Windpark Fryslân – 89 turbines in IJsselmeer – mag doorgaan

Het Windpark Fryslân bij de Afsluitdijk mag worden aangelegd. Bezwaren tegen het inpassingsplan zijn ongegrond. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend besloten.

Dit betekent dat er in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand 89 windturbines mogen komen, op zo’n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van twee hectare.

Tegen het windpark waren verschillende bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder watersportverenigingen, BBZ en HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging.

Natura 2000
Het IJsselmeer is Natura 2000-gebied. De bezwaarmakers vrezen dat het windpark schadelijk zou zijn voor vogels, vissen en vleermuizen. Maar volgens de hoogste bestuursrechter is hier genoeg onderzoek naar gedaan en wordt de natuur niet wezenlijk aangetast.

Watersport
Tegenstanders zijn ook bang voor nadelige gevolgen voor de scheepvaart, het watersporttoerisme en de plaatselijke werkgelegenheid in deze sectoren. Maar volgens de hoogste bestuursrechter wijzen onderzoeken ook hier niet op.

Varen tussen turbines
De windturbines staan zo ver van elkaar dat recreatieschepen er veilig tussendoor kunnen varen. Omdat het windpark de belangrijke vaarroutes op het IJsselmeer niet doorkruist, zullen maar weinig schepen op de locatie zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: LC 

 

BBZ
EOC