om schoon drinkwater voor de 60.000 huishoudens in West-Friesland te garanderen laat Rijkswaterstaat vanaf 17 september schepen varen die dit water aanvoeren. Normaal wordt dit water bij Andijk gewonnen, maar het IJsselmeer is hier door de droogte te zout geworden.

Rijkswaterstaat heeft al verschillende maatregel genomen om het zoutgehalte van het IJsselmeer terug te dringen. Zo wordt het zoutere water bij Den Oever vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee gepompt, moeten schepen langer wachten bij de sluizen en zijn er speciale ’bellenschermen’ geplaatst om het zout tegen te houden. De aanvoer van zoet water via de rivieren naar het IJsselmeer blijft echter te laag.

Omdat de situatie bij Andijk onzeker blijft, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten zoet water per schip uit andere delen van het IJsselmeer aan te voeren. Dit water wordt vervolgens bij Andijk overgepompt in het drinkwaterbekken. Er worden twee schepen klaar gemaakt, deze gaan 8 keer per dag heen en weer varen. Hoe lang de schepen blijven varen zegt de woordvoerder niet te weten. ,,Dat hangt af van het weer. Maar als het tegenzit kan het weken duren.’’

Volgens Vincken is het water dat in West-Friesland nu uit de kraan komt niet ongezond. ,,De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, maar het oplopende zoutgehalte kan er voor zorgen dat het drinkwater net iets anders smaakt dan mensen gewend zijn.’’

Foto: werkhaven PWN Andijk, foto: Elly van Veen

EOC
BBZ