Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 903, 28 maart 2018
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbzfriesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen

EOC Expertise

Hitek

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Kooij
MdeGroot

TSC
Rood boven groen

Frisian Sailing Com
Cinema
Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis

Zeilmakerij Molenaar
Zeilcharter de Vriendschap

Shiptron

Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt

 Doeve Makelaars

Taxi Enkhuizen

tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Next Generation Shipyards
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer

defotoboot

Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hier


BBZ nieuws:

— Chartervaart is pakketreis

Overig nieuws:

— Gratis online cursus wedstrijdzeilen
— Mobiel bellen onder het varen niet strafbaar
— Kleine hobbel in kortere veerdienst

— Bemanningslid Volvo Ocean Race opgegeven

— IJsselmeervereniging protesteert tegen haven bij Urk
— Walstroom werkt niet, schip moet Hoorn verlaten

— Vijf walstroompunten voor riviercruiseschepen in Enkhuizen

— Three Festivals Tall Ships Regatta 2018
— Tall Ship Races 2018

— Harlingen wijzigt uitgifte water en stroom voor chartervloot

— Zeegras: belangrijke producent van zuurstof
— Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied ter inzage

— De Gouden Vloot neemt Muiden Maritiem over

— Zandwinners zien zeehond over het hoofd
— Grootste Tall Ship komt naar Sail Harlingen

— Vaarverbod voor Marker Wadden

— Sail Kampen drie keer groter
— Kabinetplannen bekend voor windparken op zee 2024-2030
BBZ nieuws

— Chartervaart is pakketreisCharterschepen die meerdaagse tochten aanbieden, zeevaart en binnenvaart, vallen vanaf 1 juli dit jaar onder de Pakketreizen richtlijn. De ACM (de toezichthouder van de overheid) heeft dit vorige week in een gesprek met de BBZ duidelijk gemaakt. Alleen dagtochten en B2B vallen buiten de verplichtingen van de richtlijn. Op de regiobijeenkomsten hebben we hier meer informatie over gegeven.

De Europese richtlijn Pakketreizen bestond al enige tijd, maar is recent aangescherpt om de consument beter te beschermen. Charterschepen en cruiseschepen vielen in het verleden niet onder de richtlijn, althans, zolang ze geen extra aanvullende diensten verkochten. Dat is nu dus anders. Een schip dat vervoer combineert met slaapaccommodatie biedt twee diensten aan en valt daarmee onder de nieuwe richtlijn.

In het kort betekent dit het volgende:
 - Er moet een insolventie regeling zijn (bescherming van de klant tegen faillissement)
 - Passagiers moeten bij insolventie gerepatrieerd kunnen worden
 - Precontractuele informatie moet gegeven worden aan de klant
 - De Algemene Voorwaarden voor vervoer kunnen niet gebruikt worden voor pakketreizen
 - Bekeken moet worden of de lopende verzekering afdoende is

Voor vrijwel de gehele vloot heeft dit dus nogal wat consequenties. Er zal in de komende tijd veel werk moeten worden verricht. Reizen die vanaf 1 juli 2018 worden verkocht moeten aan de nieuwe eisen voldoen.De BBZ heeft zich al enige tijd voorbereid op deze mogelijke uitkomst. Samen met juristen, het ministerie van Economische Zaken, de ACM, verzekeraars en andere experts werken we er aan om de overgang van vervoer naar pakketreis zo eenvoudig mogelijk te maken voor haar leden.

Concreet werkt de BBZ voor de leden aan het volgende:

 - Insolventie

Wij maken een overzicht van mogelijkheden waar leden een keuze uit kunnen maken om de insolventie te dekken. Gesprekken worden gevoerd met marktpartijen om hun product af te stemmen op de chartervaart. Van de verschillende mogelijkheden heeft het eigen Garantiefonds, zoals dat al grotendeels is voorbereid, onze voorkeur. Twee jaar geleden is dat initiatief stopgezet omdat er niet voldoende deelnemers waren om het startkapitaal bijeen te brengen. Onderzocht zal worden of er voldoende steun is om een doorstart te kunnen maken. We zullen daar later op terugkomen.

 - Precontractuele informatie

De BBZ past de reserveringsovereenkomst, een standaard format voor een contract, aan om te voldoen aan de eisen van de richtlijn en de verplichting om precontractuele informatie aan te bieden.

 -  Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) zullen door de BBZ aangepast worden tot de AV voor een reisovereenkomst.

 - Aansprakelijkheid

Belangrijk nieuw punt is de repatriëring van passagiers bij insolventie. Die moet verzekerd zijn. In de meeste gevallen zal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voldoende zijn. Ondernemers stellen zelf een pakket samen met verzekeraars en iedereen moet dus zelf kijken of het eigen pakket afdoende is. De BBZ heeft met verschillende verzekeraars gesproken en gevraagd om informatie die onze leden kan helpen bij het beoordelen of zij voldoende verzekerd zijn voor de veranderde aansprakelijkheid. Die informatie zullen wij verspreiden.

 - Nog iets over BTW

Verder is het goed te weten dat de BBZ heeft laten onderzoeken of de verandering gevolgen heeft voor de belasting. De belastingwet is niet aangepast en het geleverde product ook niet. Het heeft alleen een andere naam gekregen. Voor de belasting verandert er dus niets, ook niet voor de motorchartervaart die een eigen regeling heeft met de fiscus. De analyse hebben we zwart op wit staan en is voor leden opvraagbaar.De BBZ zal in de komende periode regelmatig terugkomen op dit onderwerp om leden te informeren over de voortgang. Om te beginnen tijdens de regiobijeenkomsten. Vanavond is er vanaf 20 uur een regiobijeenkomst in Zierikzee, aan boord van de Nieuwe Maen.

Op 10 april komen de leden van de BBZ klankborden Zeevaart en Binnenvaart bijeen om over dit onderwerp te praten. We steven er naar om alle informatie die nodig is om over te kunnen schakelen naar de nieuwe orde, begin juni afgerond te hebben.

Met vragen kun je ondertussen terecht bij maartje@debbz.nl

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden

Einde BBZ nieuws
— Gratis online cursus wedstrijdzeilenENKHUIZEN- Onder wedstrijdzeilers laat de kennis van de regels nog wel eens te wensen over. Toch is het belangrijk dat als je aan wedstrijden meedoet, dat je op de hoogte bent van de regels.

In samenwerking met Henk Plaatje, auteur van onder meer het Regelschrift en bekend van de Regelwijzer, heeft Watersport-TV een online reglementscursus gemaakt. In de serie 'Wedstrijdzeilen volgens de regels' behandelt Henk door middel van veel animaties en bewegende beelden de belangrijkste regels en beperkingen. De serie bestaat uit vijf afleveringen waarin telkens een aspect van deel 2 van het officiële wedstrijdreglement wordt uitgelegd.

Door animaties en beelden wordt alles heel inzichtelijk. Je ziet direct wat met een bepaalde regel wordt bedoeld. In de eerste aflevering staan bijvoorbeeld de vier voorrangsregels centraal. Begrippen als loef-en lij, vrij voor en vrij achter en overlap komen aan de orde.

In de volgende afleveringen volgen de algemene beperkingen, de start en startprocedures en hoe te handelen bij het indewindse-en bovenwindse merkteken. Na iedere aflevering kun je eenvoudig je regelkennis testen door naar de website te gaan waar je specifieke vragen over situaties en regels aantreft.

De serie is dusdanig opgezet dat het zowel voor de beginnende als de gevorderde wedstrijdzeiler leuk en vooral informatief en leerzaam is, om te volgen.
De eerste aflevering gaat  hier woensdag 28 maart online   
Vervolgens volgt iedere week op woensdag een nieuwe aflevering.
— Mobiel bellen onder het varen niet strafbaarMobiel bellen wordt niet strafbaar gesteld voor varende schippers. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vanmiddag een motie van deze strekking van het PVV-Tweede Kamerlid Roy van Aalst overgenomen.

Letterlijke tekst van de motie: “Constaterende dat (binnenvaart-)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/ of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen, constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag, verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden”.

Eerste reactie van schippersbond ASV: "Ook de minister vindt dat de wetgeving niet mag leiden tot belemmering van de werkzaamheden aan boord. Goed dat er geluisterd is naar de sector".
Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant  
— Kleine hobbel in kortere veerdienstDEN HAAG De tweede bocht-afsnijding van de vaargeul naar Ameland, die de veerdienst moet versnellen, loopt vertraging op. Rijkswaterstaat heeft de gevolgen nog niet allemaal op een rijtje, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de bochtafsnijding van de Reegeul. Er zijn „complexere modelberekeningen” nodig naar de veranderende zandbewegingen in het Wad als de vaargeul wordt bekort. De eerste bochtafsnijding, die van de Vloedgeul, lijkt er wel volgens planning te komen. Die doorsteek wordt in de loop van 2019 gemaakt. Hierdoor ontstaat voor reizigers een tijdwinst van 4 minuten. Er moet – in het kader van de Wet natuurbescherming – nog wel een vergunning worden aangevraagd.

Onlangs heeft rederij Wagenborg een sneldienst ingezet, de Fosta Verder heeft het bedrijf het proces van in- en uitladen verbeterd. Rijkswaterstaat moet binnen 72 uur in actie komen als delen van de vaargeul dichtslibben, meldt Van Nieuwenhuizen.
— Bemanningslid Volvo Ocean Race opgegevenTijdens de zevende etappe van de Volvo Ocean Race is maandagmiddag de 47-jarige Britse zeiler John Fisher overboord geslagen. Een zoek- en reddingsoperatie is na enige tijd gestaakt. De organisatie van de zeilrace maakte zijn vermissing bekend op Twitter.

De zeiler viel op ongeveer 2.500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn in het water. Fisher (47) droeg op dat moment een overlevingspak. De rest van de bemanning van het Hongkongse Team Sun Hung Kai/Scallywag, onder wie de Nederlandse zeilster Annemieke Bes, is veilig. Het schip heeft urenlang in zware omstandigheden gezocht naar hun teamgenoot. gezien de lage watertemperatuur wordt aangenomen dat Fisher is overleden. 

Door de zware weersomstandigheden en de afstand tot de Scallywag kunnen de andere zes deelnemers niet te hulp schieten. Het water waarin Fisher belandde is ongeveer negen graden Celsius. Een schip dat op circa zevenhonderd kilometer van de plaats van het ongeval voer, heeft koers gezet richting de plek waar Fisher in het water belandde.

De Sun Hung Kai/Scallywag heeft zich teruggetrokken uit de wedstrijd en zeilt op een veilige manier naar de volgende finishplaats Itajai in Brazilië.

Bij een aanvaring kwam in januari een man om het leven tijdens de Volvo Ocean Race. De Vestas 11th Hour Racing botste met een Chinese vissersboot. Een visser die in het water belandde moest per helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht waar hij overleed.— IJsselmeervereniging protesteert tegen haven bij Urk ‘Een verschrikkelijk plan, buiten elke proportie’, aldus woordvoerder Auke Wouda van de IJsselmeervereniging. Hij uitte die kritiek dinsdag tijdens een urenlange zitting bij de Raad van State over de bezwaren van de vereniging tegen het provinciale inpassingsplan, waarmee de nieuwe maritieme servicehaven bij Urk mogelijk wordt gemaakt.

Wouda vond een leger van juristen en deskundigen van de provincie Flevoland en andere overheden tegenover zich. Maar kennelijk maakte zijn kritiek op het plan toch veel los bij de rechters van de Raad. Die kwamen al voor de zitting met een reeks vragen bij de betrokken overheden. Daarmee konden ze de verdediging van hun besluiten alvast voorbereiden. Maar het betekent ook dat de Raad er niet van overtuigd is dat dit plan voor de servicehaven deugt.

Het is onduidelijk hoeveel hectare er van het beschermde IJsselmeer wordt afgesnoept voor de servicehaven. Alle betrokken overheden spreken van 10 hectare. Maar het inpassingsplan van de provincie maakt dit niet hard. Daarnaast verwijt Wouda de provincie creatief boekhouden.De grens van het 10 hectare grote gebied begint namelijk een stukje vanaf de dijk middenin het water. Volgens de provincie omdat vanaf de teen van de dijk wordt gerekend. Die ligt onder water een stukje verwijderd vanaf de waterlijn. Maar volgens Wouda smokkelt de provincie er zo nog even ruim 4 hectare bij. En dat geldt ook voor de ruimte die de dam om dit gebied heen inneemt. De advocaat van de provincie stelt dat die ruimte van de dam niet meetelt. De Raad van State moet beoordelen wie er gelijk heeft.

Aantasting zicht
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er veel gedoe om niets. Het gaat om een stukje van 10 hectare in een gebied van meer dan 200.000 hectare die het IJsselmeer meet.

De IJsselmeervereniging vindt ook dat de haven met een anderhalve kilometer lange kade een aantasting vormt van het zicht vanaf het IJsselmeer. Langs de kade mogen 35 meter hoge gebouwen worden neergezet die het zicht volkomen veranderen. Wouda spreekt van een hoge muur langs de rand van het meer.
Lees het gehele artikel op de bron: Noordoostpolder — Walstroom werkt niet, schip moet Hoorn verlatenDe walstroom op het Oostereiland in Hoorn werkt niet. Als gevolg daarvan is een van de riviercruiseschepen vrijdagmorgen gesommeerd de haven te verlaten. Het management van de Viking Skadi weigert dat. Wethouder Ben Tap ’baalt verschrikkelijk’, maar houdt er aan vast dat schepen die niet aan de stroom kunnen niet in Hoorn mogen komen of blijven.

Rob van Loon van Events Holland is in alle staten. Ruim een week geleden verzekerde wethouder Ben Tap nog dat de walstroom op tijd zou werken. Dit als reactie op vragen van de PvdA, die had gehoord dat de voorziening niet op tijd klaar zou zijn. Dat deed hij af als ’geruchten’. Schepen waarvan de kapitein walstroom zou weigeren, moesten de haven verlaten, aldus Tap. Maar nu de installatie het niet doet, moet het schip ook de haven uit.

Ook op de andere steiger aan het Oostereiland werkt de walstroom aanvankelijk niet, maar later op de dag lukt het wel om het schip daar aan te sluiten.

Regels
De havenmeester heeft uitvoering gegeven aan de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld: riviercruiseschepen die niet op walstroom kunnen worden aangesloten, moeten weg. Ondertussen waren de opvarenden van het schip in de stad aan de wandel; het schip kon niet vertrekken zonder die mensen mee te nemen.

,,We gaan niet weg’’, zegt Ben Clift, program manager van de Viking Skadi. ,,Als we een boete krijgen betalen we die wel. Maar dit gaat wel gevolgen hebben voor ons contact met Hoorn.’’
Lees het gehele artikel op de bron: NHD 
— Vijf walstroompunten voor riviercruiseschepen in Enkhuizen


Riviercruise aan de nieuwe Harlinger Steiger

Eind april worden er 5 walstroomlocaties voor de riviercruisevaart in gebruik genomen door de gemeente Enkhuizen, zo meldt Amsterdam Cruise Port vandaag. Hiermee kan ook de laatste categorie schepen de milieuoverlast van aggregaten in de Enkhuizer haven achter zich laten. De walstroomvoorzieningen worden aan de Gependam en aan de L(ussenburg)-steiger geïnstalleerd. Deze aanleglocaties liggen het dichtst bij het historische centrum, de opstapplaatsen voor de touringcars en het treinstation.

De overige ligplaatsen voor de riviercruise, zoals de Nieuwe Harlinger Steiger, krijgen geen walstroom. Deze ligplaatsen mogen binnenkort alleen nog als af- en opstappunt gebruikt worden. De cruiseschepen mogen hier maximaal twee uur met een draaiend aggregaat liggen. Enkhuizen wil een belangrijke haven blijven voor de pleziervaart, de visserij, de zeilende- en motorchartervaart en voor de cruisevaart. Het aanbieden van walstroom draagt daaraan bij doordat het overlast van scheepsmotoren of aggregaten in de vorm van uitlaatgassen en geluid vermindert.

5 punten met 630 ampère
De aansluitpunten hebben een capaciteit van 630 ampère omdat de cruiseschepen een zware voorziening nodig hebben. Daarnaast heeft ieder aansluitpunt een 125 ampère-aansluiting voor kleinere categorieën schepen.
Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem nieuws — Three Festivals Tall Ships Regatta 2018Het Three Festivals Tall Ships Regatta 2018 koppelt een fantastische reeks evenementen die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. De gezamenlijke evenementen zijn gepland van 25 mei tot en met 18 juni. De Nederlandse Morgenster is één van de deelnemende Tall Ships.

Elk jaar organiseren de Europese steden Liverpool, Dublin en Bordeaux hun eigen, onmisbare evenementen. Hiervan zijn de belangrijkste hoogtepunten het International Mersey River Festival, Dublin RiverFest en Bordeaux Wijn Festival, drie evenementen die - in 2018 - samenkomen als gastheerhavens voor een van de grootste tall ships regattas van het jaar, The Three Festivals Tall Ships Regatta 2018.

De Tall Ships Regattas van Sail Training International trekken elk jaar Tall Ship naar vele prachtige locaties in Europa. De geselecteerde havens bieden festivals waarvan verwacht mag worden dat ze honderdduizenden bezoekers brengen over 3 of 4 dagen. Sporten, sociale en culturele activiteiten worden gepland voor de duizenden bemanningsleden en bezoekers.
Kijk hier voor meer info


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz— Tall Ship Races 2018De Tall Ship Races vinden dit jaar van 11 juli tot 6 augustus plaats. Een serie van wedstrijden en toertochten langs Europese havens. In de havens die de schepen aandoen worden sail-festivals georganiseerd welke honderdduizenden bezoekers trekken.

De wedstrijden starten in Sunderland, Engeland, waar de schepen zich verzamelen en van 11 tot met 14 juli aanwezig zijn. De wedstrijd gaat naar Esbjerg in Denemarken, waar de schepen van 18 tot en met 21 juli de gast zijn. Hier wordt tegelijk het 150 jarig bestaan van de haven gevierd.

Op 21 juli vertrekken de schepen met een toertocht naar Stavanger in Noorwegen. Hier zijn ze van 26 t/m 29 juli. Vandaar zeilen ze opnieuw een wedstrijd welke rond  eindigt in Harlingen, waar Tall Ships Races Harl;ingen plaatsvindt van 3 t/m 6 augustus.

Deelnemende Nederlandse schepen in verschillende etappes zijn oa de Morgenster, Oosterschelde en de Gulden Leeuw.
Meer info vind je hier
— Harlingen wijzigt uitgifte water en stroom voor chartervlootMet ingang van 1 april 2018 stopt Port of Harlingen met het SEP-key betaalsysteem voor de uitgifte van drinkwater en walstroom aan de chartervloot. Dit betreft de walkasten aan de Nieuwe Willemshaven, Dok, Plankenpad en Zuiderhaven.

De gemeente Harlingen, het havenbedrijf NV Port of Harlingen en de Verenigde Bruine Zeilvloot Harlingen zijn overeengekomen voor de uitgifte van drinkwater en walstroom vaste toeslagen op het havengeld te hanteren. Deze keuze is mede gebaseerd op de positieve ervaringen in andere charterhavens zoals Makkum en Stavoren. Het havenbedrijf verwacht hiermee de service aan de chartervloot te verbeteren en het aantal storingen te beperken. Ook ontzorgt het de schippers qua opwaarderen en administratie omdat de water en stroomkosten voortaan via de havengeldfactuur worden verrekend. Uitgangspunt is hierbij dat de opbrengsten ook met de nieuwe verrekenmethode de werkelijke kosten moeten blijven dekken.

Tarieven
 - Voor de thuisvloot van de VBZH is een seizoen tarief van €24.86 (excl. BTW) per meter (LOA) afgesproken voor de periode 1 april tot 1 november.
 - Overige charterschepen betalen een toeslag van €0.35 (excl. BTW) per meter (LOA) per dag.
 - Voor de wintermaanden en overige doelgroepen wordt het stroom- en waterverbruik gemeten en op basis van werkelijke verbruik verrekend.Na 1 november 2018 zullen havenbedrijf, gemeente en VZBH het betaalsysteem evalueren en waar nodig bijstellen. Schippers met een Harlinger tegoed op hun SEP-key kunnen deze tijdens kantooruren op het havenkantoor laten uitlezen en terug laten betalen.

De SEP-keys blijven nog wel enige tijd in gebruik voor de afvalcontainers van Plankenpad, Dok en Nieuwe Willemshaven. Langs de Zuiderhaven zijn inmiddels ondergrondse containers geplaatst die met de Ecocard kunnen worden geopend. Dit systeem zal verder worden uitgerold in het havengebied.

Met uw vragen over de uitgifte van drinkwater en walstroom of de inzameling van scheepsafvalstoffen kunt u terecht bij NV Port of Harlingen via e-mail haven@portofharlingen.nl of telefoonnummer 0517 – 723 300. Of kom langs op het havenkantoor (onder de Verkeerspost) tijdens kantooruren (09.00-12.00 uur / 13.00 – 16.00 uur).
— Zeegras: belangrijke producent van zuurstofHet oogt misschien minder sexy dan koraalriffen, maar zeegras is een onderwaterplant waarvan het behoud nog belangrijker is. Deze tot een meter lange planten vormen op veel plekken dichte onderwaterbossen op zandbodems, op een diepte van 2 tot 25 meter. Niet alleen zijn deze zeegrasvelden belangrijke kraam kamers voor plantenetende vissen, zee-egels en -slakken, ze vervullen ook een belangrijke rol in onze zuurstofvoorziening.

Waarom zeegras zo belangrijk is? Omdat één hectare zeegras zo’n 100.000 liter zuurstof per dag produceert en per jaar 1,2 kilo aan voedingsstoffen absorbeert. Weten schappers hebben ontdekt dat zeegras drie keer zoveel CO2 absorbeert als het regenwoud en daarmee is het van essentieel belang tegen klimaatverandering. De toestand van zeegrasvelden wordt dan ook vooral in de kustgebieden gezien als een graadmeter van de kwaliteit van het milieu.

In de noordelijke Zuiderzee kwamen tot 1932 uitgestrekte velden met zeegras voor. Veel dijken langs de kusten van de Zuiderzee waren gemaakt van gestapeld zeegras en het werd ook voor allerlei huishoudelijke doeleinden gebruikt.

Nu is het praktisch verdwenen. In de Waddenzee stond ooit 150 km2 zeegras, daarvan is nog maar zo’n 0,05 km2 over. Door de Afsluitdijk veranderde het getij, wat ongunstig was voor de plant. Bovendien decimeerde een woekerende ziekte de planten en kwamen in die tijd veel klei en meststoffen in de zee, waardoor het water troebeler werd en het gras minder zonlicht kreeg. En dat heeft het nodig om te overleven.

In het najaar van 2011 en 2012 heeft de Waddenvereniging samen met Rijkswaterstaat Noord-Nederland een begin gemaakt met herstel van zeegras door met vrijwilligers zeegrasstengels met rijp zaad te plukken op het wad bij het Duitse waddeneiland Sylt en die uit te zaaien op het Nederlandse wad.
Lees het gehele artikel op de bron: de Stentor via blendle (€ 0,49)  — Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied ter inzageHet beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied ligt van 20 maart tot en met 1 mei 2018 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden op de plannen een beroep in dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de zes Natura 2000-gebieden, die in het beheerplan worden behandeld . Het beheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaar genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) heeft het beheerplan opgesteld, in overleg met de andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van het beheerplan zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

Inzagelocaties
In het IJsselmeergebied ligt het Natura 2000 beheerplan tijdens bovengenoemde periode voor de zes gebieden ter inzage op onderstaande locaties:

Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;
Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
Noord-Hollands Archief,  Kleine Houtweg 18 te Haarlem;
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;

Meer informatie over het beheerplan en de mogelijkheden om een beroep in te dienen vind je hier  
— De Gouden Vloot neemt Muiden Maritiem over


 
Muiden- Het succesvolle Muiden Maritiem is per 16 maart 2018 overgenomen door jonge ondernemers Anna & Joost Martijn-Glas, tevens eigenaren van zeilcharterbedrijf De Gouden Vloot.

De Gouden Vloot breidt door de overname van Muiden Maritiem haar bestaande aanbod van meerdaagse zeilreizen op de Waddenzee uit met dagtochten op het IJsselmeer. Zeilklipper de Hoge Wier, het vlaggenschip van Muiden, zal nog steeds ingezet worden als blikvanger van de vloot en is met haar moderne uitrusting en catering-mogelijkheden zeer geschikt voor stijlvolle vergaderingen, bedrijfsuitjes, bruiloften, familiedagen, dagtochten, teambuildings en zeilwedstrijden.

“De Hoge Wier is een prachtig snel zeilschip dat met haar moderne voorkomen goed aansluit bij ons huidige aanbod. We hopen door de centraal gelegen thuishaven meer gasten uit de Randstad, het Gooi en omgeving te bereiken voor een onvergetelijke ervaring”, aldus Joost Martijn.

Het aanbod van Muiden Maritiem wordt enigszins aangepast door de overname, maar voor dagtochten op de Markermeer bent u hier nog steeds aan het goede adres. De Hoge Wier is een klassieke zeilklipper van bijna 120 jaar oud, ze is volledig aangepast naar moderne wensen zonder haar klassieke charme te verliezen.

Kom een kijkje nemen aan boord en vier de officiële overname, op 29 april, tijdens de Vlaggetjesdag Muiden.
Voor meer informatie kijk je hier
— Zandwinners zien zeehond over het hoofd


Zeehonden op de Steile Bank

OUDEMIRDUM Bij de aanvraag voor een zandwinvergunning voor de kust bij Oudemirdum zijn twee groepen zeehonden die daar leven over het hoofd gezien.

Dat is de conclusie van bewoners en belanghebbenden. In de milieueffectrapportage (MER) heeft aannemer Smals geen melding gemaakt van twee groepjes zeehonden die zomers permanent voor de IJsselmeerkust bij Oudemirdum en Mirns verblijven enkele kilometers van de beoogde industriële zandwinning af. Bewoners en belangenorganisaties willen de zandwinning tegenhouden. De zeehond wordt in de huidige aanvraag niet meer genoemd.

Zeehonden verblijven sinds enkele jaren in een groep van vier op de Mokkebank bij Mirns en een groepje van drie op de Steile Bank, een plaat tussen Oudemirdum en Lemmer. Ook elders op het IJsselmeer zijn zeehonden aanwezig, waaronder een zogende moeder met baby, die door Staatsbosbeheer is waargenomen. Vogelspotter en bewoner Ruud Meurs legt hun bewegingen al jaren vast met de camera. Hij zegt dat ze inmiddels het hele jaar bij de kust worden waargenomen.


Zandwingebied voor Lemmer

De MER ten behoeve van de zandwinning vermeldt dat zeehonden er incidenteel voorkomen. Het stelt dat er maar twee waarnemingen zijn geweest tussen 2007 en 2010. Maar op de site Waarneming.nl, staan over diezelfde periode zeker 25 waargenomen zeehonden aan de Friese IJsselmeerkust en minstens zoveel elders. De MER, die dateert van 2015, concludeert daarentegen dat de gewone zeehond niet in het plangebied voorkomt. De Commissie MER, die het voorstel beoordeelde, zegt dat een geraadpleegde deskundige heeft vastgesteld dat er in het IJsselmeer geen populatie zeehonden voorkomt, aldus Gijs Hoevenaars van de commissie.

De aannemer betwist niet het negatieve effect dat zandwinning op zeehonden kan hebben: „De verwachting is dat zeehonden die incidenteel in het IJsselmeer voorkomen, de winlocatie en de drukst bevaren vaarroute zullen mijden”, aldus Smals in de MER.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19) 
— Grootste Tall Ship komt naar Sail HarlingenHARLINGEN Het grootste traditionele zeilschip ter wereld komt naar de Tall Ships Races begin augustus in Harlingen. Het gaat om de Russische Sedov.

Dit maakte de Stichting Harlingen Sail gisteren bekend. De Sedov is bijna 118 meter lang en liep in 1921 van de werf. De stalen viermast bark is in gebruik als opleidingsschip voor de Technische Universiteit van Kaliningrad. Dit is ook de thuishaven.

De Sedov is het negentiende schip uit de zogenoemde A-klasse dat toezegt Harlingen aan te doen tijdens de Tall Ships Races, die van 3 tot en met 6 augustus in Harlingen plaatsvinden. Alle schepen langer dan 60 meter behoren tot die categorie. Vaststaat ook dat de Russische Kruzenstern Harlingen aandoet. Het is nog onduidelijk of het Italiaanse schip de Amerigo Vespucci komt.Volgende week arriveert het Noorse opleidingsschip Christian Radich in Harlingen. Het schip dat ruim 63 meter lang is, is present bij de jaarlijkse Vlootdag. Trainees die meedoen aan de race komende zomer, volgen volgende week zaterdag ter voorbereiding een speciaal programma op het Noorse schip. De Radich is inmiddels een vaste gast in Harlingen. „De kans bestaat dat ze in de stad volgend jaar op de werf gaat voor onderhoud”, aldus Jan Reier Arends van Harlingen Sail.
— Vaarverbod voor Marker WaddenOp dit moment wordt  volop gewerkt aan de aanleg van de eerste eilanden van Marker Wadden. Het is nog een bouwplaats waar met groot materiaal gewerkt wordt en veel ondieptes zijn. Daarom geldt er een vaarverbod. Het werkgebied is gemarkeerd met gele betonning met een algemeen vaarverbod als topteken. Dat betekent dat het verboden is daar te varen. Boten zonder ontheffing overtreden de wet en  riskeren een boete. Voor de veiligheid is het noodzakelijk  dit vaarverbod in acht te nemen.

De aanleg van het natuurgebied Marker Wadden gaat voortvarend en passanten zien de omtrek van het gebied groeien. De afgelopen winter is aan de zuidkant van Marker Wadden een lange zanddam aangelegd. Dat is een kwetsbaar gebied waar dit broedseizoen (15 maart tot 15 augustus) ook weer veel vogels  op af komen. Vanwege eigen veiligheid maar ook voor de rust van de vogels is deze  dam is niet toegankelijk.

 - Speciale zeiltochten naar Marker Wadden

Het vaarverbod geldt in ieder geval  tot 8 september 2018, dan gaat naar verwachting de natuurhaven van Marker Wadden open voor publiek. Een bezoek aan het werkgebied kan alleen onder begeleiding van Rijkswater staat of Natuurmonumenten, de uitvoeringsorganisatie. Om nieuwsgierigen toch een kans te bieden al een kijkje te nemen, worden er speciale zeiltochten naar Marker Wadden georganiseerd. Op zondagen  in mei, juni, en augustus varen enkele charterschepen vanuit verschillende havens aan het Markermeer naar de Marker Wadden.
— Sail Kampen drie keer groterHet bestuur van Sail Kampen verwacht dit weekend zo’n 230.000 mensen, ongeveer net zoveel als in 2014.In totaal zijn er drie keer meer activiteiten dan 4 jaar geleden. Sail Kampen start komende vrijdagmiddag om 18:00 uur met de grote vlootschouw en duurt tot maandagavond 2 april.

Nieuw is dat er entree gevraagd wordt voor een deel van het evenement. Om het zwaartepunt van Sail te bezoeken moet er € 3,- per persoon betaald worden. Je hoeft maar één keer te betalen en hebt dan het hele weekend toegang. Ook voor een pendelbus vanaf de verschillende parkeerplaatsen wordt drie euro gerekend.

Het uitgebreide bestuur van 11 personen is druk bezig met de laatste voorbereidingen. Uiteindelijk komen er zo’n 65 tot 70 schepen naar Kampen dit weekend. Dit zijn verschillende zeilschepen van de bruine vloot, een drietal replica’s: de Kamper Kogge, het VOC jacht Halve Maen en het Statenjacht de Utrecht. Daarnaast komen er verschillende botters, sleepboten en vele andere schepen van het Varend Erfgoed.
Kijk hier voor alle info over Sail Kampen  
— Kabinetplannen bekend voor windparken op zee 2024-2030Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. De aanleg van de windparken geeft een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting 10.000 banen op.

Dat blijkt uit de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’, waarin het kabinet de plannen ontvouwt en aanwijst waar tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken mogen komen. De routekaart geeft belanghebbenden duidelijkheid en zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. Die zekerheid droeg eerder al bij aan een forse kostendaling voor windenergie op zee, waardoor er nu een windpark zonder subsidie gebouwd kan worden. Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken.Van 4,5 naar 11,5 gigawatt tussen 2024 en 2030
In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 vijf windparken moeten zijn gerealiseerd die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. Ook in het Klimaatakkoord zal windenergie op zee een rol spelen.

Noordzee als duurzame energiebron
Het Nederlandse deel van de Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak, en is belangrijk voor scheepvaart, visserij en natuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie biedt de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabijheid van havens en (industriële) energieverbruikers kansen voor de energietransitie.
Lees het gehele artikel op de bron: Rijksoverheid  — Berichten in de Scheepspost van deze week— Sail Kampen drie keer groter
— Sail Kampen live te volgen bij RTV Oost
— Martine van Lier nieuwe algemeen directeur MEC

— Schippers van weleer: Jan Kalkhuis, 68

— Gratis online cursus wedstrijdzeilen
— Lezing over historische scheepskleuren

— Midwinterfeest Graft-De Rijp zoekt schepen

— 2 miljoen voor missende schakels in restauratieonderwijs
— Sponsoring gezocht voor speeltuinschip Zwarte Zwaantje

— Skûtsje Noarderling opent toeristenseizoen Dokkum

— Expertmeeting: Verduurzaming Varend Erfgoed
— LF2018-editie Turfrace zit vol

— Grootste traditionele zeilschip komt naar Harlingen

— Maritiem Programma zoekt medewerker

— Geschiedenis van de Ambulant en haar opvarenden

— Curatoren CMS werf ruziën over schip


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door: