NieuwsVeiligheid

Duidelijkere regelgeving voor de watertaxi

Het moet duidelijker worden aan welke regels watertaxi’s zich moeten houden. Daarom past het ministerie van I&W de Binnenvaartregeling aan. Een van de manieren waarop er opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de OVV.

De OVV heeft naar aanleiding van een aanvaring tussen een watertaxi en een snelboot op de Waddenzee en een aanvaring tussen een watertaxi en een havenrondvaartboot in Rotterdam een onderzoek gestart. In de onderzoeksrapporten  ‘Aanvaring in het Schuitengat’ en ‘Aanvaring van een watertaxi met een havenrondvaartboot’ staan aanbevelingen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van de aanbevelingen is een overleg gestart tussen de partijen die betrokken zijn bij personenvervoer op de Waddenzee, waaronder Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie en de sector. Er wordt in 3 werkgroepen gesproken over veiligheid, handhaving, communicatie en regelgeving.

Daarnaast moet er volgens de OVV eenduidiger wet- en regelgeving komen voor het bedrijfsmatig vervoeren van maximaal 12 passagiers op het water. Binnen de huidige regels is het nu onduidelijk welke voorschriften van toepassing zijn op watertaxi’s. Daarom worden de toepasselijke voorschriften uit de Binnenvaartregeling zodanig aangepast dat het duidelijk is dat ze van toepassing zijn op de categorie watertaxi.

Ook wordt er binnen het ministerie onderzocht wat gegevens van een Automatisch Identificatiesysteem (AIS) kunnen betekenen voor handhaving. Ook dit was een aanbeveling van de OVV. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van deze AIS-gegevens zijn.

Bron: Ministerie van I&W