BBZ, kantoren en wederverkopers bijeen over pakketreizen richtlijn

De BBZ, boekingskantoren en wederverkopers zijn bijeen gekomen om het te hebben over de gevolgen van de pakketreizen richtlijn. Uitkomst van dit gesprek is dat de haalbaarheid van een nieuw garantiefonds wordt onderzocht en de boekingsovereenkomst wordt herzien.

STO Garant was tijdens het eerste deel van de bijeenkomst aanwezig om meer uitleg te geven over de derdenrekening die zij aanbieden. Veel schepen hebben zich hiervoor al aangemeld en boekingskantoor Friese Vloot doet met de aangesloten schepen in zijn geheel mee. Bij deze oplossing komt het geld na de gevaren tocht vrij voor de ondernemer. In de zeilvaart komt het, in tegenstelling tot de motorpassagiersvaart, vaak voor dat de betaalde voorschotten belangrijk zijn om lopende kosten (waaronder commissie voor het kantoor) te dekken. Als er gebruik wordt gemaakt van de derdenrekening is er in dat geval een overbruggingsperiode nodig. Vastgesteld werd dat die overbrugging moeilijk kan zijn. Eenmaal omgeschakeld kan de derdenrekening een goede oplossing zijn.

Een garantiefonds heeft het voordeel dat de betalingsstromen kunnen blijven zoals ze nu zijn. De bestaande fondsen (GGTO en SGR) zijn prijzig en streng met de toelating. STO Garant gaat nu onderzoeken of zij een eigen fonds kan oprichten dat beter past bij de chartervaart en dat naast de derdenrekening kan werken. Het garantiefonds zou voor schepen die veel individuele boekingen hebben een betere oplossing kunnen zijn. Belangrijk bij een fonds is, net als bij een verzekering, dat er voldoende deelnemers zijn om de risico’s te kunnen spreiden. Dit een belangrijke voorwaarde. Onderzocht wordt nu of STO voor de jaarwisseling een fonds kan opzetten.

 Het tweede deel van de overeenkomst richtte zich op de boekingsovereenkomst. De BBZ en de verkopende kantoren werken aan een nieuwe boekingsovereenkomst die beter past bij de Pakketreizen Richtlijn en bij de verantwoordelijkheden die liggen bij de ‘organisator’, een term uit de richtlijn.

In de komende periode zal de BBZ op beide punten – de faillissement regelingen en de boekingsovereenkomst – samenwerken met de boekingskantoren. Wij geloven dat een samenwerking op deze punten voor alle betrokken partijen het beste resultaat zal opleveren. Als BBZ behartigen wij hierin de belangen van al onze leden, zowel van hen die aangesloten zijn bij een boekingskantoor als van de zelfstandig varenden.

Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Hollands Glorie, Friese Vloot, Naupar, F.S.C, Holland Sail, Bootbootboot, Slaapschepen, Boatbike Tours, Hat tours en SHZH.  Niet aanwezig bij deze bijeenkomst, maar wel betrokken waren: TSC, Rederij Vooruit en Windseeker. Mocht jouw boekingskantoor ontbreken, stuur ons dan een berichtje via: info@debbz.nl