Marker Wadden voor publiek geopend

Zaterdag 8 september zijn de Marker Wadden voor het publiek geopend. De veerboten, voor deze feestelijke gelegenheid ingezet, varen af en aan met wandelaars. Net als bij eerdere open dagen op de Marker Wadden. Wie een boot heeft, mag sinds dit weekend aanmeren op de Marker Wadden, maar er ligt zaterdag maar een handvol aan de gloednieuwe steiger.

De eilandengroep in het Markermeer zijn aangelegd om de natuur in het Markermeer te stimuleren. Ruim vier jaar is er zand en slib opgespoten om deze eilanden te realiseren. Met zand en stortsteen zijn dijkjes gemaakt welke bassins omringen waar slib in is opgespoten. Deze bassins zullen een kraamkamer voor vissen worden. Op het land zullen vele vogels rust- en broedplaatsen vinden.

In totaal zijn er 5 eilanden aangelegd, waarvan er één vrij toegankelijk wordt. Op dit eiland komt een nederzetting met een informatie gebouw, een kleine horeca en een aantal vakantiehuisjes. In de haven zijn een 20-tal ligplaatsen voor jachten en is er de mogelijkheid voor vier grotere schepen aan te meren, waaronder charterschepen. Op dit eiland zijn in totaal 12 kilometer wandelpaden aangelegd en verschillende schuilhutten met fraai uitzicht. Ook zijn er kilometers zandstrand aangelegd.

De Marker Wadden zijn alleen bereikbaar via het water. Het ligt zo’n 4 mijl van Lelystad, 11 mijl van Hoorn en 7 mijl van Enkhuizen. De eilanden worden beheerd door Natuurmonumenten, en zij vragen een entreebedrag van € 6,- en ook havengeld voor bezoekende schepen. Voor het onderhoud aan de eilanden moeten de Marker Wadden zelf inkomsten genereren. De bedoeling is dat er volgend jaar een veerboot naar de eilandengroep gaat varen. Gesprekken worden daarover gevoerd. Er worden veel toeristen verwacht op dit nieuwe natuurgebied.

Door alle ingrepen in Zuiderzee en IJsselmeer is het Markermeer een gebied geworden zonder natuurlijke oevers, met alleen harde dijken. In dit zuidelijke deel van de Zuiderzee stond vroeger weinig stroming van het getij en zakte het fijnste slib naar de bodem. Het water was hierdoor altijd troebeler dan in het Noodelijk deel van het IJsselmeer.

Tien jaar geleden werd gedacht dat de visstand zou verbeteren als het water helderder zou worden. Daarop werden verschillende initiatieven gestart waaronder luwtemaatregelen en de plannen voor de Marker Wadden. Twee grote slib-bezinkputten van een vierkante kilometer en 40 meter diep gaan slib wegvangen. Daarnaast is er ook een geul gemaakt waarin slib moet bezinken dat op termijn naar het eiland wordt gepompt.

Inmiddels is op natuurlijke wijze de helderheid van het water al enorm verbeterd. Doordat er minder nutriënten in het water komen (o.a. door betere waterzuivering) krijgen algen minder kans en wordt het water helderder. Dat blijkt in de gebieden aan de Noord-Hollandse kust, waar de laatste jaren in water tot 3 meter diep veel fonteinkruid groeit.

Wanneer de eilanden een vogelparadijs wordt voor duizenden vogels moet er wel voldoende voedsel in de omgeving te vinden zijn.

Bekijk hier een timelapse van de aanleg van de Marker Wadden

 

BBZ
EOC