Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 868, 2 aug. 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz   

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper
Kooij


TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen


Hitek

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hier— Slach om Starum, wedstrijd voor tjalken en aken
— Schijnveiligheid
— Waddenreis naar Rottumeroog

— KNRM haalt 18 opvarenden van zeilschip bij Lauwersoog

— Toch kans op boete tijdens actie van Waterpolitie
— Hulpvaardigheid knrm gaat te ver, vinden bergers

— ‘Varende rechter' bemiddelt in ruzie op zee

— Schepen Rijkswaterstaat worden geel, zwart én groen

— Meer watersporters in Prinsentuin Leeuwarden

— Trossen vast, schroeven uit
— Slach om Starum, wedstrijd voor tjalken en aken


De start van de Slach om Starum, foto: Romke Blaauw

In het weekend van 23 en 24 september wordt de 'Slach om Starum' weer
georganiseerd. De 'Slach om Starum' is een zeilwedstrijd voor tjalken en aken.
Deze wedstrijd is het vervolg van de ‘Tjalkenrace’ die enkele jaren vanuit Medemblik werd gevaren. Daar stopte de organisatie ermee, en toen heeft de ‘Slach om Starum’ het over genomen, omdat er behoefte was aan een wedstrijd voor alleen tjalken en aken.

De wedstrijd wordt gevaren vanuit Stavoren. Op zaterdag twee wedstrijden en op zondag één wat langere wedstrijd. De wedstrijd wordt gevaren in een baan met wedstrijdboeien. De wedstrijdleider is Piet Blaauw.

Vorig jaar kwamen er 10 schepen aan de start. De organisatie hoopt dit jaar meer schepen te kunnen ontvangen voor een mooie wedstrijd voor Stavoren.
Voor meer info en aanmelden kijk je hier
Of mail naar slachomstarum@gmail.com
— SchijnveiligheidVooropgesteld: verreweg de meeste schippers van de bruine vloot hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Ze zijn enorm trots op hun schip, want dat is hun leven. Velen zijn er dag en nacht mee bezig; het onderhoud van vooral het houtwerk is duur en arbeidsintensief. Maar zoals in elke beroepsgroep zijn er uitzonderingen. Gisteren wond een mastenbouwer er in deze krant geen doekjes om: ‘Er zitten rotte appels tussen’.

Onderling weten ze dit van elkaar, maar niemand zegt het. Het is een universeel kenmerk van een kleine beroepsgroep: de drempel om elkaar kritisch aan te spreken is heel hoog.

Dus zijn controle, toetsing en inspectie van levensbelang. En daar ging het in augustus vorig jaar gruwelijk mis. Niet alleen bleek de mast totaal verrot, het systeem van keuringen en controles van de bruine vloot faalde. Met drie doden tot gevolg. Vastgesteld moet worden dat het een incident is geweest: zo’n bizar ongeluk komt gelukkig bijna nooit voor.

Des te onthutsender is de spijkerharde conclusie van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV): de sector heeft onvoldoende kennis van zaken en de certificering en het toezicht daarop deugen van geen kant. Dus is er, de goeden niet te na gesproken, sprake van schijnveiligheid in de vloot.

Echter, de vaststelling dat de kennis in de héle sector onvoldoende zou zijn, is te kort door de bocht. De Vereniging van Beroepschartervaart is niet voor niets al langer bezig met het delen van de wel degelijk aanwezige kennis.
Het probleem is veeleer dat liefst de helft van de eigenaren geen lid blijkt te zijn van de branchevereniging. In plaats van het overwegen van kliklijnen, zoals nu is geopperd, verdient het aanbeveling dat simpelweg alle schippers lid moeten worden van de branchevereniging. Inclusief een in te stellen keurmerk, waarmee een variant op ‘indien geen lidmaatschap, dan ook geen veilig keurmerk’ mogelijk wordt. Klanten weten dan precies waar ze aan toe zijn.

Het legt de vinger op de zere plek van het falende toezicht. De sector moet er immers vanuit kunnen gaan dat inspectie ten behoeve van een veiligheidskeurmerk boven elke twijfel is verheven. Die bal ligt bij de overheid.

Bepaald niet voor het eerst constateert de OVV dat de Inspectie Leefomgeving en Transport haar taken niet naar behoren uitvoert. Bezuinigingen, uitbesteden van taken en personeelstekorten zijn hier debet aan. Dat is onacceptabel, want op deze manier is inspectie een wassen neus. Terecht mag van de schippers gevraagd worden zelf kennis te hebben van hun boten. Maar dan moeten de schippers er ook op kunnen vertrouwen dat ze met een betrouwbare certificering hun klanten onder ogen komen.
Lees het gehele commentaar van hoofdredacteur Hans Snijders op de bron: LC via Blendle  

— Kamervragen over mastbreuk AmicitiaVragen van het lid Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia (ingezonden 27 juli 2017).

Vraag 1
Kent u het bericht over het afbreken van een van de masten van de twee-mastklipper Amicitia?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat door de groei van de commerciële zogenoemde «bruine vloot» de afgelopen decennia een achterstand is opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen?

Vraag 3
Deelt u de visie dat de certificering en het toezicht op de bruine vloot onvoldoende effect hebben op de veiligheid van deze schepen? Heeft u een beeld van de mate waarin keuringsinstanties zich bij controles richten op de wettelijke voorschriften? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u dat met de Kamer delen?

Vraag 4
Kunt u aangeven hoeveel menskracht de Inspectie Leefomgeving en Transport jaarlijks besteed aan controle op de veiligheid op de bruine vloot? Kunt u daarbij ook aangeven hoe zich dat verhoudt tot de groei van de sector en de controle in Duitsland en Denemarken?

Vraag 5
Deelt u de mening dat de bruinevlootsector van historische schepen drastisch moet professionaliseren om de veiligheid van passagiers te kunnen waarborgen? Zo ja, op welke wijze gaat u daarvoor zorgdragen?

— Waddenreis naar RottumeroogDe Willem Jacob maakt van 6 t/m 10 sep ktember een bijzondere natuurreis. Tijdens deze reis maken de opvarenden ennis met de veelzijdigheid van Waddenzee Werelderfgoed. Het programma wordt verzorgd door een werelderfgoedgids van de Waddenvereniging.

Gedurende de week komen ze door verschillende landschapstypen die de Waddenzee rijk is. Zoals het kwelderlandschap in Noordpolderzijl en hier leert men meer over de natuurlijke rijkdom en het menselijk gebruik van kwelders. In de duinen maken ze kennis met de enorme dynamiek waar het waddengebied om bekend staat. Uiteraard gaan we het droogvallend wad verkennen om te ervaren waarom dit gebied sinds 2009 op de UNESCO lijst van Werelderfgoederen staat en gooien we een sleepnetje uit om het onderwaterleven tevoorschijn te toveren.

We komen op plekken die ver van de bewoonde wereld liggen zoals de Oostpunt van Schiermonnikoog, met als hoogtepunt het bezoek op vrijdag aan het onbewoonde eiland Rottumeroog. Verder aan bod komen ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en staan we stil bij het belang van duisternis. Een gevarieerd programma, waar nog genoeg ruimte is voor het hijsen van de zeilen, het lezen van een boek en genieten van de zonsondergang.
Meer info vind je hier  

— KNRM haalt 18 opvarenden van zeilschip bij Lauwersoog


Foto: KNRM Lauwersoog

Achttien passagiers en een hond zijn in de nacht van maandag op dinsdag van het charterschip Antonia geëvacueerd door drie reddingboten van de KNRM.

Het zeilschip was op ongelijke grond drooggevallen waardoor de schipper vermoedde dat de romp mogelijk ontzet zou zijn. Bij hoog water zou het schip lek kunnen blijken.

De reddingboten van KNMR uit Lauwersoog, Schiermonnikoog en Ameland konden vanwege de lage waterstand moeilijk bij het schip komen. Rond middernacht waren de reddingboten, alsmede het bergingsvaartuig Runner, in de nabijheid van het schip gekomen.

Aanvankelijk wilde de schipper wachten op hoog water om te controleren of het schip lek was, de reddingboten zouden tot die tijd stand-by blijven. De Nederlandse Kustwacht gaf echter het dringende advies om in elk geval de passagiers te evacueren. Uiteindelijk zijn 18 personen van boord gehaald en bleven er 5 achter op het schip, met de bemanning.

Ze zijn opgevangen op station Lauwersoog en in een hotel ondergebracht. De bemanning en vijf passagiers zijn aan aan boord gebleven. Eén schip van de KNRM bleef met een extra pomp stand-bye tot het schip de reis naar Lauwersoog kon voortzetten. Daar werd het schip uit het water gehesen en gecontroleerd, er was geen schade aan het onderwaterschip.Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz
— Toch kans op boete tijdens actie van WaterpolitieEen aantal politiemedewerkers van de Landelijke Eenheid deelt de komende tijd geen boetes uit op het water. Maar de kans op een boete blijft wel aanwezig, aangezien agenten van andere korpsonderdelen wel actief blijven handhaven. Uitgangspunt blijft dat iedereen zich aan de regels dient te houden. Boete of geen boete.

De politievakorganisaties NPB, ACP en ANPV hebben protestacties aangekondigd die tot donderdag 31 augustus duren. Uitzonderlijke situaties daargelaten zullen de agenten geen bekeuringen uitschrijven aan de kust en op een deel van de binnenwateren. Met tussenpozen voeren de LE-collega’s al enige maanden actie. Zij vinden onder meer dat de gewenste invulling van hun functie uitblijft.

Naast de agenten van de Landelijk Eenheid die wel handhaven houden ook agenten van de 10 regionale eenheden toezicht op rivieren en meren. Zoals in gebieden met veel recreatievaart in Friesland, en ook in grote en kleine havens. Deze agenten blijven als de situatie daarom vraagt wel degelijk boetes uitdelen.
Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem nieuws 

— Hulpvaardigheid knrm gaat te ver, vinden bergersDe Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) helpt soms niet alleen een schipper in nood, ze brengen ook zijn schip terug naar de haven. Aardig, zou je zeggen, maar commerciële bergers vinden het ‘broodroof’. De KNRM, de commerciële bergers en de Kustwacht proberen met de hulp van een bemiddelaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu duidelijke afspraken voor de Waddenzee te maken, meldde RTV Noord maandag.

‘Stel je voor: je vaart met je plezierjacht en hebt je hand opengehaald, waardoor je zelf niet terug naar de haven kunt varen. Je neemt contact op met de Kustwacht. Die slaat alarm. De KNRM komt dan in actie’, schetst woordvoerster ­Janneke Stokroos van de KNRM. De overheid heeft de KNRM aangewezen als de partij die drenkelingen op zee zoekt en redt.

Een commerciële berger kan zich ook melden als een schipper een noodoproep doet, zegt Stokroos. ‘De Kustwacht slaat alarm via kanaal 16: een openbaar kanaal, dus iedereen kan meeluisteren.’ De KNRM neemt zo’n gewonde schipper vaak met schip en al mee, zegt Stokroos. ‘Als het schip toch vlak bij de haven ligt, kan dat net zo makkelijk. De commerciële bergers willen dat wij dan alleen de gewonde persoon op ons schip meenemen, zodat de berger er met het schip vandoor kan gaan.’

Simon Smit van Rederij Noordgat vindt dit geen treffend voorbeeld. ‘Vaak is er niets medisch aan de hand, maar is een schipper slecht voorbereid en heeft hij bijvoorbeeld niet genoeg getankt.’

De KNRM helpt iedereen gratis. Dat kan doordat de organisatie met 1300 vrijwilligers werkt en giften ontvangt. Aardig toch? ‘Wij richten onze pijlen vooral op de overheid’, reageert Smit. ‘Aan een overheidsdienst moeten restricties zijn. Je ziet toch ook nooit de brandweer of de ambulance een auto wegslepen?’
Lees het gehele artikel op de bron: ND 

— ‘Varende rechter' bemiddelt in ruzie op zeeEen bemiddelaar probeert de ruzie tussen de KNRM en commerciële bergers op de Waddenzee en Noordzee te beslechten. Het conflict tussen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en rederij Noordgat duurt al enkele jaren. Als de KNRM een schip te hulp komt, sleept de dienst soms de boot naar een haven. De rederijen vinden dat niet de taak van een reddingsmaatschappij en vinden dat broodroof.

Heftig
Op zee is het in de afgelopen jaren om die reden tot heftige discussies gekomen tussen medewerkers van de KNRM en rederij Noordgat. Eerdere pogingen om de partijen tot elkaar te brengen zijn gestrand. Wel hebben de gesprekken er toe geleid dat het niet meer tot harde aanvaringen tussen beide partijen is gekomen.

Respect en begrip
Onder de hoede van de bemiddelaar hebben de betrokkenen aangegeven dat ze elkaar met respect en begrip benaderen. De bemiddelaar komt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de kustwacht is bij de gesprekken betrokken.
In oktober bekijken de partijen of de aanpak werkt.
Lees het gehele artikel op de bron:  RTV Noord 

— Schepen Rijkswaterstaat worden geel, zwart én groen


De nieuwe schepen blijven gewoon geschilderd in de herkenbare Rijkswaterstaat-kleuren, geel en zwart. © ANP

Ze zijn er nog niet, maar ze komen eraan: Rijkswaterstaat laat drie energiezuinige schepen bouwen, ter vervanging van vier verouderde schepen die onder andere op de grote binnenwateren, de zeearmen en de Waddenzee varen. De komende jaren moeten alle twintig schepen uit de jaren tachtig die aan hun eind zijn, plaatsmaken voor duurzame evenknieën, die ook nog eens multifunctioneel zijn.
Rijkswaterstaat heeft een vloot van 122 schepen en 270 mensen die erop werken. Ze worden ingezet voor patrouille, voor visserijonderzoek, metingen of voor markering van vaarwegen. "En als er een incident is op het water, springen wij ook altijd bij", zegt Geke de Wit, omgevingsmanager bij het vlootvervangingsprogramma.

De nieuwe schepen, die worden gebouwd in Friesland, zijn multifunctioneel, ze kunnen voor al die doelen worden gebruikt. Groter worden ze niet en ze blijven ook gewoon geschilderd in de herkenbare Rijkswaterstaat-kleuren, geel en zwart. Er staat vooral meer apparatuur op.

En ze zijn duurzaam. Ze worden uitgerust met schonere motoren. Ze varen op accu's. Tenminste, voor zover dat kan. Als het schip snel moet uitrukken, dan wordt diesel gebruikt. Het milieuvriendelijker alternatief, biodiesel, klinkt volgens De Wit interessant, maar is voor deze schone motoren niet geschikt.

Om de schade te beperken, komt er achter elke motor een installatie die de uitlaatgassen reinigt. Samen met de accu's maken die dat de nieuwe schepen het predikaat 'duurzaam' zeker verdienen, aldus de manager van Rijkswaterstaat. Daar komt bij dat er zonnepanelen op de schepen komen, voor de keuken en de douche. De eerste kiellegging is 1 september. 'Best een mijlpaal', zegt De Wit over dit concrete begin van de verduurzaming van de vloot.
Lees het gehele artikel op de bron: Trouw 

— Meer watersporters in Prinsentuin LeeuwardenIn de binnenhaven in de Prinsentuin in Leeuwarden is het deze zomer drukker dan de afgelopen jaren. Dat komt onder andere door het regenachtige weer van de afgelopen weken. Maar dat is niet het enige. De Prinsentuinhaven heeft een goede reputatie. Sommige watersporters noemen hem zelfs 'de mooiste binnenhaven van Nederland'. Deze toeristen komen elk jaar terug. De Prinsentuinhaven trekt ook aardig wat buitenlanders, vooral Duitsers. Scandinaviërs en mensen uit andere landen komen er ook.

In de Prinsentuinhaven zijn tot nu toe al ongeveer achthonderd tot negenhonderd boten meer afgemeerd dan vorig jaar in dezelfde periode, zegt havenmeester Dolf Velde.

De bezetting wisselt tussen gemiddeld 180 tot 190 boten. Die kunnen er altijd wel een plekje vinden. Als het erg druk is, met name in weekeinden, moeten de schepen vaak langszij liggen. Velde is in deze periode weinig op kantoor te vinden. Hij gaat op zijn groene dienstfiets langs alle ligplaatsen om met de gasten te een praatje aan te knopen en om hun informatiepakketjes over Leeuwarden te overhandigen.
Lees het gehele artikel op de bron: Omrop Fryslan
— Trossen vast, schroeven uitSchepen die met draaiende schroef in een sluis liggen en schippers die rood licht negeren. Het komt nog te veel voor, ondanks de irritatie bij andere schippers en het gevaar dat het oplevert. Rijkswaterstaat attendeert daarom schippers op de regels.

Bij een paar drukke sluizen komen schippers de komende tijd digitale borden tegen met de tekst ‘rood licht betekent in- en uitvaart verboden’ en ‘trossen vast, schroeven uit’. Ook worden schippers op de regels gewezen. Als een schipper niet meewerkt of veelvuldig de regels overtreedt, kan in het uiterste geval een boete worden uitgeschreven.

In een sluis liggen schepen dicht op elkaar. Wanneer een schipper van een schip zijn schroef laat draaien om het vaartuig op zijn plaats te houden, veroorzaakt hij hinderlijke waterbewegingen bij de achtersteven. Kleinere schepen kunnen dan door de stroming en beweging in het water niet veilig afmeren. Daarom geldt de regel: trossen vast, schroeven uit.


Stop bij rood en rood/groen
Net als op de weg betekent rood licht ook op het water dat je moet wachten. Maar lang niet iedereen houdt zich aan die regel. Regelmatig varen schippers een sluis al in of uit terwijl het licht nog op rood of op rood/groen staat. Ook bij bruggen wordt rood en rood/groen licht soms genegeerd. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Lees het gehele artikel op de bron: RWS  
— Berichten in de Scheepspost van deze week
— En toch beweegt ze!
— Hassailt bezocht door tienduizenden mensen
— ‘Schepen die meedoen aan Hassailt zijn veilig’

— Zomerwelvaart in Groningen trekt 12.000 bezoekers
— Een van oudste schepen haven Den Oever gezonken
— Redding nabij voor oud-Hoogkerker werf De Koningspoort

— Kijktip: Skûtsje Journaal vanaf 5 augustus
— Klassieke regatta begonnen in Hellevoetsluis
— Johanna Jacoba komt als beurtschip terug op IJlst-Sneek

— Slach om Starum, wedstrijd voor tjalken en aken
— Schip uit 1924 strijkt neer op Stadsblokken van de oude haven

— ‘We willen het veenbrandschip als eregast’
— Toch kans op boete tijdens actie van Waterpolitie
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz