Duurzaam congres op Terschelling trekt ‘te veel’ volk

Het jaarlijkse duurzaamheidscongres Springtij Forum op Terschelling trekt zoveel deelnemers, dat het tot overlast voor bewoners leidt.

Dit stelde Cees Muyskens deze week tijdens de raadscommissie van Terschelling. Hij sprak ook namens andere omwonenden van de Burgemeester van Heusdenweg op West-Terschelling. Kwamen er in voorgaande jaren zo’n 500 bezoekers, eind september zijn dat er volgens Muyskens 900.

Een grasstrook op de werkhaven voor hun achterdeur wordt ingericht als fietsenstalling. Om de congresgangers voor de diverse lezingen ook buiten de hoofdlocatie Tonnenloods te kunnen onderbrengen, wordt er op het nabijgelegen betonningsterrein een 10 meter hoge tijdelijke schuur gebouwd.

Precedentschepping
Muyskens noemt dit in strijd met het onlangs vastgestelde bestemmingsplan haven. Hierin staat dat evenementen als Oerol, de HT-roeirace en Springtij alleen in hun huidige omvang worden toegestaan. Ook had voor deze tijdelijke voorziening een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd.

De buren begrijpen dat handhaving vanwege de reeds gedane aanmeldingen van de congresgangers wel erg ver gaat, maar vrezen voor precedentwerking. Burgemeester Bert Wassink noemde de kritiek van de bewoners terecht. ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs”, zei hij.

Volgens Wassink gaat het om 700 deelnemers die gelijktijdig op het eiland aanwezig zijn. Spingtij noemt een aantal van 400 tot 600. ,,Daar gaan we bij de catering van uit”, zegt Mireille Wiegman van de organisatie.

BBZ
EOC