Zeehondenverstoring onderzocht

Een vijfde van de recreanten die in het Waddengebied te dicht in het leefgebied van de zeehonden kwam, lokte reacties uit bij de zeezoogdieren.

Dat blijkt uit de eerste tellingen van onderzoekers van het bureau Altenburg en Wymenga in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Onderzoekers willen weten in hoeverre zeehonden en vogels last hebben van verstoringen door recreanten en wat de effecten van deze verstoringen zijn.

Vorig jaar heeft een telploeg veldwaarnemingen gedaan naar zeehonden bij de Blauwe Balg en Richel. De waarnemingen zijn gedaan over drie dagen in augustus. Uit de eerste observaties bleek dat ongeveer 20 procent van de vaarrecreatie die in de buurt van de zeehonden kwam, voor een reactie zorgde bij de zeehonden. Zeehonden verplaatsten zich, staken hun kop op of doken het water in.

Met speciale verrekijkers hebben de onderzoekers ook gekeken wanneer recreanten voor verstoringen zorgen. En die blijken flink uiteen te lopen. Zeehonden duiken sneller het water in als ze wadlopers zien dan dat ze reageren op boten die rustig langsvaren

Onderzoeksleider Els van der Zee van Altenburg en Wymenga: „Het onderzoek geeft een goede eerste indruk om grip te krijgen over afstanden, verstoring en het gedrag van zeehonden op het Wad. Deze zomer verzamelen we meer gegevens.” De onderzoekers benadrukken dat de meting nog te beperkt is om algemene conclusies te trekken. Het waarnemingsteam gaat daarom deze maand terug naar het Wad voor een nieuwe observatieronde.

Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€)

 

BBZ
EOC