Zeilcharterschepen hebben weer een plek in Amsterdam

Sinds 1 mei kan er aan de Pontsteiger in de Oude Houthaven en aan “De Knoop” (Grasweg, overkant van het IJ) afgemeerd worden. Ondanks rechtszaken en meningsverschillen zijn de BBZ en het Havenbedrijf altijd met elkaar in gesprek gebleven. Het resultaat is dat we weer een plek hebben.

Aan de Pontsteiger, naast de Oude Houthaven, is plaats voor ca. 11 schepen. Walstroom en drinkwater worden hier in de loop van 2018 gerealiseerd. De eerste 6m3 drinkwater zullen gratis zijn. Er hoeft voor beide ligplaatsen niet gereserveerd te worden en daar zijn we blij mee: een reservering kost rond de €200,00 per overnachting.

Klik hier voor tarieven en locaties waar wel geserveerd kan worden. Uiteraard moet er wel havengeld betaald worden. Overnachten met passagiers zonder dat die overnachting onderdeel uitmaakt van een cruise is op beide locaties niet toegestaan. De Raad was daar vorig jaar heel helder in.

Uit het “Besluit inzake de aanwijzing van ligplaatsen voor de (zeil)charterschepen”:

  • Op verzoek van de brancheorganisaties van (zeil)charterschepen ligplaatsen binnen de gemeente Amsterdam beschikbaar worden gesteld voor deze schepen;
  • De eerste locatie de Pontsteiger is gelegen aan de westzijde van de Oude Houthaven;
  • De tweede locatie de kade bij de zogenaamde De Knoop gelegen in Amsterdam Noord;
  • Dat deze locaties uitsluitend zijn bestemd en bedoeld voor de actieve beroepsmatige (zeil)passagiersvaart en dat daar gelegenheid moet zijn voor algemene activiteiten, zoals laden/lossen, op- en afstappen, wachten op lading/passagiers en het kortstondig overnachten met passagiers;
    · Voor de locatie Pontsteiger maximaal 3x 24 uur mag worden afgemeerd en met passagiers kan worden overnacht;
    · Voor de locatie De Knoop maximaal 7 x 24 uur mag worden afgemeerd maar niet met passagiers mag worden overnacht;
    · Indien er als onderdeel van een vaartocht met passagiers overnacht dient te worden en er is onvoldoende ruimte op de Pontsteiger is het mogelijk om voor één nacht een ontheffing bij de Knoop te krijgen.