Vaarregels tijdens Sail Harlingen

Met de boot naar Harlingen tijdens The Tall Ships Races 2018? Van vrijdag 3 tot en met maandag 6 augustus laat Harlingen de hele wereld zien waar een kleine havenstad groot in kan zijn. Meer dan 60 zeilschepen maken zich in Harlingen op voor de internationale Tall Ships Races. Naar verwachting komen 300.000 bezoekers naar de havenstad, waarvan een groot deel via het water naar Harlingen komt. Voor het varen tijdens Sail is een speciale flyer uitgegeven.

Vaarregels in de havens tijdens The Tall Ships Races

Houd rekening met onderstaande vaarregels:

 • Luister uit op marifoonkanaal 11.
 • Volg de verplichte vaarrichting en houd stuurboordswal.
 • Keren uitsluitend op de aangewezen plaatsen.
 • Let op de maximaal toegestane lengte per vaargebied.
 • Zeilen is niet toegestaan.
 • Verboden te ankeren of te meren zonder toestemming bevoegde autoriteit.
 • Volg de scheepvaartaanwijzingen van de bevoegde autoriteit op.
 • De haven is gesperd tijdens de Sail-In en Sail-Out en bij evenementen op het water. Dit wordt kenbaar gemaakt door twee rode lichten op de verkeerstoren. VHF 11

Met uw boot meevaren tijdens de Sail In en Sail Out Parade?

Tijdens The Tall Ships Races 2018 varen de deelnemende schepen op vrijdag 3 augustus in een Sail In Parade en op maandag 6 augustus in de Sail Out Parade gezamenlijk over de Waddenzee. Op de Waddenzee is Rijkswaterstaat de verantwoordelijke autoriteit. Om dit fantastische evenement veilig en vlot te laten verlopen, schrijft Rijkswaterstaat, naast de bestaande wet- en regelgeving, een aantal extra regels voor.

Vaarregels tijdens de Sail In en Sail Out parade

Deze regels zijn van kracht tijdens de Sail In Parade en de Sail Out Parade van 10.00 tot 17.00 uur:

 • In het traject Blauwe Slenk- Pollendam is het verplicht in het vaarwater stuurboordzijde te houden.
 • In het traject Blauwe Slenk- Pollendam is keren en/of het vaarwater te kruisen is alleen toegestaan met toestemming patrouillevaartuig Rijkswaterstaat.
 • In het traject Blauwe Slenk- Pollendam is het verboden te zeilen zonder motor stand-by.
 • Meevaren met de Sail In Parade is toegestaan vanaf de Vlierede tot voor de haven van Harlingen.
 • Het Kimstergat wordt gebruikt als uitwijkplaats voor de Tall Ships in geval van calamiteiten. Het is daarom tijdens de Sail In en Sail Out verboden hier te varen of ligplaats te nemen.
 • Voor de recreatievaart en kijkers zijn anker- en wachtplaatsen op een kaartjes aangegeven. Luister uit op VHF 2 (Vlierede), VHF 10 (Blauwe Slenk en Pollendam), VHF 11 Harlingen.
 • Te allen tijde moeten de aanwijzingen van de aanwezige patrouilleschepen worden opgevolgd.

Download hier de flyer met Vaarregels tijdens Sail Harlingen

EOC
BBZ