Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 876, 27 september 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz


 

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen


Hitek
Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Kooij

TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema
Patrijspoorten

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hierBBZ nieuws:

— Richtlijn Pakketreizen

Overig nieuws:

— Beter toezicht op keuringsinstanties zeilschepen
— Overtocht naar Waddeneilanden wordt duurder
— Zeilen tegen het plastic in zee

— Noordpolderzijl op natuurlijke wijze uitgediept

— De Strontweek van 20 t/m 28 oktober
— Wereldprimeur: een zandplaat gaat de dijk redden

— Potentie IJsselmeer benutten

— Weinig wind en mist bij Slach om Starum

— Uiterlijk november 2018 nieuw rondvaartbotenbeleid

— Medemblik straks het centrum van de cruisevaart

— Hulpdiensten oefenen aanvaring op IJsselmeer

— Expeditie Marker Wadden massaal bezocht

— Terschellingers hekelen afsluiting deel Waddenzee

— Dikke mist: zeiljachten bekeurd op Waddenzee

— Waterplanten: zoeken naar een oplossingBBZ nieuws

— Richtlijn Pakketreizen


 
Op 1 januari 2018 wordt de nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen ingevoerd. Deze komt voort uit de idee dat de reiziger beter beschermd moet worden als hij een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement boekt. 

De nieuwe richtlijn vervangt de bestaande richtlijn uit 1990 en moet leiden tot meer transparantie en rechtszekerheid voor de reizigers en de aanbieders van reizen. Concreet betekent dit dat de nieuwe richtlijn strenge eisen stelt ten aanzien van informatieverstrekking, aansprakelijkheid en insolventie-maatregelen. De nieuwe richtlijn roept echter nog veel vragen op, want: hoe moet het begrip ‘pakketreis’ of 'gekoppeld reisarrangement' binnen onze specifieke sector geïnterpreteerd worden? In hoeverre verschilt de nieuwe regeling eigenlijk van de bestaande regeling voor pakketreizen? En welke (aanvullende) maatregelen moet de sector treffen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen?

De nieuwe Richtlijn Pakketreizen wordt 1 januari 2018 ingevoerd, maar zal pas 1 juni 2018 in werking treden. Dat wil zeggen, boekingen die vanaf 1 juli 2018 worden gedaan, dienen te voldoen aan de nieuwe regelgeving.  De aandacht van de BBZ zal de komende periode primair gaan naar de mogelijke veranderingen ten aanzien van de pre-contractuele informatie en de boekingsovereenkomst. Indien er wijzigingen in de boekingsovereenkomst noodzakelijk zijn, dan zullen wij deze verwerken in het  ‘standaardcontract’, beschikbaar via de BBZ.  Daarnaast zullen wij onderzoeken welke geschikte mogelijkheden er zijn om je als ondernemer in deze sector te verzekering tegen insolventie. De uitkomst van deze verkenning zullen wij zo spoedig mogelijk aan de leden terugkoppelen.
Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij maartje@debbz.nl
 
Einde BBZ nieuws
— Beter toezicht op keuringsinstanties zeilschepenHet ongeluk met de afgebroken mast van het schip Amicitia, waarbij drie mensen om het leven kwamen, is voor minister Schultz van Haegen aanleiding om beter toezicht te houden op de keuringsinstanties voor zeilschepen. Dat schrijft ze in haar antwoord op vragen van het Leeuwarder Kamerlid Harry van der Molen en zijn collega Martijn van Helvert aangaande een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ze stelt voorop dat keuring en toezicht nooit elk risico op ongelukken kan uitsluiten. Ze schrijft dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die zeilschepen moet controleren, prioriteit geeft aan de risicovolste categorieën. Voor het ongeluk met de Amicitia hoorde de bruine vloot daar niet bij.

 - Speciale inspecties
Naar aanleiding van het ongeluk heeft de ILT in 2017 op 24 zeilschepen speciale inspecties uitgevoerd naar goede certificaten voor mast en tuig. De Kamerleden vragen hoe die controles zich verhouden tot de controles en de groei van de sector in Duitsland en Denemarken. De minister zegt dat deze vergelijking niet makkelijk te maken is, omdat de Deense en Duitse schepen op zee varen en de bruine vloot in Nederland gerekend wordt tot de binnenvaart.

 - Workshops mastonderhoud
Minister Schultz van Haegen vindt dat er moet worden gezorgd voor de veiligheid van de passagiers. Waar de kennis binnen de sector onvoldoende is, moet die worden verbeterd, maar volgens de minister is dat de verantwoordelijkheid van de sector zelf. Ze heeft van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ gehoord dat er al initiatieven worden genomen, bijvoorbeeld een workshop mastonderhoud.

 - Vakkennis onvoldoende
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat de vakkennis binnen de bruine vloot onvoldoende is. De minister moet de adviezen van de OVV nog bestuderen en zegt daar zo snel mogelijk op terug te komen.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland
— Overtocht naar Waddeneilanden wordt duurderEen overtocht naar een Waddeneiland wordt straks duurder. Dat schrijft de Telegraaf op basis van belastingdeskundigen. De tickets zijn nu nog belastingvrij, maar dat mag helemaal niet van de Europese Commissie.

De belastingvrijstelling geld alleen voor zeeschepen. Volgens de Nederlandse regelgeving zijn de veerboten die op de Waddenzee varen zeeschepen, maar volgens Europa is de Waddenzee geen volle zee. En daarom geldt de vrijstelling niet. De Europese Commissie heeft Nederland nu op de vingers getikt. Over het btw tarief wat gerekend gaat worden voor de waddenveren is nog onduidelijkheid. Sommige bronnen spreken van 6 %, andere over 21 %.

Veerponten die op de Waddenzee varen, worden niet gezien als schepen op volle zee en mogen dus niet meer onder de vrijstelling vallen. Rederijen kunnen er volgens het ministerie voor kiezen de btw-vrijstelling voor boottickets te handhaven. Maar dan vervalt hun recht om 21 procent btw op kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van materieel, brandstof en onderhoud af te trekken. Voor rederij Doeksen lijkt dat met het oog op investeringen in nieuwe schepen in aanbouw geen optie.

De prijsverhoging is een strop voor vakantiegangers en bewoners van de Waddeneilanden. Een bootreis naar Terschelling kost ongeveer 25 euro. Met BTW wordt dat meer dan anderhalve of vijf euro duurder.
— Zeilen tegen het plastic in zeeRoos Swart (23) is marinebioloog en is gefascineerd door het leven onder water. De vissen en de zoogdieren gaan haar aan het hart en daarom doet ze onderzoek naar de plastic soep in zee. ,,Ik vind het zo schrijnend als dieren overlijden door plastic,’’ vertelt ze op de klipper waarmee ze dinsdag over de Waddenzee zeilde.

Met een broek tot aan haar oksels staat ze over een net vol zeewier, algen en plastic gebogen. Samen met haar maatjes van By the Ocean we Unite heeft ze een half uur lang een net door het water van de Waddenzee heen getrokken en dat heeft aardig wat opgeleverd. ,,Ik heb nog nooit zo’n grote vangst gehad,’’ zegt ze terwijl ze het net schoonspoelt en de kluwen met wier, plastic en veren in een emmer laat vallen. ,,Piepschuim, wattenstaafjes en andere troep is in dat zeewier verstrikt geraakt. Bizar toch wat je allemaal uit zee haalt. De meeste mensen realiseren zich niet dat er zoveel plastic in de zee rond zwerft.’’

Ecosysteem
Op de Lauwerszee van de schippers Aart Puper en Anna Hagemann (beiden uit Harlingen) ging het er dinsdag gemoedelijk aan toe. Er waaide een mild briesje over de Waddenzee en het zonnetje scheen lekker op het dek van de klipper. Toch waren Roos Swart en haar collega’s druk in de weer om al het plastic dat ze hadden verzameld te beoordelen. Na een korte uitleg aan de gasten dook de biologe de kajuit in en boog zich gelijk over haar vondst. ,,Je wilt niet weten hoeveel plastic er in de oceanen rondzwerft,’’ zegt ze. ,,Kijk, dit is een stukje piepschuim. En hier hebben we een wattenstaafje te pakken. Het vervelende van dit plastic is dat 't bijna niet verteert. Het is biologisch niet afbreekbaar en blijft in ons ecosysteem zitten.’’
Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus  http://www.lc.nl/friesland/Zeilen-tegen-het-plastic-in-zee-22509807.html

— Noordpolderzijl op natuurlijke wijze uitgedieptNoordpolderzijl, de kleinste zeehaven van Nederland wordt wellicht weer beter bereikbaar. Daar waar de haven geheel droogvalt met laagwater en alleen bereikbaar is met hoogwater voor niet diepstekende schepen zijn plannen om de vaargeul op natuurlijke wijze te laten uitdiepen. Als het plan gaat lukken zal Noordpolderzijl wel weer eens een leuke plaats kunnen worden voor de watersport op de Waddenzee.

De gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest zijn samen verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud van de geul. Het uitbaggeren van de geul zet de organisaties voor hoge kosten. Men denkt nu een oplossing te hebben gevonden om de geul op natuurlijke wijze weer op diepte te kunnen brengen. Het Waterschap Noorderzijlvest vergaderde vorige week, 20 september 2017 over de plannen.Er wordt een bekken aangelegd die zal vollopen bij hoogwater waarna het bekken wordt afgesloten. Bij lager water wordt een schuif aan de dijkzijde geopend om het water vanaf de dijkzijde van de geul weer naar zee te laten stromen. Men verwacht dat hierdoor het slib ook weer naar zee zal stromen en de vaargeul weer op natuurlijke diepte zal uitkomen.

Na een uitgebreid onderzoek is men tot de conclusie gekomen dat deze methode weleens succesvol zou kunnen zijn. Naast het spoelmeer zal nog wel enig onderhoud gepleegd moeten worden maar de kosten daarvan wegen niet op tegen de huidige kosten voor het uitbaggeren.

De investering die een dergelijke operatie met zich meebrengt bedragen afhankelijk of het spoelmeer binnendijks o0f buitendijks gerealiseerd moet worden. De buitendijkse oplossing zal naar verwachting ca 5 miljoen vergen, de binnendijkse variant vraagt een budget van meer dan 16 miljoen euro.

Als beide partijen ja zeggen tegen de plannen zal eerst nog verder onderzoek worden gepleegd om zeker te zijn dat de oplossing gaat werken. De uitkomst van dit onderzoek zal in de zomer van 2018 gereed kunnen zijn, waarna de definitieve plannen kunnen worden gemaakt.
Bron: Waterschap Noorderzijlvest— De Strontweek van 20 t/m 28 oktober


De haven van Workum met vertrekkende Visserijschepen, foto: Wouter van Dusseldorp

In de strontweek (20 t/m 28 oktober 2017) zijn er vier grote maritieme evenementen in havenstad Workum. Vervoer over water op basis van windkracht wordt dan voor even in ere hersteld. Want, we hebben wind en water in overvloed in Nederland, waarom zetten we dat niet meer in voor transport?

Wie brengt stront het snelst van Workum naar Warmond en bloembollen weer terug? Wie brengt passagiers het vlugst naar havens bij Amsterdam en weer naar Workum? Wie vangt de meeste vis? En hoe kan muziek de schepen voorstuwen?

Het gaat om de Strontrace en het Beurtveer voor traditionele zeilschepen waarbij de vaardigheden van het varen met historische vrachtschepen zonder motorgebruik wordt getoetst. Bij de Visserijdagen wordt het oude ambacht van de visserij op traditionele wijze beoefend. Liereliet is het internationaal festival voor maritieme muziek.

Voor de Strontrace zijn op dit moment 6 inschrijvingen in de lichte klasse en slechts één schip in de zware klasse. Voor het beurtveer zijn nu 17 aanmeldingen binnen.
Voor meer info en aanmelden kijk je hier
— Wereldprimeur: een zandplaat gaat de dijk redden


Foto: pilotproject zandige vooroever

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en wordt daarom versterkt. Vanmiddag beginnen de werkzaamheden. Niet met het gebruikelijke extra breuksteen, maar met een soort zandmotor. Het is een wereldprimeur in water zonder getij.

Rijkswaterstaat legt aan beide kanten van de dijk een zandplaat aan van zo'n 150 meter breed. Daarvan ligt straks zo'n 70 meter boven water, de rest loopt schuin af onder water.

"Het is vergelijkbaar met wat de laatste jaren voor de Nederlandse kust gebeurde met de zandmotor", zegt woordvoerder Marc Koolwijk van Rijkswaterstaat. "Daar werd zand opgespoten waardoor de kust zich op een natuurlijke manier uitbreidde."

 - Building with nature
De vraag was of dit ook kan in wat in feite een bak stilstaand water is. Daarom is er de afgelopen vier jaar een proef gedaan, halverwege de Houtribdijk aan de kant van het Markermeer. "De resultaten waren positief en daarom gaan we dat voor een deel van de dijk doen, building with nature noemen we dat".

Op de zandplaat kan vegetatie groeien. Ook onder water zal meer leven ontstaan. Dat is bij de Markerwadden ook al gebeurd. De plaat trekt broedvogels, mosselen, slakken en insecten aan. Ondertussen houdt hij de golfslag tegen. Zo beschermt het zand de dijk.
Lees het gehele artikel op de bron: NOS 
— Potentie IJsselmeer benutten


Foto: Marker Wadden, ANP

De provincies rond het IJsselmeer gaan voor het eerst gezamenlijk aan de slag om de kansen in het gebied te benutten. “Het is een uniek gebied met een enorme potentie”, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen.

De provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Overijssel hebben gezamenlijk een gebiedsagenda vastgelegd. “Er gebeurt van alles rond het IJsselmeer”, zegt Loggen. “Neem de ontwikkelingen rond de Afsluitdijk, maar denk ook aan de versterkingen van de Markermeerdijken en de aanleg van de Marker Wadden. Het is verstandig om een integraal beeld te krijgen van wat er allemaal in het gebied gebeurt en dat provincies beleid op elkaar afstemmen. Je moet weten of projecten elkaar versterken of in de weg zitten.”

Het gebied heeft volgens Loggen een enorme potentie. “Als zoetwaterbron. En er liggen ook voldoende kansen voor waterrecreanten. Denk aan de VOC-steden met hun rijke verleden. We moeten kijken hoe we de toeristen van Amsterdam langs de Markermeerdijken naar het noorden krijgen. Maar je hebt ook de Oostvaardersplassen.”

Om de economische kansen beter te benutten wordt onder meer onderzoek gedaan naar meer bootverbindingen. Loggen: “We hebben veel geld gestoken in natuurversterking in het IJsselmeer, maar dan moet je het wel toegankelijk maken.” Ook moet een oplossing gevonden worden voor de groei van de waterplanten die zorgen voor overlast voor de waterrecreatie-sector.
Lees het gehele artikel in het NHD, alleen voor abonnees.


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz— Weinig wind en mist bij Slach om Starum


Start tweede wedstrijd zaterdag, foto: Romke Blaauw

Afgelopen weekend werd de ‘Slach om Starum’ gevaren. Zes tjalken deden mee aan deze jaarlijkse tjalkenstrijd. Op zaterdag werden twee wedstrijden gevaren. Op zondag moest eerst gewacht worden tot de mist optrok. Uiteindelijk werd er gestart maar moest de wedstrijd wegens gebrek aan wind worden afgeblazen. 


Wachten op genoeg zicht, foto: Evelien Prins

De einduitslag:
1. Voorwaarts
2. Overwinning
3. Hollandia
4. Balder
5. Wending
6. Vrouwe Dina— Uiterlijk november 2018 nieuw rondvaartbotenbeleidDat staat in een brief aan de gemeenteraad. 'De urgentie van een beleidsaanpassing is hoog. Het college is zich hier terdege van bewust en acht het daarom van groot belang om snel een oplossing te vinden. Tegelijkertijd vraagt dit proces ook om veel zorgvuldigheid', schrijft verantwoordelijk wethouder Udo Kock.

De Raad van State heeft in juni het plan van Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen naar de prullenbak verwezen. Daarmee blijven de eerder verleende vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, voorlopig gelden. Ook worden er geen nieuwe vergunningen verstrekt.

Gedoogverklaringen
Wel kregen sommige reders 'gedoogverklaringen', zo schrijft Kock. Zij moesten onder andere voor 13 juni een aanvraag hebben ingediend, een boot hebben die binnen zes weken kon varen en 'onomkeerbare grote financiële investeringen' hebben gedaan. Er werden aanvragen gedaan voor in totaal 189 boten.
94 boten hebben uiteindelijk zo'n gedoogverklaring gehad.

Toch zijn de gedoogverklaringen volgens hem een 'tijdelijke oplossing'. 'Daarom moeten we samen snel en zorgvuldig toewerken naar gezamenlijk gedragen beleid.' Tijdens het ontwikkelen van dat beleid spreekt hij onder meer met reders, nieuwe toetreders en de toeristische sector.
Lees het gehele artikel op de bron: AT5  
— Medemblik straks het centrum van de cruisevaart


Een schets van de cruisehaven door Fishflow Innovations

Grootse plannen voor Medemblik als het gaat om toerisme, toch 1 van de peilers waar de stad Medemblik op draait. En daar hoort de cruisescheepvaart ook bij, deze tak van vakantie vieren neemt een grote vlucht en Medemblik kan hier flink van profiteren door de plannen die uit de koker van een groep Medemblikkers is gekomen.

In deze plannen wordt achter het stadhuis een een grote terminal gerealiseerd waar cruiseschepen kunnen aanleggen, waar ruimte wordt gecreëerd voor zeker 300 auto’s en waar zelfs ruimte is om de feesttent van Rondom neer te zetten. Op de promenade is ruimte voor diverse kleine zaken die diverse invullingen kunnen krijgen.

Wethouder Harry Nederpelt zegt tegen Medemblik Actueel dat er veel plannen op tafel liggen waar deze er 1 van is en dat ook dit plan zeker aandacht verdiend van het college en de gemeenteraad. Maar voor het zover is moeten eerst de verkeersdeskundigen hier naar kijken of alles realiseerbaar is.

Voor de cruisevaart ligt Medemblik centraal en kan prachtig fungeren als centrum voor de cruisevaart zeker omdat deze ook richting de Waddeneilanden willen varen, dan kan Medemblik dienst doen als aanlegplaats/overnachtingplaats om daarna naar de Waddeneilanden te varen.
Lees het gehele artikel op de bron: Medemblik actueel 
— Hulpdiensten oefenen aanvaring op IJsselmeer


Foto: KNRM

De grote oefening op het IJsselmeer is volgens de veiligheidsregio Flevoland probleemloos verlopen. Hulpdiensten kwamen zaterdag in actie tussen Urk en de Ketelbrug waarbij een aanvaring tussen twee schepen was nagebootst. Het 'ongeluk' vond plaats ter hoogte van de Zuidermeerdijk rond het KNRM-station.

De veiligheidsregio Flevoland hield de oefening om te kijken hoe de verschillende hulpdiensten met elkaar samenwerken. Dat één van de schepen een olietanker was en er meerdere opvarenden in het water belandden, leverde een extra uitdaging op voor de meer dan 100 deelnemers van de hulpdiensten, KNRM, Kustwacht, Rijkswaterstaat, meldkamers en gemeente Urk. Ook kwamen er circa 150 figuranten in actie. De oefening verliep zonder problemen en schade.

De komende weken worden de bevindingen verzameld en buigen de leden van de oefenstaf zich over een uitgebreide evaluatie.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Flevoland

— Expeditie Marker Wadden massaal bezocht


Foto’s: Wouter van Dusseldorp

Ruim 4.000 mensen hebben het afgelopen weekeinde de Marker Wadden bezocht. Natuurmonumenten stelde de eilanden in aanleg bij uitzondering open voor het publiek.

Bezoekers werden met ingehuurde veerboten en verschillende charterschepen naar de nieuwe eilanden gevaren. Ook waren er veel jachten die in de nieuwe haven voor anker konden. Op de Marker Wadden zelf gaven medewerkers van Natuurmonumenten tekst en uitleg over het ontstaan van de eilanden.De kunstmatige eilanden in het Markermeer worden aangelegd om de natuur in het gebied te stimuleren. Het was voor de tweede keer dat het publiek de Marker Wadden kon bezoeken. De planning is dat het eerste eiland komende zomer definitief open gaat voor bezoekers.
— Terschellingers hekelen afsluiting deel WaddenzeeVoor de plannen tot afsluiting van zeehondengebieden in de Waddenzee hoeft het ministerie van EZ niet te rekenen op enige steun vanuit de Terschellinger Beheeroverleggroep (BOG).

EZ wilde advies van de BOG voordat de plannen definitief worden. Het Toegangsbeperkend Besluit Waddenzee en Noordzeekustzone werd tijdens een extra vergadering van de BOG in Midsland afgekraakt. In het voorstel wordt gepleit voor afsluiting met boeien van de Engelschhoek tussen Vlieland en Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog. Bezoekende schepen zouden de zeehonden op de vlucht jagen. ,,Het lijkt wel natuurbeheer anno 1970”, reageerde bioloog Piet Zumkehr op het voornemen.

Vanuit de BOG werd voorgesteld om de ambtenaren van de Waddenunit van EZ, die de verstoringen hebben gesignaleerd en de maatregelen bedachten, met een rondvaartboot mee te laten varen om te ervaren hoe de zeehonden op de banken reageren op de schepen. Gesuggereerd werd dat het aan de grootte en het motorlawaai van de inspectieschepen kan liggen dat de bemanning vanaf hun vaartuigen wel verstoring constateert.
Lees het gehele artikel op de bron: LC 
— Dikke mist: zeiljachten bekeurd op Waddenzee
 


Diverse pleziervaartuigen hebben het de beroepsvaart op de Waddenzee dinsdagmorgen behoorlijk lastig gemaakt. Ondanks het slechte zicht vanwege de mist, plaatselijk minder dan 150 meter, waren jachten uitgevaren vanuit de havens van Vlieland en Terschelling op weg naar Harlingen of Kornwerderzand.

Varen bij slecht zicht zonder radar is verboden. Hoewel er voor de recreatievaart binnen het blokgebied een luisterplicht is op het marifoonkanaal van de Verkeerscentrale Brandaris, bleven oproepen van de vuurtoren en van passerende veerboten op marifoonkanaal 2 onbeantwoord.

Het patrouillevaartuig RWS 77 van Rijkswaterstaat dirigeerde op aanwijzing van de Brandaris ten zuiden van de Richel drie zeiljachten naar een veilige ankerplaats buiten de geul. Ze kregen alle drie een proces verbaal voor de overtreding. Rond half twaalf dinsdagochtend werd het zicht beter en mochten de schepen hun weg vervolgen.
Lees het gehele artikel op de bron: LC 
— Waterplanten: zoeken naar een oplossingMaandag 25 september kwamen in Marina Muiderzand verschillende mensen van jachthavens en watersportverenigingen uit het IJmeer- en Markermeergebied bij elkaar. Hier wisselden zij ervaringen uit en dachten na over een mogelijk succesvolle strategie om het waterplanten-probleem op te lossen. Zowel voor de korte, als de lange termijn.

Naast vertegenwoordigers van het Watersportverbond en de Coöperatie Gastvrije Randmeren waren er ook afgevaardigden van havens en verenigingen uit Muiderzand, Muiden, Durgerdam, Monnickendam en Hoorn bij de bijeenkomst aanwezig. Alle opmerkingen worden door het Watersportverbond verwerkt tot één kaart die zal worden besproken met andere gebruikers van het gebied. Het doel is om vóór 1 december 2017 een vergunningaanvraag in te dienen voor het maaien in de zomer van 2018. Deze is gemaakt op basis van de wensen van de havens en verenigingen.Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, speciaal in het leven geroepen door het Watersportverbond en HISWA vereniging, betaalt elk jaar vissersboten om bepaalde velden te maaien. Ondanks deze maatregel klaagden waterrecreanten over de overlast op het Gooi- en Naardermeer. Ook het IJ-, Marker-, Alkmaardermeer en de Belterwijde groeiden afgelopen maanden bijna letterlijk dicht. Natura 2000, een netwerk van Europese natuurgebieden met de daaraan verbonden wet- en regelgeving, heeft bepaald dat er maar tien procent mag worden gemaaid. Het is dus logisch dat de watersporter nog steeds klaagt over de hinderlijke waterplanten, ook al wordt er gemaaid.

Het maaien van de waterplanten helpt de watersporter, maar is feitelijk niets meer dan symptoombestrijding. Een oplossing op langere termijn is niet alleen lastig te vinden, maar ook moeilijk te implementeren. Al jaren wordt er door sommige partijen gezegd dat het een kwestie van tijd is voordat de bodembedekkende ‘kranswieren’ het fonteinkruid verdrijven. Eerder sprak Zeilen met bioloog Marco Kraal (in het septembernummer), die zei dat Kranswieren niet groeien op klei, wat nou juist het bodemsoort is dat we terugvinden op de Randmeren en het Markermeer. Op enkele plaatsen is toch gezien dat dit gebeurt, maar nog niet op grote schaal.
Lees het gehele artikel op de bron: Zeilen — Berichten in de Scheepspost van deze week— Kamper kogge blijft bewaard
— Maritiem Museum onthult schilderijen VOC-kaping
— Scoutinggroep Mercury houd Crowdfundingsactie

— Lekkodagen van 29 september tot maandag 2 oktober
— 1,2 Kilometer breeuwen en kitten
— Skouspul bij Jachtwerf Joh. van der Meulen in Sneek

— Jarig MuZEEum blijft hoopvol
— Antwerps scheepvaartfestival lokt 35.000 bezoekers
— Bestuur Hassailt bedankt inwoners voor gastvrijheid

— Boeten en breien op de Vismarkt in Hoorn
— Behendigheidsproef Kotterweekend Hoorn 2017
— Jacht Christina in de beroepsvaart

— Evenementen komende weekZeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz