Binnenvaart maakt bezwaar tegen windpark Ketelbrug

BLN-Schuttevaer heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen om 24 windturbines in het IJsselmeer te plaatsen. Het Windplan Blauw gaat om 61 grote windturbines waarvan er 24 van 210 meter hoog langs de kust van Flevoland worden geplaatst.

Voor dit plan heeft RHO een Rijksinpassingsplan (RIP) gemaakt waarbij alle mogelijke nadelen worden besproken. Hierbij geluids-, veiligheids- en milieuaspecten en mogelijke nadelen voor de natuur. De conclusie is dat het plan zonder bezwaren kan worden uitgevoerd.

Gevaren voor de nautische veiligheid zijn er niet of nauwelijks. De turbines zijn goed zichtbaar, ook op de radar, en er kan omheen gevaren worden. Koninklijke BLN-Schuttevaer is van mening dat de molens een risico vormen, met name voor de scheepvaart naar en van de Ketelbrug. Het risico van dergelijke objecten neemt een aanvarings-risico met zich mee, voor zowel de beroeps als de recreatievaart.

BBZ
EOC