Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 875, 20 september 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz


  Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen


Hitek
Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Kooij

TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
CinemaVoor evenementen en
wedstrijden kijk je hierBBZ nieuws

— Artikel 20 gebieden

Overig nieuws

— Willemshaven: zeven jaar werk voor niets
— Laag BTW tarief van 6 naar 8 %?
— Actie behoud spoorlijn Harlingen

— Laagvliegroutes boven het IJsselmeer

— Waddenfilm Silence of the Tides gaat in productie
— Klipperrace op 14 en 15 oktober

— Minister wil meer ruimte voor zeehondenspotters

— Harlinger Tall Ships wijst sponsoraanbod af
— EOC - Traditionele Schepen Beurs 2017 10 t/m 12 november

— Veiligheidsregio Flevoland oefent aanvaring bij Urk

— Waddenrace op 4 en 5 november
— Tres Hombres zeilt naar Sint Maarten met hulpgoederen

— Tall Ship Wylde Swan terug in thuishaven

— Weer of geen weer, meer extreem weer
BBZ nieuws

— Artikel 20 gebiedenHet ministerie van Economische zaken wil een aantal artikel 20 gebieden in de Waddenzee vrijgeven en een aantal gebieden toevoegen. (Een deel van de Engelsmanplaat, de Engelsche hoek en de Kuipersplaat). Gisteren is het voorstel besproken in het Toeristisch Overleg Waddengebied, waar ook de BBZ aan deelneemt. Uiteraard zien wij geen bezwaar in het vrijgeven van de gebieden , wel hebben we onze vraagtekens over de nut en boordzaak van het afsluiten van gebieden. EZ neemt de opmerkingen en vragen  mee en deze worden besproken in de expertgroep. Deze groep bestaat uit een ecoloog, een zeehondenexpert, Economische Zaken en de Waddenunit. De BBZ en een vertegenwoordiger van de Wadvaarder zal ook plaatsnemen in deze exportgroep.

Einde BBZ nieuws
— Willemshaven: zeven jaar werk voor niets

l

HARLINGEN Zeven jaar werk op het gemeentehuis en kosten voor de verplaatsing van bedrijven. Dat er in de Harlinger Willemshaven geen marina komt, is zuur.

Toen de Raad van State begin augustus een streep door de plannen van de gemeente Harlingen zette om een jachthaven te maken in de Willemshaven, was daarmee zeven jaar ambtelijke voorbereiding weggegooid. Eveneens zijn kosten die de gemeente en bedrijven maakten om te verhuizen uit de Willemshaven vanwege de toekomstige haven, voor niets geweest.

„Alles is weer blanco”, aldus wethouder Maria le Roy woensdagavond in de commissievergadering in Harlingen. Ze zegt nog steeds verbaasd te zijn over de uitspraak. „Ik had verwacht dat de rechter zou stellen dat we vooral moesten zorgen voor een marktpartij die de haven kon exploiteren en een alternatieve plek voor Rederij Waddentransport.”

Het was dat bedrijf dat zich niet neerlegde bij de wijziging van het bestemmingsplan van de Willemshaven tot jachthaven, vooral ook omdat er nergens in Harlingen een goed alternatief was.
Het bedrijf heeft dus gelijk gekregen en kan voorlopig blijven varen vanuit de Willemshaven.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€) 
— Laag BTW tarief van zes naar acht procent?DEN HAAG - Verhoging van het lage btw-tarief is in beeld bij de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Dicht bij de formatietafel valt te horen dat er serieus over wordt gedacht de prijzen omhoog te laten gaan en zo geld binnen te halen voor verlaging van de inkomstenbelasting. De achterliggende gedachte is een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie.

Onder meer voedsel, kappers, schoenmakers en dierentuinen vallen onder het lagere btw tarief van 6 procent. Ook de scheepshuur in de chartervaart en de non-alcoholische catering aan boord vallen hieronder. Een verhoging van de btw met 2 procent levert de schatkist circa 1,7 miljard euro op, zo blijkt uit eerdere berekeningen van het ministerie van financiën.

Vanuit het bedrijfsleven klinken zeer bezorgde geluiden. Volgens Horeca Nederland is het plan “desastreus voor de horeca”. Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) noemt een verhoging 'onbestaanbaar'. MKB-Nederland waarschuwt voor banenverlies. De verhoging zal één op één worden doorberekend aan de consument. In de horeca en supermarkten zijn de marges al zeer klein. Voor de chartervaart zal het leiden tot een prijsverhoging van 2 procent, waar de ondernemers niets mee op schieten.

Afgelopen vrijdag is een groot deel van hun voorstellen opgestuurd naar het Centraal Planbureau om te laten doorrekenen. Aan de hand daarvan kunnen de onderhandelaars nog volop met tarieven en cijfers schuiven voor ze er een klap op geven.
— Actie behoud spoorlijn HarlingenDe dagelijkse besturen van een aantal Friese gemeenten, die „in hoge mate geïnteresseerd zijn in het voortbestaan van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen” hebben een brief aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gezonden, waarin de collega’s „in alle duidelijkheid stellen”, dat zij het standpunt van Gedeputeerde Staten (de spoorlijn behouden) volledig delen.

„Wij willen nog wijzen op de bijzondere functie, die deze spoorlijn heeft in het toeristische verkeer, met name ten behoeve van de eilanden Terschelling en Vlieland. Wij menen er op te mogen vertrouwen, dat dit deel van Friesland niet de dupe zal worden van financiële moeilijkheden bij de Nederlandse Spoorwegen”.
— Laagvliegroutes boven het IJsselmeer


Trucagefoto uit het NHD

De plannen om toeristenvluchten van Schiphol naar Lelystad te verplaatsen zal nieuwe overlast gaan geven in Westfriesland en op het IJsselmeer. In de omgeving van Enkhuizen zullen de vliegtuigen op zo’n 1.800 meter hoogte over komen. En dat zo’n zes keer per uur.Lelystad Airport moet in april 2019 opengaan voor toeristisch vliegverkeer. Schiphol zit namelijk aan het maximum van de toegestane vliegbewegingen en kan dan verder ontwikkelen in vrachtverkeer en lijnvluchten. De luchthaven van Lelystad moet groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Schiphol zit momenteel dicht tegen de 500.000 vliegbewegingen.

Er is een petitie ’Stop! Geen laagvliegroutes boven West-Friesland’, die je hier kan ondertekenen.
— Waddenfilm Silence of the Tides gaat in productie


Foto: Silence of the Tides

De film Silence of the Tides over de Waddenzee gaat in productie. De internationale film heeft van het Waddenfonds en het Filmfonds subsidie gekregen. In mei 2020 gaat de film in verschillende landen in premiere. Silence of the Tides geeft een beeld van de Waddenzee die steeds in beweging is en de relatie tussen mensen en natuur.

Regisseur is Pieter-Rim de Kroon. Hij heeft onder andere Hollands Licht gemaakt, waar hij een Gouden Kalf en een Gouden Beeld voor gekregen heeft. De producent van Silence of the Tides is Windmill Film. De film duurt 80 minuten en heeft geen voice-overs, interviews of muziek.
— Klipperrace op 14 en 15 oktober


Foto: Wouter van Dusseldorp

De 43ste editie van de Enkhuizer Klipperrace voor klippers en verwante scheepstypen vindt plaats op 14 en 15 oktober.

De wedstrijd beslaat twee dagen waarin op zaterdag tijdens de Driestedenrace begonnen wordt met een hoop gekletter in het Krabbersgat tijdens de befaamde ankerstart. Hierna zullen alle deelnemers hun eigen route trekken. Variaties tussen Urk, Stavoren en Medemblik zullen worden bevaren om de driestedenrace volledig te maken door finishen in Enkhuizen.

Op de zondag zal er dynamischer en intensiever worden gevaren in de Olympische baan. De trapezium- of een driehoeksbaan zal uitwijzen wie dit jaar het roer en de bemanning het best onder controle heeft. Als dit faliekant mislukt, wees niet getreurd. De meest opvallende prestatie, op welke manier dan ook, wint de Jan Bakker prijs.

De Enkhuizer Klipperrace wordt georganiseerd door de Commissie Enkhuizer Klipperrace in samen werking met Enkhuizer Watersport Vereniging 'Almere' - EWVA. Voor de toekomst van de klipperrace en de verjonging zoeken zij dringend nieuwe commissieleden! Wie interesse heeft kan contact op nemen met Peter Bunschoten, tel. 06-5379 4206 of Jan Smit, tel 06-2317 4004.
Kijk hier voor meer info en aanmelden  
Of kijk hier voor de Aankondiging 
— Minister wil juist meer ruimte voor zeehondenspottersHet is helemaal niet de bedoeling om op de Waddenzee meer zandbanken af te sluiten voor toeristen die naar zeehonden willen kijken. Dat zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op eerdere nieuwsberichten waarin werd geschreven dat de minister van plan was om zandplaten bij Vlieland en Schiermonnikoog af te sluiten. De minister zegt nu dat er netto minder verboden gebieden moeten komen.

Om de natuur te beschermen zijn bepaalde zandplaten op de Waddenzee niet toegankelijk voor mensen. Maar velen daarvan zouden misschien wel weer open kunnen. "Sinds enkele jaren zijn de zeehondenpopulaties stabiel op het beoogde niveau," zegt Kamp. Omdat de zandplaten en de zeehondenpopulatie met het jaar veranderen, wordt elk jaar bekeken of de regels ook moeten worden aangepast. Welke zandbanken precies verboden worden, dat wordt pas in het voorjaar van 2018 besloten.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland 
Of lees het artikel ‘Maatwerk mogelijk bij sluiting deel wadden’ in de Leeuwarder Courant via Blendle (0,19)
— Harlinger Tall Ships wijst sponsoraanbod afDe stichting achter de Tall Ships Races slaat een curieus sponsoraanbod van vastgoedontwikkelaar Wopke Klaver af. Klaver, die een langlopend geschil heeft met de gemeente Harlingen over de breedte van een vaart in de Harlinger wijk Ludinga, wil de stichting Sail Harlingen 2018 met 175.000 euro ondersteunen. Dat aanbod gaat echter alleen door als de verbreding van de bewuste vaart niet doorgaat, zo schreef hij de stichting vorige week.
De stichting laat weten hier geen trek in te hebben. Ze kan en wil niet aan die voorwaarde voldoen, schrijft voorzitter Jan Reier Arends in een brief aan Klaver.

„Het past ons niet op enigerlei wijze invloed uit te oefenen op, dan wel te bemiddelen in meningsverschillen tussen de gemeente Harlingen en burgers of bedrijfsleven”, schrijft Arends.

In een reactie op de afwijzing zegt Klaver dat zijn aanbod in eerste instantie bedoeld was als signaal naar de gemeentepolitiek.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€) 
— De Bluescruise, van 29 september tot en met 1 oktoberDe bluescruise is een jaarlijks muzikaal evenement in het laatste weekend van september. Met vijf historische schepen wordt een weekend zeiltocht van Harlingen naar Terschelling en vice versa gemaakt met bluesbands en (blues-) muziekliefhebbers.

Het is op basis van all-inclusive wat inhoudt dat alle drankjes en maaltijden aan boord zijn inbegrepen. Wel wordt van iedereen aan boord verwacht dat hij of zij zijn steentje bijdraagt aan het bereiden van de maaltijden of de afwas.

Vrijdagavond gaat men aan boord en kan men de kooi alvast inrichten voor de nacht. ’s Avonds brengen de bluesbands in Harlingen hun vette, rockende en swingende blues ten gehore. Zaterdagmorgen zal er, na het ontbijt en een korte zeilinstructie, koers gezet worden naar Terschelling.

Zeilen op de Wadden
Zeilervaring is niet nodig; er is ervaren bemanning aan boord die alles uitlegt. Iedereen mag meehelpen om de zeilen te hijsen, overstag te gaan, etc. Wat is er nou mooier dan samen zorgen dat het schip over het prachtige wad vaart naar de bestemming. Na een prachtige zeildag op de wadden meren de schepen af in de haven van Terschelling. Na de aan boord bereidde avondmaaltijd treden de bluesbands op in verschillende cafés in het dorp West-Terschelling.

‘s Zondags wordt er weer terug gezeild naar Harlingen.
Kijk hier voor meer info


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz— Abel Tasman losgeslagen in BataviahavenDe Abel Tasman is afgelopen woensdag tijdens stormachtige wind in de Bataviahaven losgeslagen. Een bolder waaraan de Abel Tasman vast zat aan de kade is losgegaan, waardoor het schip dreigde weg te drijven. De havendienst, de politie en de KNRM konden gezamenlijk het schip weer naar de kant duwen en vastzetten. Het schip is niet beschadigd.

Ook de KNRM laat weten dat de touwen zijn losgeraakt doordat een bolder kapot is gegaan. Bolders zijn de bevestigingsspunten voor touwen op de kade en het schip.
— EOC - Traditionele Schepen Beurs 2017 10 t/m 12 november
 


Over 2 maanden is het weer zo ver, de tweede EOC-Traditionele Schepen Beurs in Den Helder. De deuren gaan open op 10 november om 10:00 uur. U bent het hele weekend welkom om de beurs en om het terrein te verkennen. Op zondag 12 november sluiten de deuren om 17:00 uur en moet u weer een jaar wachten!

Na de successen van 2016 zetten we door naar een groots evenement met nog meer deelnemers, nog meer inspirerende verhalen en een plek waar iedereen vindt wat hij zoekt op het gebied van traditionele scheepvaart.

In samenwerking met TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) zullen er in het weekend van 10, 11 en 12 november verschillende workshops gegeven worden. Deze workshops lopen uiteen van staaldraad splitsen, tot het ambachtelijk klinken van een stalen romp. TAVE is opgericht om oude ambachten meer onder de aandacht te brengen en kennis hierover door te geven. Kom dus vooral langs om kennis te maken.
 
Op het vakantieplein kunt u terecht voor lezingen over reizen aan boord van traditionele schepen. Met veel foto en film materiaal krijgt u een eerste indruk van het leven aan boord. Bemanningen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Of om direct uw boeking voor de volgende reis aan te nemen!

Niet alleen op de beursvloer bent u van harte welkom, ook bij de lezingen in het schipperscafe, filmvertoningen in de Medemblikkerloods (naast het beurs gebouw) en aan boord van de schepen in de haven. Uw toegangsbewijs is tevens geldig voor de twee musea op Willemsoord. Later hierover meer nieuws!
— Veiligheidsregio Flevoland oefent aanvaring bij UrkDe veiligheidsregio Flevoland houdt volgende week zaterdag een grote oefening op het IJsselmeer. Tussen Urk en de Ketelbrug zal tussen 7 en 15 uur een aanvaring tussen twee schepen worden nagebootst. Dat gebeurt op het IJsselmeer langs de Zuidermeerdijk tussen Urk en de Ketelbrug. Voor de oefening zullen twee sloopschepen worden gebruikt.

Doel van de oefening is de verschillende hulpdiensten met elkaar te laten samenwerken. Aan de oefening nemen deel de brandweer, de politie, de GGD, het Kustwachtcentrum, de KNRM, Rijkswaterstaat en de gemeente Urk. Het scenario wordt geheimgehouden om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, zegt Agaat van der Veer van de Veiligheidsregio. ‘Bij echte calamiteiten weten de hulpverleners ook niet op voorhand wat er aan de hand is.'
— Waddenrace op 4 en 5 novemberIeder jaar organiseert de Stichting Nationale Waddenrace op het westelijke wad een wedstrijd voor traditionele zeilschepen die met passagiers varen: de WADDENRACE. Dit jaar de 23e.

Op zaterdagmorgen maken de schepen zich op voor de start vanuit de haven van Harlingen, in een zeilwedstrijd die langs de havens van Den Oever, Texel (Oudeschild), Vlieland en Terschelling (in willekeurige volgorde) voert, om in de loop van zondag te eindigen in de haven van Harlingen.

Na het weerbericht van de Brandaris van 07.30 is er contact tussen de schepen en de wedstrijdleiding, daarna mag er worden losgegooid. Er wordt gestart tussen 08.00 en 08.30. De tijd van passage van de havenhoofden is de starttijd. De deelnemers zullen fanatiek, maar volgens de eisen van goed zeemanschap varen. De keuze van de route is vrij. Daarom zullen tactiek, kennis van het schip, het Wad en het weer mede bepalend zijn voor het resultaat; windrichting en stroming spelen een belangrijke rol bij de keuze van de route, evenals te verwachten weersveranderingen tijdens de wedstrijd.

Er is gelegenheid voor passagiers en sponsors om deze wedstrijd mee te maken; de organisatie zal hierover graag informatie verstrekken. Zondagavond vanaf 20.00 uur wordt het slotfeest gehouden. Het feest is gratis toegankelijk, uitsluitend voor bemanningsleden, passagiers en degenen die op enigerlei wijze een aandeel hebben geleverd in het welslagen van de wedstrijd.
Tijdens het feest, om ongeveer 20.30 uur, wordt de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt.
Voor meer informatie kijk je hier
— Tres Hombres zeilt naar Sint Maarten met hulpgoederenEen doel + Een hart + Een middel = Een Missie

Vriend en vijand: de wind maakte honderden mensen dakloos op Sint Maarten, maar ze brengt ook een schip vol hulpgoederen naar het getroffen gebied.

Op Texel heeft Eiland helpt Eiland de afgelopen dagen een grote inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van Orkaan Irma. Onder de coordinatie van Stichting Open Scape zal de Tres Hombres met een laadruimte vol hulpgoederen naar het Caribische eiland zeilen. Zonder motor steken ze de Atlantische Oceaan over. Op Sint Maarten zal door het lokale netwerk van Stichting OPEN SCAPE de regie worden genomen in het distribueren van de goederen aan slachtoffers. Hun motto: “Make St Maarten beautiful again.” Daar werken we natuurlijk graag aan mee. Jij ook?
Lees het gehele artikel op de bron: Fairtransport  
— Tall Ship Wylde Swan terug in thuishavenNa een succesvolle Transatlantische Tall Ships Race keert de Wylde Swan terug naar haar thuishaven. Kapitein Fosse Fortuin stuurt aanstaande woensdag de Wylde Swan de haven van Makkum in, na 13521 zeemijlen over de Atlantische Oceaan.

Een half jaar geleden verliet de Wylde Swan Greenwich met aan boord een brief van HM Queen Elizabeth II voor premier Trudeau van Canada. Deze brief is in Juli afgeleverd in Quebec (CAN) tijdens de feestelijke herdenking van 150 jaar Canadese federatie.

Tijdens de oceaanraces en in Canadese wateren heeft de Wylde Swan met internationale trainees gevaren, zelfs met leerlingen uit China! Aan boord is nu de Canadese Henry Hoekma (60) , die nieuwsgierig is naar waar zijn Friese voorouders ooit vandaan kwamen. Hieronder een bericht van hem:

So why does someone go on a month-long trip across the Atlantic Ocean at the beginning of hurricane season? In my case, it is all about my bucket list. I’m a Canadian with a Dutch name, and some research showed that I have ancestors in Friesland, the northern, coastal part of The Netherlands. I’m also a sailor who has done lots of coastal cruising but has never had the “blue water” experience. And I’ve always admired the tall ships with their square sails and their hundreds of lines and quietly whispered to myself that someday I would “learn the ropes” and experience the lifestyle of my heritage. So here I am, now comfortable on a dock in L’Aber Wrac’h in Brittany, France, after an amazing 16 day journey: physical, intellectual, and emotional. A journey of friendship, learning, personal growth, physical demand, and introspection. This isn’t a vacation—it’s the core part of life’s journey.

Op 14 oktober start het Masterskip programma weer. Educatieve reizen over de halve wereld met aan boord havo 4 en vwo 5 leerlingen.  Vijf groepen varen ieder 6 weken mee terwijl hun schoolwerk aan boord gewoon doorgaat.
In 7 maanden tijd vaart het schip via Frankrijk, Spanje en Portugal de oceaan over naar de Caribbean. Ze maakt ontdekkingsreizen langs eilanden en vaart via Cuba, Bermuda en de Azoren terug naar Nederland. Een trots zeewaardig schip vol leven, educatie, jongeren en Master-ideeën, onder de Friese vlag.

Op 1 oktober is er open schip in Harlingen aan de Willemshaven, aanmelden kan via: www.masterskip-wyldeswan.com
— Weer of geen weer, meer extreem weerHet klinkt niet erg spannend, klimaatverandering. Het is een van die onderwerpen die we wel belangrijk vinden, maar niet urgent. Net zoiets als het regelen van je pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In verkiezingstijd is de opwarming van de aarde dan ook nauwelijks een thema. Sterker nog, klimaatsceptische politici weten het ver te schoppen. Het zal mijn tijd wel duren, lijkt de heersende opvatting.

Niets is minder waar. ‘Klimaatverandering zal in toenemende mate ongemakkelijk zijn,’ zegt Wilco Hazeleger, hoogleraar Klimaatdynamica aan de Wageningen Universiteit en donderdag te gast in De kennis van nu over extreem weer. De gestage opwarming van de planeet of het stijgen van de zeespiegel gaat misschien aan ons voorbij, klimaatverandering dringt zich steeds vaker aan ons op. Bosbranden, overstromingen en hitterecords zijn aan de orde van de dag. Dit soort fenomenen koppelen aan klimaatverandering was lange tijd taboe; weer is van nature grillig. Een hittegolf of een plensbui is geen bewijs voor een warmer klimaat, en een sneeuwstorm bewijst niet het tegendeel. Maar klimaatmodellen zijn inmiddels zo fijnmazig dat ze de effecten van het opwarmen van de aarde op lokale weerfenomenen kunnen voorspellen.

Hazeleger: ‘Dat de temperatuur stijgt, is inmiddels een gegeven onder wetenschappers. We kunnen nu ook steeds beter de effecten ervan voorspellen. Klimaatverandering betekent vooral dat de kans op extreem weer toeneemt. Het weer blijft wisselvallig, maar we krijgen vaker met extremen te maken en die extremen worden zwaarder. We weten nu dat dit zo is voor neerslag en temperatuur. Voor wat betreft stormen blijft het nog onduidelijk.’

In Nederland gaan we door klimaatverandering een verdere toename van het aantal hittegolven meemaken en krijgen we vaker hevige regenbuien over ons heen. ‘We moeten rekening gaan houden met steeds hevigere hittegolven. Aan het eind van deze eeuw kan de temperatuur daarvan oplopen tot meer dan veertig graden.’


Orkaan Irma raast over de Bovenwindse eilanden

Klimaatverandering versterkt de extremen van ons bekende weerfenomenen, maar kan ook nieuw weer met zich meebrengen. Zo kwamen in recente simulaties van Hazeleger tropische stormen naar Europa.
‘Tropische orkanen die doorgaans naar de Cariben, Mexico en de vs gaan, slaan soms rechtsaf,’ vertelt hij. ‘Normaal gesproken doven zulke orkanen uit voordat ze bij ons aankomen. In onze simulaties blijven ze bestaan. Dit komt waarschijnlijk door de opwarming van het oceaanwater. Als deze projectie klopt, kan het zo zijn dat we straks met hele zware zomerstormen te maken krijgen als de bomen nog in het blad staan.’
Kijk morgen naar De kennis van nu: Extreem weer > Donderdag, NPO 2, 19.20-19.55 uur
Lees het gehele artikel op de bron: blendle (€) — Berichten in de Scheepspost van deze week— Authentieke katoenen zeilen voor HK 98
— Klipperrace op 14 en 15 oktober
— Aan mijn steiger: Puurder kan niet

— Hoe keren we het tij van passief naar actief
— EOC - Traditionele Schepen Beurs 2017 10 t/m 12 november
— Rottevalle vierde 130-jarig bestaan skûtsje De Rot

— Bakzeil halen, herkomst en betekenis
— Turfrace Warmond komend weekend
— The Maritime Paintings of Willem Eerland

— Furieade: het feest van Maassluis 4 t/m 8 oktober
— Behoud van Vlissingse Helling is onzeker
— Replicaschepen treffen elkaar in de Harlinger haven

— Halve Maen geeft bouwers Willem Barentsz 'wow-moment'
— MS Rigel weer compleet met nieuwe masten
— Willemsoord is een project zonder weerga

— Team Buikschuiver voor vijfde keer Nederlands kampioen
— Reconstructie Vikingschip voor filmopnames Redbad

— Evenementen komende weekZeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz