Na Marker Wadden nog meer eilanden in Markermeer

De Marker Wadden smaken naar meer. Naast de nieuwe archipel in het Markermeer zijn al twee extra eilanden ingetekend. En alle betrokken partijen willen dat er nog meer land wordt gemaakt.

– ‘Flevoland Keys’
Het is snel gegaan, zeven jaar geleden bestond er alleen een plan op twee A4’tjes. En wat de betrokken partijen betreft, blijft het hier niet bij. ,,Dit smaakt naar meer”, stelt hoofdingenieur Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Flevolands gedeputeerde Michiel Rijsberman: ,,We willen meer van die dingen hebben.” Grappend sprak hij over de ‘Flevoland Keys’, een reeks eilanden tussen Lelystad en Almere. ,,Dit is de eerste fase, dat impliceert dat er een tweede fase komt”, aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. ,,We zijn de mogelijkheden aan het verkennen. De Marker Wadden betekenen een enorme impuls voor de waterkwaliteit, dat is een legitimatie om door te gaan.”

– Vissers kunnen ophoepelen
Derk Jan Berends van de Vissersbond is niet blij met de Marker Wadden. “De vissers halen hun schouders op over die Marker Wadden. Het gebeurt gewoon. Maar het komt op mij over als een geldverslindend project, een verkapte inpoldering. Elk stuk land dat je daar maakt betekent minder ruimte voor de vissers. Wij kunnen ophoepelen.”

Letterlijk en figuurlijk, zegt Berends, krijgen vissers op het IJsselmeer en Markermeer steeds minder ruimte. “Doordat het IJsselmeer een vogelgebied is, mogen we er maar heel beperkt vissen. De hoeveelheid netten is nu nog 15 procent van wat het in 2014 was.”

Ook ‘natuurherstel’ zoals de Marker Wadden valt voor Berends onder de activiteiten waarvoor de vissers de prijs betalen. “Natuurmonumenten stelt dat de Marker Wadden zorgen voor ondieptes en paaiplaatsen voor de vissen, maar er wás daar natuurlijk gewoon al onderwaternatuur. De argumenten vóór de Marker Wadden vinden wij als vissers oneigenlijk. Zo wordt er gesteld dat slib in het Markermeer slecht voor de vissen zou zijn, of dat het een dode bak water zou zijn. Dat is beslist niet zo. Wij vangen in het Markermeer de meeste vis. Een soort als de snoekbaars gedijt in troebel water, dat is een verrassingsjager.”

– Kroeskoppelikaan
‘De natuur explodeert op de Marker Wadden’, concludeert Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Hij hoopt dat de kroeskoppelikaan ooit nog op de Marker Wadden opduikt. ‘Dat is een vogel die broedt in Zuid-Europa in gebieden die op de Marker Wadden lijken en die vroeger in Nederland broedde. Hij is hier voor het laatst gezien in de Romeinse tijd.’

BBZ
EOC