Windplanblauw wil molens voor de Ketelbrug

Windplan Blauw wil een windmolenpark van circa 250 MW ontwikkelen in de noordwesthoek van Flevoland. Een deel van de 61 windturbines zal in het IJsselmeer komen te staan, precies voor de doorgang van de Ketelbrug. De molens moeten een tiphoogte krijgen van 213 meter.

Van 22 juni t/m 8 augustus liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. Om iedereen hierover te informeren organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de initiatiefnemers van Windplanblauw in de maand juli vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Windplanblauw de aanwezigen ook over de mogelijkheden om te participeren in het windpark.

Tijdens de inloopbijeenkomsten worden aanwezigen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het nieuwe, nog te realiseren windpark. Ook is dit een uitstekende kans om als omwonende vragen te stellen aan experts en initiatiefnemers. Verder is er een 3D model waarop de nieuwe situatie te zien is.

De inloopbijeenkomsten worden op onderstaande data en locaties georganiseerd:

5 juli, Stadhuis, Lelystad (18 – 20 uur)
9 juli, Open Hof, Dronten (19 – 21 uur)
10 juli, De Hoeksteen, Swifterbant (18.30 – 21 uur)

Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig, u kunt op de dag zelf gewoon binnenlopen.

Voor meer info kijk je hier

 

BBZ
EOC