Subsidie voor Kenniscentrum Chartervaart

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een subsidie aanvraag van de BBZ goedgekeurd van ruim 30.000 euro. Het geld wordt aangewend voor het opzetten van een digitaal kenniscentrum voor de chartervaart waar veiligheid gerelateerde onderwerpen gepresenteerd en bediscussieerd kunnen worden. Het verspreiden van kennis over de schepen en hun operationele inzet kan zo een extra impuls krijgen.

De BBZ heeft samen met het Platform Veiligheid Chartervaart de grove contouren van het Kenniscentrum uitgewerkt. Met de steun van het ministerie kunnen we nu werk gaan maken van de opzet en de invulling en daarbij willen we BBZ leden en niet-leden graag betrekken. Heb je suggesties of vragen,  aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Mail: paul@debbz.nl