Duurzaamheid

Budget voor Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen nog zelfde dag op

Op 4 juli startte een nieuwe ronde van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. In de middag waren er al zoveel aanvragen ingediend (134 voor motorvervanging, 25 voor nabehandeling) dat het  budget van 12.9 miljoen op was.

De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) is in het leven geroepen om de binnenvaart te verduurzamen. Eigenaren van een binnenvaartschip komen in aanmerking voor maximaal 50% subsidie voor vervanging van een nieuwe, schone motor of katalysator. Alle vier de keren dat de subsidie verstrekt werd, oversteeg het aantal subsidieaanvragen vele malen het aantal dat werd toegekend. In 2025 wordt de regeling nog één maal geopend, eveneens met een budget van 12.9 miljoen. Hierna volgt een evaluatie waarna zal worden besloten over voortzetting of beëindiging van de regeling.

Loting

Voor iedereen die 4 juli een aanvraag heeft ingediend volgt er een loting en worden de aanvragen op volgorde van de lotingsuitslag beoordeeld. Het is nog mogelijk  om een aanvraag in te dienen. De kans bestaat namelijk dat aanvragen op inhoudelijke gronden worden afgewezen, waardoor latere indieners alsnog in aanmerking komen.

Veranderingen

De aanvraagvereisten, subsidiepercentages en het aanvraagproces zijn dit jaar deels veranderd in vergelijking met voorgaande jaren. Zo mogen alleen schepen die na afloop van het subsidietraject een schoon schip zijn volgens de AGVV nog een aanvraag doen. Voor vrachtschepen betekent dit dat de CO2 uitstoot concurrerend moet blijken ten opzichte van zware bedrijfsvoertuigen. Voor passagiersschepen wordt schoon gedefinieerd als “een schip dat een hybride of dualfuelmotor heeft die voor zijn normale functioneren ten minste 50% van zijn energie haalt uit brandstof met CO2-vrije directe (uitlaat)emissies of uit plug-in-power”. In concreto betekent dit dat een elektromotor, eventueel aangevuld met een stage V generator, als enige mogelijkheid overblijft.

Het hele artikel van Tessa Heerschop vind je hier op Schuttevaer (alleen voor abonnees)

Foto: Hybride / multifuel aandrijving op het STC opleidingsschip Ab Initio
© S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)