Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 883, 8 november 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbzHilbrands IJzerwerkplaats
Zeilcharter de Vriendschap


Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen


Hitek
Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Kooij

TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema
Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis

Zeilmakerij Molenaar
de Breek
Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hier
BBZ nieuws:

— BBZ voor behoud BTW-laagtarief

Overig nieuws:

— Kapitein Noorderlicht krijgt schorsing vaarbevoegdheid
— Plannen golfbaan Terschelling
— EOC Traditionele Schepenbeurs op 10, 11 en 12 november

— Schip van ‘Clipper Round the World’ gestrand

— Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich
— Muider Hardzeildagen: 41 deelnemers

— CDA Enkhuizen stelt vragen over Parkeren Gependam

— Eilanders: ‘Vlieland kan best zonder ITGWO’
— Verhaal van het IJsselmeer verteld in cultuur-biografie

— EU wil totaalverbod vangst paling

— Zeilschip brengt vaart erin bij gestrande jongere
— Tweede Kamer: Btw veerboten Waddenzee uitstellen

— Boreas wint de Slag, de Overwinning wint de Waddenrace

— Thalassa neemt stokje over van Regina MarisBBZ nieuws

— BBZ voor behoud BTW-laagtariefPer 1 januari 2019 wil de regering het BTW laagtarief verhogen van 6 naar 9 procent. Een maatregel met direct negatieve gevolgen voor onze branche. De voorgenomen tariefwijziging betekent een BTW verhoging op o.a. personenvervoer, logies, eetwaren en niet-alcoholische dranken. Dit leidt tot hogere kosten en mogelijk tot prijsverhogingen van de aangeboden diensten.

De BBZ is hierover bezorgd. In een brief aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken heeft de BBZ gepleit voor het behoud van het BTW laagtarief. Hierin geeft de BBZ aan dat de maatregel een omzetverlies tot gevolg heeft en een belemmering vormt voor de groei van de branche.
 
De regering stelt in haar plannen weliswaar een verlaging van de vennootschapsbelasting voor, maar wij verwachten dat dit onvoldoende zal zijn om de gevolgen van de verhoging van het BTW-laagtarief te compenseren.
Ook de verlaging van de inkomstenbelasting zal geen compensatie bieden: eerdere onderzoeken uit 2015 en 2017 tonen aan dat een kleine kostenverhoging zal leiden tot een daling van de vraag en van de werkgelegenheid, ook als consumenten als gevolg van lagere inkomstenbelasting meer te besteden zouden hebben. Bovendien gaat dit argument voorde vele buitenlandse toeristen helemaal niet op.

De verhoging van het BTW laagtarief moet nog politiek worden afgedwongen. In ons verzet tegen de BTW tariefverhoging vinden wij een medestander in de CBRB (Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart) en het LVP (Landelijk Platform Veerdiensten). Gezamenlijk zullen wij  media-aandacht vragen voor het behoud van het BTW laagtarief van 6 procent. In de komende periode blijven wij ons samen sterk maken voor het behoud van het huidige BTW laagtarief.

Einde BBZ nieuws— Kapitein Noorderlicht krijgt schorsing vaarbevoegdheidHet tuchtcollege voor de Scheepvaart heeft kapitein G.A. R. schuldig bevonden en een straf opgelegd vanwege gronding en het niet melden van de gronding aan ILT. R. krijgt een schorsing van de vaarbevoegdheid van 4 maanden waarvan 3 voorwaardelijk.

De Noorderlicht zeilde op 18 september het fjord Trygghamna op Spitsbergen binnen om te schuilen voor slecht weer. Aan boord waren zes bemanningsleden en 17 passagiers. Het schoenerzeil wilde niet goed zakken en de kapitein ging daarbij helpen. Toen hij bij het stuurwiel terug kwam zag hij dat het schip in ondiep water terecht was gekomen en probeerde dor vol achteruit te slaan de ondiepte te vermijden. Het schip liep echter vast en kon niet los komen. De kapitein heeft daarna de Noorse kustwacht om hulp gevraagd.

Het schip van de gouverneur, de Polarsyssel was vlakbij en kwam helpen. Zij zetten een kleine barkas uit die het schip snel los kreeg, mede door het wassende water. Voor en na het loskomen zijn de bolges gecontroleerd en leek er geen sprake van lekkage. Omdat de kapitein het schip vanaf casco had opgebouwd was hij overtuigd van de sterkte van de romp, en heeft zijn reis voortgezet. R. was zich er niet van bewust dat hij na dit incident ILT moest informeren. Achteraf bleek er geen schade van betekenis aan het onderwaterschip te zijn.

Hij werd schuldig bevonden aan zowel de gronding als het niet melden van de gronding aan ILT. De tuchtmaatregel viel lager uit dan ILT wilde o.a. omdat de betrokken kapitein niet eerder is veroordeeld; hij blijk heeft gegeven van zijn verkeerde handelen en ervan heeft geleerd, hij thans niet meer vaart, en de gevolgen van de gronding zijn beperkt gebleven.
Lees hier de uitspraak van het tuchtcollege voor de scheepvaart van 3 november 
— Plannen golfbaan TerschellingStaatsbosbeheer en de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) hebben gezamenlijk de plannen gepresenteerd voor een natuurgolfbaan nabij West. De ‘Hoge Duinen‘, het bosgebied ten oosten van West-Terschelling, gaat ruimte bieden aan recreatie, natuur, maar ook golfers. Aan de plannen is door de verschillende partijen lange tijd gewerkt.

“Het gebied verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat in de toekomst een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos”, stellen beide partijen in een persbericht.

Hoge Duinen blijft een openbaar toegankelijk gebied, een van de voorwaarden van Staatsbosbeheer, waar ruimte is voor wandelaars, fietsers, ruiters en straks dus ook golfers. Een aantal van de huidige wandel- en fietspaden zullen daarvoor aangepast of verlegd worden.

De golfbaan met in totaal 9 holes moet vrijwel volledig opgaan in de omgeving. Alleen de holes en afslagpunten (tee’s) worden voorzien van gras en mogen worden onderhouden met bijvoorbeeld bewatering en bemesting, de rest van het gebied bestaat uit natuurlijke beplanting. In totaal gaat het om 36 van die plekken, die samen zo’n 1,8 hectare van het hele gebied in beslag nemen.
Lees het gehele artikel op de bron: Skylge net 
Of lees meer over het plan op Golf.nl — EOC Traditionele Schepenbeurs op 10, 11 en 12 novemberDe EOC-Traditionele Schepen Beurs wordt voor de tweede keer georganiseerd op Willemsoord, Den Helder, op 10, 11 en 12 november.  De beurs opent zijn deuren van 10:00 uur tot 17:00.

De EOC Traditionele Schepen Beurs (EOC-TSB) is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in Traditionele Schepen. Meer dan 60 standhouders maken het een beurs vol informatie, gezelligheid en maritiem vertier. Een hal vol  bedrijven en organisaties die zich inzetten voor het behoud van de traditionele vloot van Nederland. Van oud ambacht tot nieuw avontuur. Van gerookte paling, tot gezouten verhalen. Van handelen op de beursvloer tot handen uit de mouwen tijdens een workshop.Tijdens de beurs worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn lezingen in het Schippers cafe – uiteenlopend van mastkeuringen tot elektrisch varen. Op de beursvloer worden presentaties gegeven over zeil reizen aan boord van schepen. In samenwerking met TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) worden verschillende workshops en demonstraties rond oude ambachten georganiseerd. Denk aan staaldraad splitsen, huidgangen rondbranden, rondhouten maken en klinken. Voor het voorlopige programma kijkt u hier.Voor de workshops van TAVE kan je je hier nog opgeven  

In de haven liggen een veertigtal schepen van het Varend Erfgoed en verschillende charterschepen. Op deze schepen bent u overdag van harte welkom. Op basis van Boot en Ontbijt kunt u aan boord van verschillende schepen ook een nacht verblijven om zo de sfeer van de traditionele schepen op te snuiven.
Voor meer info kijk je hier
— Schip van ‘Clipper Round the World’ gestrandOp 31 oktober id het zeiljacht Greenings (CV24) vastgelopen vlakbij Kaapstad, Zuid Afrika. Het schip was diezelfde dag vertrokken uit Kaapstad voor het derde leg van de ‘Clipper Round the World Race’. De schipper en 17 bemanningsleden werden geëvacueerd door de National Sea Rescue Institution. Er waren geen gewonden. Er wordt nog onderzocht hoe het schip geborgen kan worden.

In deze wedstrijd varen 12 identieke zeiljachten een wedstrijd rond de wereld met betalende passagiers. In totaal varen er 247 mensen mee op de schepen. Deelnemers kunnen zich inschepen voor één of meer legs. Het 70 voet lange jacht voer voor de derde keer rond de wereld. De eerste Clipper Round the World startte in 1996, en was opgezet door Robin Knox Johnson en vindt sindsdien iedere twee jaar plaats.
 — Diersoorten Waddenzee stabiliseren zichDiersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel verschillen. Vissen namen gemiddeld af in populatie-aantal, bodemdieren bleven min of meer stabiel en vogelpopulaties namen jarenlang toe, maar nemen recent weer wat af. Dit meldt het Compendium voor de leefomgeving.

Trends vissen in de Waddenzee
Vispopulaties zijn in 1990-2015 gemiddeld kleiner geworden. De zogenoemde kinderkamersoorten – vissoorten waarvan de jongen opgroeien in de kustzone, Waddenzee en Zuidwestelijke Delta – namen sterk af in de Waddenzee, waaronder schol en schar. Omdat de kinderkamersoorten een groot aandeel in het visbestand hebben, is de totale visbiomassa in de Waddenzee gedaald.Trends bodemfauna in de Waddenzee
Bodemdieren op en in de bodem (zacht substraat) van de Waddenzee veranderde gemiddeld niet significant in populatie-aantal. Borstelwormen zijn gemiddeld min of meer stabiel gebleven, maar schelpdieren (slakken en tweekleppigen) namen toe.

Trends vogels in de Waddenzee
Vogelpopulaties zijn gemiddeld in omvang toegenomen. In de laatste jaren is een afname van het aantal vogels te zien. Onder meer nemen visetende vogelsoorten af, vermoedelijk als gevolg van de afnemende visstand. Van de schelpdieretende vogels ging de kanoet in aantallen vooruit, maar eider en vooral scholekster en zilvermeeuw zijn achteruitgegaan.
Kijk hier voor meer info 
— Muider Hardzeildagen: 41 deelnemersIn de vorige Zeepost stond dat er 14 deelnemers waren aan de Muider Hardzeildagen. Dat moest zijn 41 deelnemende schepen.
Alle uitslagen zijn hier terug te vinden.
Hier vind je vele foto’s van de Muider Hardzeildagen.Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz

— CDA Enkhuizen stelt vragen over Parkeren GependamHet CDA in Enkhuizen vindt niet dat de havendienst bevoegd zou moeten zijn om te bepalen wie wanneer mag parkeren op de Gependam. De fractie heeft hierover opnieuw vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op de Gependam is een parkeerverbod van kracht, alleen laden en lossen is hier toegestaan. Toch komt het voor dat bezoekers van de charterschepen hier hun auto parkeren, zonder dat hiertegen opgetreden wordt. Op eerdere vragen van het CDA hierover, antwoordden B en W dat dit alleen mag met ’uitdrukkelijke toestemming van de havendienst’, bijvoorbeeld wanneer op drukke dagen het parkeerterrein achter het NS-station helemaal volstaat.

Het CDA is niet tevreden met deze beantwoording. ’Dat de havendienst in uw visie bevoegd is om te bepalen wanneer en onder welke condities er mag worden geparkeerd en kan bepalen wanneer er sprake is van ’drukte’, is niet onze visie’, zo schrijft fractievoorzitter Jan van der Werf aan B en W.

Als het college wel van mening blijft dat de havendienst hiertoe bevoegd is, dan vindt het CDA dat de gemeente dit op zijn minst duidelijker naar iedereen moet communiceren. ’Waar kunnen we deze regel vinden? Het zou goed zijn wanneer dit voor iedereen duidelijk is.’
Het college heeft vier weken de tijd om te antwoorden.— Eilanders: ‘Vlieland kan best zonder ITGWO’
 


Festival Into the Great Wide Open (ITGWO) op Vlieland wordt door veel bezoekers als onmisbaar ervaren. Sommige eilanders denken daar anders over, zij zien het feest liever verdwijnen. ,,Het is geen geheim dat veel Vlielanders genoeg hebben van de drukte die ITGWO met zich meebrengt’’, schrijft Vlielander Berend Hazenberg in dit opiniestuk.

Lees ook: Opinie: Vlieland kan best zonder ITGWO
Volgens Hazenberg komen toeristen naar het eiland voor de rust en ruimte. ,,Vlieland is groot(s) geworden doordat er heel veel niet is, omdat daar vroeger geen geld voor was. Nu is dat dé toegevoegde waarde gebleken en veelal de reden van gasten om voor Vlieland te kiezen. En die iconische sfeer moeten we niet laten verpesten door een weekend dat niet bij Vlieland past.’’

Donderdagavond gaat de festivalorganisatie in gesprek met de eilanders om het afgelopen jaar te evalueren en vooruit te kijken naar de toekomst.
Lees het gehele artikel op de bron:  LC — Verhaal van het IJsselmeer verteld in cultuur-biografieHet IJsselmeer is een van de meest karakteristieke gebieden van Nederland. Een gebied met een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen, waarin de relatie van Nederland met het water volop zichtbaar is. Om de ruimtelijke kwaliteit en bijzondere karakteristieken van het IJsselmeergebied te behouden en te versterken heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opdracht gegeven een cultuurhistorische biografie te maken.

Vandaag wordt deze tijdens het Nationaal Deltacongres 2017 in Leeuwarden gepresenteerd. U kunt de reeks downloaden via Publicaties op deze website. Bekijk ook de film waarin de IJsselmeerbiografie centraal staat.We verwachten grote ruimtelijke veranderingen in de komende jaren, als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering. Onze eeuwenlange omgang met dit bijzondere gebied biedt krachtige aanknopingspunten en inspiratie voor de diverse ruimtelijke ontwikkelingen. De IJsselmeerbiografie geeft richting aan de agenda IJsselmeergebied 2050, om de waardevolle karakteristieken te integreren in de ruimtelijke opgaven, zoals de energietransitie of het vergroten van de waterveiligheid. De IJsselmeerbiografie is bovendien voor provincies en gemeenten rond het IJsselmeer onmisbare input voor de Omgevingsvisie die zij gaan opstellen.

4 Karakteristieken
Het maken van een biografie is een vernieuwende, integrale aanpak die voor het IJsselmeergebied nog niet eerder is toegepast. Van de fysieke omgeving is een levensbeschrijving gemaakt, van de vroegste oorsprong tot het heden. De IJsselmeerbiografie geeft een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied en onderscheidt vier karakteristieken, die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit die we nu in het gebied ervaren. Door deze karakteristieken te gebruiken binnen ruimtelijke opgaven krijgt de toekomst een verleden.
Lees het gehele artikel op de bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  
— EU wil totaalverbod vangst palingHet dagelijks EU-bestuur bepleit een verbod op de commerciële aalvangst in alle wateren van de unie.

Een verbod zou in totaal zo’n tweehonderd vissers treffen, aldus Derk Jan Berends van de PO IJsselmeer en de Nederlandse Vissersbond. Op het IJsselmeer zijn ongeveer 35 bedrijven afhankelijk van de palingvangst. Zij brengen jaarlijks ongeveer de helft van alle gevangen paling aan land. De rest komt van vergunninghouders op andere binnenwateren.

Een algeheel verbod zou rampzalig zijn, aldus Berends. Hij wijst erop dat Nederland al het strengste regime hanteert wat betreft de palingvisserij. Elders in de EU ontbreekt toezicht op de sector vrijwel geheel. „Een algemeen verbod op de palingvisserij zou disproportioneel zijn voor Nederland”, stelt hij. „Wij zouden dan moeten boeten voor het ontbreken van beleid elders.”

Volgens de woordvoerder van de Vissersbond is sprake van een licht herstel van de palingstand in ons land. Vissers treffen weer een hoopgevend aantal jonge aal aan in hun fuiken. Het herstel is toe te schrijven aan het nationale aalplan, waarin onder meer staat dat de vangstperiode op het IJsselmeer beperkt is van medio april tot oktober. Ook de Stichting Duurzame Aalvisserij zet zich in voor herstel van de stand.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,19) 
— Zeilschip brengt vaart erin bij gestrande jongereZo'n 100 Deventer jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen en zitten thuis. Welzijnsorganisatie Raster probeert het 'aan-knopje' weer te vinden, door ze te laten klussen op zeilschip De Tukker en films te laten maken. Twaalf jongeren gingen zelfs op expeditie: zeilend naar Engeland.

Raster wil talenten van vastgelopen jongeren ontwikkelen. Op zeilschip De Tukker kan dat heel basic: het 100 jaar oude zeilschip is hard toe aan een renovatie en mag de zee niet op. Het doel is het schip weer veilig varend te krijgen. Zodat het later gebruikt kan worden voor de expedities waarbij jongeren teruggaan naar de basis.

Voorlopig echter wordt het schip ingezet voor activering in Deventer zelf. Er is een klusploeg en een mediateam. Waar overigens ook jongeren welkom zijn die gewoon meer willen weten over bijvoorbeeld een camera.

Tieners die via de Entree-opleiding van Aventus net weer naar school gaan, kunnen uren maken op het schip. Zo'n twintig jongeren zijn ondertussen in een of beide teams aan de slag. Een paar van hen zijn al weer uitgestroomd. ,,Die hebben hun 'aan-knopje' weer gevonden'', zegt Wim Sneller, die als videoman het mediateam begeleid. ,,Het gaat niet zo zeer om vaardigheden, als wel om jongeren enthousiast te krijgen. Persoonlijk te laten ontwikkelen, zich te bewegen in een groep.''
Lees het gehele artikel op de bron: de Stentor via blendle (€ 0,29) 
— Tweede Kamer: Btw veerboten Waddenzee uitstellenHet wordt het komende jaar nog niet duurder om met de veerboot naar de Waddeneilanden te reizen. Het kabinet moet de verplichte btw-verhoging met een jaar uitstellen, vindt de Tweede Kamer. De veerboten naar de Waddeneilanden zijn op dit moment nog vrijgesteld van btw, maar staatssecretaris Menno Snel van Financiën moet daar van de Europese Unie een einde aan maken. Dit heeft volgens de Kamer ingrijpende gevolgen voor de rederijen en de eilandbewoners. De kaartjes zouden volgend jaar 6 procent en daarna 9 procent duurder worden.

Het kabinet moet het uitstel van de btw-verhoging aangrijpen om met reders en gemeenten te overleggen over een goede oplossing. Dat vindt de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Een groot gedeelte van de oppositie is het daarmee eens.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland  
— Boreas wint de Slag, de Overwinning wint de WaddenraceNa bijna 70 uur varen kwam op donderdagmorgen de Boreas als eerst terug in Harlingen, als winnaar van de Slag in de Rondte 2018. De Boreas was na Vlieland en Terschelling eerst naar de Cocksdorp gevaren, waarna de reis via Ameland, Schiermonnikoog naar Noordpolderzijl ging. Hij kwam daar woensdagmorgen om half tien aan. Daarna begon de race terug tegen de westelijke wind in. De Boreas werd op de hielen gezeten door de Voorwaarts, die slechts 11 minuten na de Boreas Harlingen binnen liep. De derde plaats was voor de Hollandia.
Craig Youell hield tijdens de wedstrijd de routes van de schepen bij waardoor iedereen thuis met de Slag kon meeleven.
Kijk hier voor zijn verslag en alle uitslagen.Een aantal schepen van de Slag ging zaterdag gelijk door in de Waddenrace, de wedstrijd langs de havens Vlieland, Terschelling, Den Oever en Oudeschild, in willekeurige volgorde. In totaal deden 15 schepen mee. De hele vloot ging direct naar het Weste, waar de meeste schepen ook gelijk hun verplichte rustpauze van 4 uur hielden. Met de inmiddels naar west gedraaide wind werd het een supersnelle Waddenrace via Vlieland en Terschelling. De Overwinning kwam van 15 uur en 32 minuten alweer terug in Harlingen, inclusief zijn rusttijd. Zijn directe tegenstander was de Aldebaran die met een enthousiaste bemanning slechts 9 minuten langer nodig had. De Voorwaarts werd derde.
Kijk hier voor alle uitslagen van de Waddenrace 
In de papieren of digitale Schuttevaer ook een artikel van Gijs van Hetseren over de winnende Boreas, alleen voor Schuttevaer-abonnees
— Thalassa neemt stokje over van Regina MarisDe Harlinger topzeilschoener Thalassa wordt vanaf 2018 het nieuwe vlaggenschip van ‘School at Sea’. Het betekent dat de Thalassa erop uit gaat met Nederlandse middelbare-schoolleerlingen. Zes maanden lang bezeilen ze de Atlantische Oceaan en hun docenten reizen mee.
‘Het idee trok ons al heel lang aan’, vertelt kapitein-reder Jacob Dam van de Thalassa. ‘We stonden sinds een paar jaar op de lijst als reserveschip voor de Regina Maris. Komend jaar vaart Martin Duba, de kapitein van de Regina, voor een vergelijkbare Duitse stichting. Dat geeft ons de kans.’

Behalve de vaste nautische bemanning gaan er vier leraren mee. Het schoolwerk gaat door, daarom heet het project ook School at Sea. Twee dagen leren, twee dagen varen, twee ploegen wisselen elkaar af. ‘Dit geeft hen meer rust dan in het oudere systeem, dat om de drie dagen wisselde’, legt kapitein Samuel Dubois uit. Hij is komen aanwaaien vanuit Antwerpen en zeilde als stuurman onder meer de wereld rond met de logger Tecla.
Lees het uitgebreide artikel van Gijs van Hesteren in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees— Berichten in de Scheepspost van deze weekFVEN nieuws:

— Nationaal Monumentencongres 2017 over ‘erfgoed en
    communities’

Overig nieuws:

— Traditionele Schepenbeurs komend weekend
— De Delft wordt 'maritieme belevingswereld'
— Nieuwe app voor Maritiem Museum

— Hout-Vaert als opmaat naar Leiden 2018
— Stekker uit Havenfestival Huizen
— 2018 Europees Jaar van het Erfgoed

— WinterWelVaart Winschoten 2017 op 9 december
— Thema avonden bij BSC

— IJzerwerk aan historisch beurtschip ‘Dorp Grouw’ afgerond
— Haringlogger wordt helemaal gestript

— Evenementen komende week


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door: