LTO uit twijfels over plannen Markermeer

De landbouworganisatie LTO in West-Friesland heeft grote bedenkingen tegen de natuurplannen van de overheid voor het IJssel- en Markermeer. „We lezen weer van alles over ontwikkeling van oevers en moerassen”, zegt LTO-voorzitter Arie Schouten. „Maar we hebben al dat water meer dan ooit nodig.”

De LTO reageert op de ’ontwikkelprincipes’, een plan dat door de samenwerkende provincies Noord-Holland en Flevoland aan de gemeenten is voorgelegd. Het plan is afkomstig van de stuurgroep Markermeer, waarvan ook de gemeenten Hoorn en Lelystad deel uitmaken, net als het waterschap. Zij zetten vol in op het verbeteren van de ecologische waarden van het grote wateroppervlakte.

Slib

Door aanleg van de Houtribdijk heeft vooral het Markermeer te kampen met teveel slib in het water, en te weinig voedsel. De overheid heeft met het actieplan Natura 2000 aangegeven dat dit beter moet. Afgelopen voorjaar heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) met de betrokken instanties en overheden hiervoor ook de ’Agenda IJsselmeergebied’ getekend. De Marker Wadden geldt als voorbeeld hoe de natuurbelangen kunnen worden gediend, aldus de minister.

En dat smaakt naar meer, zoals grotere moeraszones langs de oevers van de Houtribdijk. Precies wat de LTO niet wil, benadrukt Schouten. „Als we deze zomer toch iets moeten hebben geleerd, dan is het wel dat we heel erg zuinig moeten zijn op iedere druppel water. Het is ons drinkwater en het is het water voor de beregening.”

Vooral de plannen voor nieuwe eilandjes en ’moerassen’ zijn in de ogen van de LTO niets anders dan een kleinschalige inpoldering. „Elke keer neem je wateroppervlakte weg, en dat komt niet terug”, waarschuwt Schouten. „Je moet de grote meren vooral met rust laten.”

Vanuit de afdeling wordt ook bij de gemeenten in West-Friesland druk uitgeoefend om de kritische geluiden over het verdwijnen van water in ruil voor natuur en ecologie door te laten klinken. „De gemeenten moeten tegengas geven. Want de agrarische sector betekent nog steeds heel veel voor de econome van Noord-Holland.”

Afbeelding: volgende fase van Marker Wadden en Houtribdijk

BBZ
EOC