Nieuwe opleidingseisen voor de binnenvaart

Minder ongelukken met binnenvaartschepen en bemanningen die aantoonbaar goed opgeleid zijn. Dat is het doel van nieuwe Europese regels voor alle opleidingen voor de binnenvaart.

Heel vaak gebeurt het niet, maar altijd heeft het een flinke impact: een binnenvaartschip overvaart een plezierjacht of een binnenvaartschip vaart zijn stuurhut eraf of beschadigt een deel van een brug of sluis. In Nederland voer vorig jaar 26 keer een schipper zijn stuurhut stuk. Maandag voer er nog een te hoog geladen schip tegen een spoorbrug bij Gouda aan. Als het aan Europa ligt, wordt het op de binnenwateren een stuk veiliger.

Nieuwe opleidingseisen

Dit is mogelijk via nieuwe eisen die Europa stelt aan de opleiding van binnenvaartpersoneel en de uitreiking van één certificaat in heel Europa. De nieuwe regels gaan in 2022 in. ,,Zo’n eenheid in opleidingseisen is hard nodig als het gaat om de veiligheid, vindt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen en ook bestuurslid van Edinna. Deze overkoepelende organisatie van Europese opleidingsinstituten werkt met mensen uit Straatsburg en Brussel samen om tot de nieuwe richtlijnen te komen. Vandaag en gisteren vergaderden de deelnemers in het Harlinger Entrepotgebouw.

Volgens Mintjes werken de schippers steeds vaker met buitenlands personeel. ,,Hoewel dat personeel via uitzendbureaus komt, is het lang niet altijd duidelijk wat iemand weet op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid. De opleidingseisen die we nu vaststellen, brengen hier eenheid in. Daarbij wordt niet alleen de theorie getoetst, ook de praktijk.’’ Met het uniforme certificaat wordt ook ineens de Rijn toegankelijk; nu geldt hier een aparte kwalificatie voor.

Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus

BBZ
EOC