Nieuwe koers binnenvaartcertificaten

Het doel van de nieuwe koers voor de binnenvaartcertificaten is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen.

 – Wat er verandert:
Certificaatplicht per 1 januari 2019 voor:
alle drijvende werktuigen ongeacht de lengte;
alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 (lengte x breedte x diepgang) of meer.

Overgangsbepaling : 1 november 2018 is cruciale datum
Als deze werk- en vaartuigen vóór 2009 in de vaart waren, kan tot 31 december 2018 gebruik gemaakt worden van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Dan moet de certificaataanvraag wel vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling ingediend zijn.
Meer uitgebreide informatie staat op de webpagina Certificaatplicht per 1 januari 2019.

Wat er verandert onder de nieuwe koers:
Er is meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen
U onvangt een melding (brief van de ILT) wanneer het certificaat verloopt
U heeft alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
En certificaten moeten doorlopend geldig zijn
Meer uitgebreide informatie staat op de webpagina: Wat er verandert.

Overgangsbepalingen alleen voor geldig certificaat:

Zonder een geldig certificaat kan er geen gebruik worden gemaakt van de  overgangsbepalingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten voor het verkrijgen van een nieuw certificaat.

Het op deze wijze toepassen van het recht op overgangsbepalingen is nieuw. Daarom wordt het tot 1 februari 2020 toegestaan, met een certificaat dat niet langer dan één certificaatperiode is verlopen aanspraak op overgangsbepalingen te maken. De geldigheidsduur wordt dan gerekend vanaf de datum van de droogzetting.

Bron: ILenT

BBZ
EOC