Idee voor spoortunnel onder IJsselmeer

Een spoor(tunnel)verbinding tussen Noord-Holland en Friesland zou een enorme verlichting geven voor de sporen in de Randstad, met name rond Amsterdam. Tevens zou het in de Kop van Noord-Holland en in (Zuidwest-)Friesland een enorme gebiedsontwikkeling geven door transport van mensen en goederen. Autoverkeer kan natuurlijk gewoon via Afsluitdijk en Houtribdijk blijven rijden.

De gedachte verbinding is Alkmaar, Schagen, Haven op de Oude Zeug, IJsselmeer (ergens links of rechts van het Reaklif laten aanlanden), Sneek, Leeuwarden. Het is mooi dat in het jaar dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is, onlangs de beslissing is genomen de verdere spoorlijnverbinding Leeuwarden-Groningen op te waarderen.

De tunnelafstand bedraagt om en nabij de 20 kilometer, met daarin twee lokale sporen voor personenvervoer en twee sporen voor (inter)nationaal goederenvervoer. Voor zo’n tunnelproject heeft niet één aannemer of adviesbureau de know-how in huis doordat vele disciplines betreffende water-, wegen- en spoorwerken benodigd zijn.

De projectorganisatie is reeds groeiend, contacten zijn gelegd voor een constructie met publiek-private samenwerking, waarbij in eerste instantie de plannen tot inspiratie voor Rijkswaterstaat en ProRail dienen en in een later stadium deze twee uiteraard opdrachtgevers worden.

Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19)

 

BBZ
EOC