Nieuwe vogel-eilandjes in Waddenzee voor trekvogels

Het waddengebied is voor vogels de zwakste schakel op de trekroute van zuid naar noord. Een actieplan moet helpen.

Het wad is het leefgebied van zo’n 12 miljoen vogels die er korte of langere tijd verblijven om te rusten, te eten of te broeden. Dat de meeste soorten het er moeilijk hebben, wordt internationaal erkend. Vier jaar geleden namen Nederland, Duitsland en Denemarken het Trilaterale Actieplan Broedvogels Waddenzee aan tijdens de Waddenconferentie in het Deense Tønder.

Daar is nu een specifiek Nederlandse uitwerking van gemaakt, die deze week op de Waddenconferentie in Leeuwarden wordt gepresenteerd. Jonna van Ulzen en Roef Mulder van Programma naar een Rijke Waddenzee zijn betrokken bij het actieplan.

Het doel van het actieplan is om voor 21 soorten broedvogels de negatieve trend om te buigen. Dat vraagt om extra maatregelen in het natuurbeheer, aan het terugbrengen van dynamiek, met stuifduintjes, en het creëren van broedgelegenheid voor soorten als meeuwen en sterns.

Langs de pier van Holwerd heeft Staatsbosbeheer op de kwelder recent een vogeleiland aangelegd, bij Den Oever, Zurich en Kornwerderzand staan plannen op stapel en ook bij de kwelders van Friesland en Groningen zijn mogelijkheden.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

Foto: Natuurmonumenten

EOC
BBZ