Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 896, 7 februari 2018
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz 

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Next Generation Shipyards

Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen


Hitek
Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Kooij
MdeGroot

TSC
Rood boven groen

Frisian Sailing Com
Cinema
Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis

Zeilmakerij MolenaarHilbrands IJzerwerkplaats
Zeilcharter de Vriendschap

Shiptron

Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt

 Doeve Makelaars

Taxi Enkhuizen

tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hier


BBZ nieuws:

— Koppen bij elkaar

Overig nieuws:

— Minister let strenger op oude vloot
— Bruine vloot scherpt veiligheidseisen aan
— ’Holle mast is veel sterker’

— Spanningsveld tussen avontuur en veiligheid

— Haven van Hoorn uitgebaggerd
— Nieuwe tarieven vaste liggers Bataviahaven

— Windpark Fryslân heeft dramatische gevolgen

— Twee grote evenementen in 2018 in Bataviahaven
— Luyt verder in de problemen

— Fonteinkruid groeit uit tot groot probleem

— Raad van State buigt zich over het windpark op IJsselmeer
— Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog dichterbij

— Droogdok zinkt in haven Lauwersoog

— De allereerste Strontrace bij ‘van Gewest tot Gewest’
— Bruine vloot scherpt veiligheidseisen aan

— Kruidenkenner en cateraar Janet Frieling

— C-Job ontwerpt Flettner Freighter

— Huur kajuitzeiljachten naar laag btw-tarief

— Nederland bouwt eerste zonnepark op zeeBBZ nieuws

— Koppen bij elkaarVier organisaties hebben in het onderzoeksrapport over de mastbreuk aanbevelingen gekregen van de OVV. De aanbevelingen, of liever, de acties die voortvloeien uit de aanbevelingen, overlappen elkaar deels of hebben de neiging elkaar te overlappen. Voorbeeld: ILT moet het tweedelijns toezicht op de keurende instanties herzien van de OVV. Dat kan betekenen dat er andere eisen worden gesteld aan de manier waarop een mast  wordt beoordeeld. Tegelijkertijd zijn wij, de BBZ, druk bezig met het ontwikkelen van een branchenorm rondhouten, et voila, daar is de overlap.

Om te voorkomen dat er dubbelop werk wordt gedaan of dat de werkzaamheden conflicterend worden, was er dinsdag overleg op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  BBZ voorzitter Sicko Heldoorn heeft het ministerie geïnformeerd over onze vorderingen, de oprichting van het Platform, ons werk aan de branchenorm, onze wensen voor een kenniscentrum en andere initiatieven in het kader van de aanbevelingen.De BBZ heeft financiële ondersteuning gevraagd voor haar activiteiten om de aanbevelingen uit te voeren. Structurele financiële ondersteuning, bijvoorbeeld een bijdrage aan personeelskosten, zullen waarschijnlijk niet meer verleend worden volgens het Ministerie.  Eenmalige bijdragen, bijvoorbeeld voor de opzet van een kenniscentrum, zijn wel denkbaar.
 
Over twee maanden is een vervolg overleg gepland. Wij willen dan onze rapportage aan de onderzoeksraad en de minister bespreken. We zijn wettelijk verplicht binnen een jaar formeel te reageren aan de raad en de Minister. In de tussentijd zullen we ook de nieuwe woordvoerders scheepvaart van de fracties in de Tweede Kamer bijpraten.

Ondertussen timmeren we aan de weg. Er worden nieuwe workshops gehouden, het Platform Veiligheid is opgericht en we werken met leden en experts aan de branchenorm voor rondhouten (die weer model moet staan voor verder te ontwikkelen normen). Streven is om de eerste norm voor de start van het nieuwe seizoen af te hebben.

Einde BBZ nieuws
— Minister let strenger op oude vloot

mar

De touwtjes worden strakker aangehaald voor schepen van de bruine vloot. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kondigt voor dit jaar scherper toezicht op de staat van onderhoud aan. Het verscherpte toezicht is een gevolg van het fatale ongeval met een afgebroken mast op het schip Amicitia in augustus 2016 waarbij drie doden vielen.

De bewindsvrouw meldt aan de Tweede Kamer: “In 2018 wordt het toezicht nader vormgegeven. Het ongeluk is voor mij aanleiding geweest om het toezicht op de keuringsinstanties te bezien. De Inspectie Leefomgeving en Transport is inmiddels gestart met organisatiebrede verandering, die er op gericht is een stevige toezichthouder te zijn.”
Lees het gehele artikel in de papieren of digitale NHD, alleen voor abonnees. 
 — Bruine vloot scherpt veiligheidseisen aanPaul van Ommen van de branchevereniging voor chartervaart: ,,We willen dat iedereen de veiligheid aan boord op hetzelfde niveau krijgt.’’

Zeilschippers van de bruine vloot hebben met boekingskantoren, keuringsinstanties en de Enkhuizer zeevaartschool, het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht om de veiligheid aan boord te verbeteren. Aanleiding is het mastongeval in Harlingen met de Amicitia in 2016 waarbij drie Duitse toeristen om het leven kwamen.

De onderzoeksraad voor de veiligheid adviseerde na de mastbreuk van de Amicitia - met dodelijke gevolgen - meer te gaan doen aan het verzamelen en verspreiden ’van veiligheidskritische kennis en specifiek onderhoud voor de zeilcharters’. Het Platform Veiligheid Chartervaart start nu met keuringseisen en onderhoud van masten. Uiteindelijk komen alle veiligheidsaspecten aan bod. Brancheorganisatie BBZ waarbij ongeveer de helft van de zeilende binnenvaart en bijna alle zeezeilende Nederlandse schepen zijn aangesloten, neemt het voortouw.Workshops
Het veiligheidsplatform richt zich op het ontwikkeling van normen voor de branche. Uiteindelijk moeten er makkelijk werkbare inspecties uitrollen die iedere schipper ook zelf kan doen.

,,Er is in de sector heel veel kennis, maar die wordt niet voldoende gedeeld. De kennis werd vroeger overgedragen van generatie op generatie, van schipper op schipper. Maar er werd weinig vastgelegd. Dat gaan we veranderen met minimum normen en eisen voor inspecties. Door dat vast te leggen, wordt het ook beter voor de toekomst bewaard’’, zegt Paul van Ommen van de BBZ (vereniging voor beroepschartervaart).
Lees het zeer uitgebreide artikel op de bron: NHD en verschillende andere regionale kranten in Noord-Holland  
— ’Holle mast is veel sterker’Vroeger zaagde je een boom om als je een mast of giek nodig had. Een mooie douglas of lariks. Mastenbouwer Ventis maakt onder het label Brasker Masten hol verlijmde gieken en masten. Sterker en lichter dan de traditionele rondhouten en ze gaan ook langer mee.

Hans-Peter Baars van de op wereldschaal werkende mastenbouwer is niet opgegroeid in de houtzagerij. Hij komt bij TNO vandaan. En die combinatie van innovatief denken met jarenlange ervaring van scheepstimmerlieden zorgt voor een evolutie in de mastenbouw.

Het hout - oregon pine - laat hij uit Alaska komen. Daar wordt het in het bos uitgezocht door een man die de bomen kan ’lezen’. Doordat het daar kouder en droger is, groeien bomen trager met als gevolg dichtere jaarringen wat de sterkte ten goede komt. In de geklimatiseerde mastenmakerij wordt het gedrooogde hout tot een supersterke holle mast verlijmd.

,,Deze verlijmde giek die we nu voor de tweemaster Moeke Zorn maken, gaat vijftig jaar of langer mee.’’
Lees het gehele artikel op de bron: NHD  

— Omgaan met spanningsveld tussen avontuur en veiligheid


Soms is aan de buitenkant niet te zien in welke staat de kluiverboom verkeert. (Foto Gijs van Hesteren)

Avontuur, ruige tochten, houwen en keren, dat zoeken de klanten die een reis boeken bij de zeilchartervaart. Aan boord van industrieel erfgoed zeilen zij over zee en binnenwateren, ze draaien aan de lieren, hijsen de zeilen. Mooier kan het niet worden. Maar tussen avontuur en veiligheid bevindt zich een spanningsveld. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten heeft brancheorganisatie BBZ donderdag 25 januari het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht.

Vooral binnen de zeilende zeevaart hebben de rederijen en bemanningen zich al geruime tijd toegelegd op heldere veiligheidsprocedures. Intussen zetten ook de zeilers op IJsselmeer, Waddenzee en overige ruime binnenwateren duidelijke stappen.

In 2016 voltrok zich in de haven van Harlingen een dodelijk ongeval. Naar aanleiding hiervan deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een aantal aanbevelingen. De raad legde een deel van de schuld bij de keurende en toezichthoudende organisaties, waaronder het ILT. Daarnaast zouden de scheepseigenaren eigenlijk meer moeten doen met de kennis die al in de branche aanwezig is.
Lees het paginagrote artikel van Gijs van Hesteren in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees


 

— Nieuwe tarieven vaste liggers Bataviahaven


 
De gemeenteraad van Lelystad heeft onlangs de tarieven liggelden Bataviahaven 2018 vastgesteld.

Het zomertarief voor Dagschepen, (dit zijn schepen die Bataviahaven als thuishaven hebben en het merendeel van de nachten gedurende het zomerseizoen in de Bataviahaven doorbrengen) worden m.i.v. dit seizoen gehouden aan het maximum van 70 nachten waarvoor het zomerabonnement geldt.
 
Bij overschrijding van dit aantal wordt automatisch een nieuw abonnement afgesloten. Het spreekt vanzelf dat dit ook geldt voor schepen mét logiesfaciliteiten die meer dan 70 nachten in het seizoen in de Bataviahaven doorbrengen. Het zomerabonnement heeft altijd een maximum van 70 nachten gekend. In de crisisperiode is op verzoek van de toenmalige wethouder, daar niet op geacteerd omdat de markt op dat moment bijzonder slecht was. Daar is op dit moment geen sprake meer van.

Voor de meeste schepen die dit betreft, en uitgaande van de praktijk van de laatste jaren, zou dit in een seizoen kunnen oplopen tot de verplichte afname van 3 zomerabonnementen op rij. Om dit te voorkomen, is Bataviahaven met de gemeente Lelystad overeengekomen dat dit jaar (seizoen 2018) maximaal 2 zomerabonnementen aan dagschepen in rekening wordt gebracht.

Voor nieuwe schepen geldt de hernieuwde regeling zoals die in de Tarieven Bataviahaven is vastgelegd. Met ingang van 2019 geldt dit dan voor alle schepen met Bataviahaven als thuishaven.
 —  Windpark Fryslân heeft dramatische gevolgen voor
     watersportbranche
HISWA Vereniging wijst het plan om een windmolenpark vlak voor de kust van Makkum te realiseren af. De vereniging heeft dat namens de Friese Jachthavens gemeld bij de Raad van State in Friesland. Volgens de HISWA is het ontbreken van een onderzoek naar de effecten voor de watersport een eerste voorwaarde.

Het plan van de provincie Friesland behelst een windmolenpark, bestaande uit 89 windmolens, dat 6 kilometer uit de kust van Makkum geplaatst moet worden. De protesten tegen dit windpark lopen al enkele jaren. Volgens de HISWA heeft het windmolenpark dramatische gevolgen voor de watersportbranche in dit deel van Friesland. Langs de Friese kust bevinden zich 48 jachthavens die zorgen voor werk aan meer dan 11.000 mensen.

Deze beweringen staan haaks op de verwachting die de provincie Friesland heeft. De provincie verwacht zelfs dat het mega-windpark positieve effecten zal hebben op het toerisme en de watersport in Friesland.

Een vreemde gedachtenkronkel die nergens is op gebaseerd stelt HISWA. Windpark Fryslân heeft slechts één klein literatuuronderzoek van 18 pagina’s laten uitvoeren naar nota bene windparken op zee en niet op een binnenmeer. Het gros van deze parken op zee is bovendien significant kleiner. Wordt ingezoomd op één van de weinige windparkparken van een vergelijkbare omvang voor de Deense kust, dan blijkt hier nauwelijks watersport te zijn.

Er resteert volgens HISWA slechts één conclusie en dat is dat Windpark Fryslân nooit kan volhouden dat windmolenparken positieve effecten hebben op de watersport. Nu resteren onderzoeken die aangeven wanneer windparken op 6 kilometer uit de kust worden geplaatst, zoals bij Makkum, maar liefst 22% van de toeristen aangeeft dit gebied te zullen mijden. Dit zou desastreus zijn voor de Friese watersportbedrijven en vele banen kosten. Nieuw en onafhankelijk onderzoek is daarom volgens de watersportbranche noodzakelijk.
Bron: HISWA
 

Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
— Twee grote evenementen in 2018 in Bataviahaven


 
Dit jaar vinden in de Bataviahaven twee grote evenementen plaats. Op 15 en 16  juni organiseert de Provincie Flevoland een publieksevenement in en rond de Bataviahaven in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. Meer informatie over dat evenement vind je hier. De verwachting is dat een (heel) groot aantal schepen zich in en rond de Bataviahaven zal verzamelen.

Dit jaar organiseert de HISWA voor het eerst de Hiswa te Water in de Bataviahaven. Deze botenbeurs vindt plaats van 5 tot en met 9 september. Plaats van handeling is de passantenhaven (de grote kom). Dat neem niet weg dat ook in de Charterhaven extra drukte mag worden verwacht. Bijvoorbeeld voor het onderbrengen van passanten tijdens deze periode.

Beide evenementen vinden niet alleen in de Bataviahaven plaats maar nemen ook veel ruimte in rond de haven. In overleg met de Gemeente Lelystad en - bijvoorbeeld - de hulpdiensten worden maatregelen genomen zodat het gebruik van de haven gewoon doorgang kan vinden.
Voor meer info kijk je hier
 — Luyt verder in de problemenNadat Luyt toezegde om mee te werken aan de herinrichting van de haven van Den Oever ging er heel wat mis. De toegezegde subsidie van € 300.000,- verliep omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier teveel vertraging in de werkzaamheden toe liet. De gemeente Hollands Kroon wilde Luyt met € 125.000 tegemoet komen, maar dat moet in de vorm van uitgevoerd werk. Lukt heeft nog een week om op dit voorstel te reageren.

Er liggen nu nog zes schepen op de oude Luyt-lokatie. Deze moeten daar onmiddellijk weg omdat een nieuwe damwand wordt geslagen, maar er is nog geen plek waar aan deze schepen verder gewerkt kan worden. De gemeente had Luyt een ultimatum gesteld om de schepen vóór maandagmiddag weg te halen. Dat is niet gebeurd.

Jacobine Luyt zegt in de Schuttevaer: “Als dit zo doorgaat, dan rest ons niets anders dan de boel hier te sluiten.’ Luyt biedt werk aan 45 eigen mensen, diverse ZZP’ers en een reeks toeleveranciers uit Den Oever.
— Fonteinkruid groeit uit tot groot probleem


Verschillende gebruikers hebben uiteenlopende waterdieptes nodig

Fonteinkruid rukt op in het IJsselmeer. De waterplant maakt watersporters, vissers en zwemmers het leven zuur. Nadat eind vorig jaar de IJsselmeerhavens in Westfriesland alarm sloegen, is het nu de beurt aan de gemeenten langs onder meer het Gooi- en Eemmeer om te spreken van een ‘gigantisch probleem’.

Het maaien van fonteinkruid kost veel geld, maar zet geen zoden aan de dijk. De overlast van de waterplant neemt alleen maar toe, stelt Huizer wethouder Gerrit Pas. Omdat de waterplanten - naast het Gooimeer - ook in het IJmeer en Markermeer voor steeds meer overlast zorgen, is ook de provincie Noord-Holland in actie gekomen.

Binnenkort gaat er een brandbrief naar het Rijk. Daarin staat onder meer dat vrijwel het gehele water ondieper dan vier meter met waterplanten begroeid is. Hierdoor ontstaat economische en maatschappelijke schade. “Voor de waterrecreatie is er geen toekomstperspectief omdat wetenschappers onzeker zijn over de ecologische ontwikkeling in het gebied’, schrijft de regio aan de minister.
Lees het gehele artikel in de papieren of digitale NHD
— Raad van State buigt zich over het windpark op IJsselmeerVogels, zeilers, toeristen, watersportondernemers, natuurliefhebbers: zij gaan allemaal veel last ondervinden van het toekomstige windpark op het IJsselmeer. Dat blijkt volgens tegenstanders uit overheidsonderzoeken die er nu liggen. In een rechtszaak donderdag bij de Raad van State in Den Haag hebben tegenstanders bezwaar gemaakt tegen de komst van het windpark.

Op zo'n zes kilometer van het strand in Makkum moeten 89 windturbines van 150 meter hoog komen. Watersportondernemers zijn bang dat hun zeilers, surfers en toeristen de watersport rondom het windpark links zullen laten liggen, waardoor ze omzet gaan mislopen. It Fryske Gea maakt zich zorgen over het welzijn van vogels in het gebied.

De Raad van State gaat zich de komende tijd buigen over de zaak, en doet over twaalf weken uitspraak.
— Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog dichterbijDe bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog is een flinke stap dichterbij. De provincie steekt vijf miljoen euro in het project. Eerder besloot de gemeente De Marne al een miljoen euro mee te betalen aan de plannen.

In Lauwersoog moet een Werelderfgoedcentrum verrijzen met daarbij onder meer een hotel en een natuurschool. De bedoeling is dat ook het zeehondencentrum Pieterburen er een plek krijgt. De camping en verschillende andere ondernemers zijn ook betrokken bij de plannen. De Waddenzee is sinds 2011 Werelderfgoed. Met de bouw van het centrum kan die status worden vermarkt. De initiatiefnemers houden rekening met meer dan een miljoen bezoekers per jaar.

Met het geld van de provincie is de bouw weliswaar een flinke stap dichterbij, maar de financiering is nog niet helemaal rond. 'Er is nog een gat van 9,6 miljoen euro', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Het Waddenfonds wordt gevraagd om die resterende miljoenen voor haar rekening te nemen. Staghouwer is zelf notabene voorzitter van het Waddenfonds. Toch is het volgens hem nog niet rond.

Naar verwachting neemt het Waddenfonds in maart of april een besluit over de resterende miljoenen. Als alles rond komt, dan kan de eerste schop volgend jaar de grond in en kan het Werelderfgoedcentrum in 2020 de deuren openen.
— Droogdok zinkt in haven LauwersoogIn de haven van Lauwersoog is maandag een droogdok van ongeveer 30 bij 100 meter in omvang half gezonken.

Dat gebeurde nadat tijdens het verplaatsen waarschijnlijk een pilaar over het hoofd werd gezien.

Door die aanvaring ontstond een groot gat in de bodem. De bak wordt gebruikt om de onderkant van schepen bovenwater te krijgen voor reparatie en onderhoud. Het gevaarte zou binnen de haven verhuizen naar een andere plek.
Lees het gehele artikel op de bron: DVHN  
— De allereerste Strontrace bij ‘van Gewest tot Gewest’


Eén van de (3?) deelnemers was de klipper ‘Abt fan Starum’

Omroep Friesland plaatste een filmpje over de allereerste Strontrace van Workum naar Warmond en terug, in 1974. Een item dat ‘van Gewest tot Gewest had opgenomen en uitgezonden.

Bedenker en organisator Reid vertelt dat de wind vooral gratis is en de motor een hulpmotor zou moeten zijn. En dat we klein moeten beginnen om de zeilvaart te behouden, maar dat de beweging langzaam zal groeien. Je ziet een jonge Reid en veel mannen met baarden.
Bekijk het historische filmpje bij Omroep Friesland 

— Haven van Hoorn uitgebaggerdDe haven van Hoorn wordt momenteel op diepte gebracht. Een groot deel van de buitenhaven zal tot op 2,3 meter worden uitgebaggerd. Voor de keersluis naar de binnenhaven wordt een zogenaamde ‘zandvang’ gemaakt met een diepte van 4,4 meter. De gedachte hierachter is dat zand en slib in dit gat wegzakken, zodat het volstaat om de zandvang af en toe leeg te halen.

Het baggerwerk moet klaar zijn bij de start van het vaarseizoen, begin april. Het licht verontreinigde slib wordt afgevoerd en in de Marker Wadden gebruikt om natuur te ontwikkelen. Dat gaat om zo’n 25.000 kuub.
— Kruidenkenner en cateraar Janet FrielingStaan de zeebenen van kruidenkenner en cateraar Janet Frieling niet op het dek van de klipper Najade, dan wandelen ze rond in het door haar geliefde Hogeland. “Ik onthoud altijd precies waar ik welke geneeskrachtige plant zag.”

Drieëntwintig jaar geleden kochten Janet Frieling en haar vriend Hans Vlasbloem een Oostwadzeiler uit 1897: de Najade. Het schip heeft de bevoegdheid om ook op de Duitse Wadden en in Denemarken op de Oostzee te zeilen. Al jaren is het zeilschip niet meer hun woonhuis, maar het hele jaar door voeren ze nog op de Wadden en de Oostzee – tijdens de zeer uiteenlopende activiteiten die ze erop organiseren. Variërend van onder meer teambuildingstochten, schrijfweekenden en Wad-excursies tot kruidenzeiltochten en kookworkshops.

Het was op de Najade dat jaren geleden Janet’s passie voor koken werd aangewakkerd. “Toen we voor het eerst groepszeiltochten organiseerden, moest ik opeens koken voor 20 man. Als je dan bijvoorbeeld aanmeerde op een Deens eilandje waar alleen een kleine Spar was, werd je gedwongen om met wat voor handen was toch iets lekkers te koken. Ik leerde daardoor enorm improviseren.”

Janet begon naar verloop van tijd zowaar lol te krijgen in het koken. Ze ontwikkelde zich meer en meer op het culinaire vlak en begon langzaam maar zeker ook kookopdrachten aan te nemen die los stonden van activiteiten op de Najade. Wat uiteindelijk uitmondde in het vak van cateraar.

Groene Zon
Als cateraar onderscheidt ze zich onder meer door biologisch voedsel en een persoonlijke benadering. “In een gesprek vooraf probeer ik erachter te komen wat voor soort persoon iemand is en wat hij of zij graag wil. Dat komt dan zowel terug in hoe ik het eten opmaak als in de rol die ik die dag vervul. De ene keer ben je meer ben je meer vanuit de achtergrond aanwezig en breng je bijvoorbeeld even een kop soep toe naar iemand die slecht ter been is. De andere keer voel je dat mensen het juist op prijs stellen dat je je nog meer actief in de groep begeeft en zelf ook mee-eet. Geen opdracht verloopt hetzelfde.”
Lees het uitgebreide artikel op de bron: Noorderkrant 
— C-Job ontwerpt Flettner FreighterC-Job Naval Architects heeft aan de Nederlandse scheepvaartmaatschappij Switijnk Shipping het ontwerp geleverd voor een deels door wind aangedreven) general cargo schip. Het schip van 8500 DWT wordt uitgerust met twee Norsepower Rotor Sails die de hoofdmotoren ondersteunen. Hiermee wordt naar verwachting zo’n 14 procent brandstof bespaard.

C-Job werd benaderd door Switijnk Shipping nadat het bedrijf eerder voor het Europees Interreg Project S@il een Flettner Freighter van 4500 DWT had ontworpen. Dit kleinere schip had vier Rotor Sails. Na het bestuderen van de overheersende windpatronen op de voorgenomen vaarroutes van Switijnk besloot C-Job een nieuw schip te ontwerpen, de FF8500, met twee grotere Rotor Sails.

Rotor Sails zijn verticale, draaiende cilinders op het dek die een voortstuwende beweging creëren volgens het Magnus effect; de voorwaartse kracht die ontstaat uit een draaiende beweging. Omdat het Magnus effect haaks op de windrichting optreedt, wordt het optimale effect bij Flettnerschepen bereikt als de windrichting 90 graden op de vaarrichting is.

Duurzame stuwkracht
“Onze ervaringen binnen het project S@il wezen uit dat Rotor Sails vergeleken met andere wind-assisted systemen de grootste haalbaarheid hebben”, legt C-Job manager Jelle Grijpstra uit. “De effectiviteit van Rotor Sails is succesvol gebleken. Verder zijn ze makkelijk in gebruik, veilig, redelijk stil en goedkoper dan andere systemen. Er is ook geen extra bemanning nodig.
Lees het gehele artikel op de bron: C-JOB 
— Huur kajuitzeiljachten naar laag btw-tariefBedrijven mogen voortaan onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. HISWA Vereniging procedeerde jarenlang om dit voor elkaar te krijgen. Het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch deed deze uitspraak in het hoger beroep die HISWA Vereniging met haar leden aanspande tegen de Belastingdienst. De belastingdienst kan hierop nog in cassatie gaan.

De uitspraak is van grote betekenis voor de aangesloten bootverhuurbedrijven bij HISWA. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken en vaar- en zeilscholen deed de rechtbank eerder al uitspraken dat deze onder voorwaarden onder het lage btw-tarief vallen.

De rechtbank in ’s-Hertogenbosch oordeelde in hoger beroep dat met de verhuur van kajuitzeiljachten, met de daarbij behorende begeleiding, gelegenheid gegeven wordt tot sportbeoefening vanuit een sportlocatie. De rechtbank vindt dat de fysieke inspanning bij het zeilen in een kajuitzeiljacht als sport is aan te merken. Dat niet iedere huurder deelneemt aan zeilwedstrijden doet niets af aan die inspanning en het sportieve karakter van zeilen in een kajuitzeiljacht. Ook zeilers die ontspannend varen, zijn aan het sporten.

Op grond van de btw-richtlijn mag het verlaagde btw-tarief toegepast worden op het verlenen van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie. Watersportbedrijven die zich kwalificeren als sportlocatie en aanvullende, op de sport toegespitste, dienstverlening leveren, kunnen door de uitspraak nu ook voor kajuitzeiljachten het lage btw-tarief doorberekenen. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken en voor vaar- en zeilscholen dwong HISWA Vereniging dit lage btw-tarief eerder in rechtszaken al af.
Lees het gehele artikel op de bron: HISWA 
— Nederland bouwt eerste zonnepark op zeeHet zou de oplossing moeten zijn voor het ruimtegebrek bij groene energieopwekking: zonneparken op zee. Een groep van zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen proberen de komende drie jaar een eerste zonnecentrale op zee te bouwen.

Het drijvende zonnepark komt vijftien kilometer uit de kust bij Scheveningen te liggen en is volgens de initiatiefnemer Oceans of Energy een wereldprimeur. Het consortium krijgt daarvoor een onbekend bedrag aan financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de toekomst wil Oceans of Energy gebruik maken van de ruimte tussen windmolens op zee, om daar drijvende zonnepanelen te leggen.

Zee is moeilijk
Volgens Allard van Hoeken, ceo en oprichter van Oceans of Energy, werden zonneparken al op binnenwateren aangelegd. 'Maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten.'

Toch is het onvermijdelijk dat een deel van de zonne-energie van zee komt, stelt Van Hoeken, aangezien op land simpelweg niet genoeg ruimte is om alle gewenste groene energie op te wekken. De opbrengst per vierkante kilometer zou bovendien zeker vijf keer hoger zijn dan die van een offshore windpark.
Lees het gehele artikel op de bron: FD  — Berichten in de Scheepspost van deze week
FVEN nieuws:

— Varend Erfgoed laat zich zien op BOOT Holland

Overig nieuws:

— CvO voorlichting op 28 februari in Vreeswijk
— Opening Historische Haven Naarden
— Bruine vloot scherpt veiligheidseisen aan

— ’Holle mast is veel sterker’

— Schippers van Weleer: Harmen Bergsma (93)
— Europees Erfgoedjaar: Duurzaam vakmanschap

— De allereerste Strontrace bij ‘van Gewest tot Gewest’

— Zweedse Klassieker Club kiest ‘Båt van het jaar’
— “Fife is de Rolls-Royce van de zee”

— Uitnodiging Havendagen Zeewolde 2018

— Reddingsplan voor het Zwarte Zwaantje
— Van zeilcentrum tot museumhaven

— Oude ketel uit stoomsleepboot Noordzee gehesen

— Foto van de week
— Vrijwillige schippers gezocht voor bijzonder vakantieschip

— Leerlingen schilderen op Vlissings museumschip Mercuur

— Historisch vrachtschip ‘de Jozina’ bij Hart van Nederland
— Noorderhaven vanavond in de raadscommissie

— Spectaculaire hijspartij bij Museumwerf Vreeswijk

— Toekomstig theaterschip binnengehaald in Arnhem
— Eerbetoon aan Schiedamse scheepswerf Gusto

— Liefde voor sleepboot Willem-Marie

— Graanzuiger No. 19 in maart onder stoom in Antwerpen

— De geschiedenis van de kotter UK 114 Jonge Jacob

— Opleiding ‘Historic Vessel Conservation Qualification’

— Evenementen komende weekZeepost wordt mede mogelijk gemaakt door: