Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 866, 26 juli 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz   
Hitek

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper
Kooij


TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hier
Hieronder een aantal reactie die vandaag in het nieuws verschenen naar aanleiding van de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de Mastbreuk van de Amicitia. De onderstaande koppen stonden soms tussen haakjes, om aan te geven dat het een statement uit het rapport is.

De meeste artikelen zijn direct uit het persbericht van de OvV gehaald. De koppen en soms ook de inhoud geven wat meer richting aan de stellingname van het betreffende medium. Alleen Omroep Friesland en het NOS journaal hebben een interview met Paul van Ommen, directeur van de BBZ op haar site staan.

Voor het gehele rapport kijk je hier— Mastbreuk Harlingen: Toezicht faalde
— Onderzoeksraad concludeert dat historische zeilschepen
    niet veilig genoeg zijn

— Branchevereniging: ''Normen voor onderhoud ontwikkelen''

— Historische zeilschepen onveilig

— Mast Amicitia doorgerot, toezicht op bruine vloot faalt
— Onderzoeksraad: toezicht op bruine vloot is onder de maat

— Historische schepen door kennistekort onveilig

— Gebrek aan kennis brengt passagiers van historische
    schepen in gevaar

— Historische zeilschepen onveilig

— Veiligheid én inspectie laten te wensen over

— Groei bruine vloot noopt tot professionalisering
Alweer scheepsmast afgebroken bij bruine vloot— Mastbreuk Harlingen: Toezicht faaldeFalend toezicht en ondeskundig onderhoud. Dat zijn de harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport over het afbreken van de mast van het historische zeilschip ‘Amicitia’. Dat ongeval in de haven van Harlingen, augustus vorig jaar,  kostte  drie passagiers het leven.

Keuringsinstanties verleenden en verlengden onterecht certificaten;  deze golden voor zes jaar in plaats van de wettelijke maximale termijn van 2,5 jaar. Er werden ruim 300 goedkeuringen verleend die het mogelijk maken met historische schepen te blijven varen zonder aan alle moderne technische eisen te hoeven voldoen. Er werd echter niet gekeken of deze goedkeuringen gevaar opleverden. Dit fenomeen is vrijwel standaard en de gehele 'bruine vloot' is daarmee een blinde vlek in certificering en toezicht.

Falende Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) hoort namens de overheid toezicht te houden op de verschillende keuringsinstanties maar dat is niet gedaan bij (historische) zeilschepen. De IL&T kampt met capaciteitsgebrek en kennisachterstand. In combinatie met een terugtrekkende overheid leidt dit tot het achterwege blijven van toezicht en handhaving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan het onafhankelijk toezicht niet op betrouwbare wijze waarmaken, aldus de Onderzoeksraad.

Beraden op overheidstoezicht
De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat de Inspectie Leefomgeving en Transport, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken zich gaan beraden op het overheidstoezicht op de bruinevlootsector en wil dat er afstemming komt tussen de betrokken ministeries. OVV-voorzitter Tjibbe Joustra reageert in EenVandaag.
Lees het gehele artikel op de bron: Eén Vandaag  

— Onderzoeksraad concludeert dat historische zeilschepen
    niet veilig genoeg zijnFoto: ANP
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dat commerciële traditionele zeilschepen niet veilig genoeg zijn. In de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen zou veel mis zijn, onder meer op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid.
De OVV nam deze sector onder de loep na het ongeluk met een historische tweemaster bij Harlingen vorig jaar, waarbij drie Duitse mannen om het leven kwamen.

''Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt'', schrijft de raad in het woensdag verschenen rapport.
Lees het gehele artikel op de bron: Nu.nl 
— Branchevereniging: ''Normen voor onderhoud ontwikkelen''De BBZ, de vereniging voor beroepschartervaart, wil branchenormen en richtlijnen ontwikkelen voor het onderhoud van de traditionele schepen. Dat zegt de vereniging in reactie op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na het ongeluk met het schip Amicitia. De vereniging onderschrijft de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Volgens de BBZ zijn er na het ongeluk met het zejlschip Amicitia bij Harlingen al diverse acties uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren.

Daarnaast wil de BBZ de specialistische kennis over traditionele schepen beter verspreiden, bijvoorbeeld door workshops over veiligheid en onderhoud te organiseren. Een eerste concrete workshop werd afgelopen winter al gehouden.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland 

En luister daar ook naar het 6 minuten interview met Paul van Ommen, directeur van de BBZ
— Historische zeilschepen onveiligPassagiers zijn niet veilig op commerciële traditionele zeilschepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dat in de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen veel mis is, onder meer op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. De OVV nam deze sector onder de loep na het ongeluk met een historische tweemaster bij Harlingen augustus vorig jaar, waarbij drie Duitse mannen om het leven kwamen.

,,Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt'', schrijft de raad in het woensdag verschenen rapport.
Lees het gehele artikel op de bron: Telegraaf  
— Mast Amicitia doorgerot, toezicht op bruine vloot faalt
 

Beeld: screenshot uit animatie Veiligheidsraad

De mast van de tweemastklipper Amicitia die op 21 augustus vorig jaar in Harlingen afbrak, was doorgerot. Door de vallende mast verloren drie Duitse toeristen het leven. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die woensdagochtend met haar bevindingen naar buiten komt over het onderzoek.


De conclusies zijn niet mals voor de hele bruine vloot sector. Er is sprake van kennisachterstand in de branche, keuringsinstanties houden zich niet aan wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt, schrijft de OVV. ,,Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren.’’

Inwateren

De mast van de Amicitia brak af, omdat deze grotendeels was doorgerot. Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat een aangebrachte stalen beschermplaat en een eerdere reparatie aan de mast ervoor zorgden dat water de mast binnen kon dringen maar vervolgens niet meer weg kon. Zowel de schipper, zijn onderhoudspersoneel als keuringsinstanties hebben niet gezien dat de mast in vier jaar tijd inwaterde en van binnenuit doorrotte.

Door gebrek aan deskundigheid over het onderhoud van de mast kon deze situatie ontstaan. Maar, zegt de OVV, dit is voor de Amicitia niet een uitzonderlijke situatie. ,,Het onderzoek toont aan dat het gebrek aan veiligheidskritische kennis en ter zake kundig onderhoud een sectorbreed probleem is.’’

De onderzoeksraad concludeert dat de commercialisering van de bruine vloot niet de benodigde professionalisering met zich heeft meegebracht ten aanzien van veiligheid. ,,Van een sector waarbinnen jaarlijks duizenden passagiers worden vervoerd, verwacht de Onderzoeksraad een minimaal kennisniveau om de veiligheid van passagiers te kunnen waarborgen.’’
Lees het gehele artikel op de bron: LC  
— Onderzoeksraad: toezicht op bruine vloot is onder de maatDe bruine vloot moet professionaliseren. De toezicht op de veiligheid van materiaal van het varend historisch erfgoed van Nederland is onvoldoende.

Dat is de harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar aanleiding van de geknakte mast van zeilschip de Amicitia, vorig jaar augustus in Harlingen. Daarbij kwamen drie Duitsers om het leven. De mast bleek doorgerot, maar dat had niemand in de gaten. Keuringsinstanties zagen het niet en bij bemanningen is onvoldoende kennis, laat de OvV weten.

Structuur
Branche-organisatie Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) is het eens met de onderzoeksraad. ,,Het was voor ons reden om te werken aan een structuur waarin de specialistische kennis van traditionele schepen en scheeponderdelen beter met elkaar gedeeld kan worden’’, meldt ze op haar website. ,,Kennis is ruimschoots aanwezig in de BBZ-achterban, maar zal beter ontsloten moeten worden. Een eerste concrete actie was de organisatie van de Mast en Mastonderhoud Workshop die afgelopen winter is gehouden. De workshop maakt onderdeel uit van een serie die verder uitgewerkt zal worden.

De OvV deelt ook een harde tik uit naar de Nederlandse overheid. Toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt. Dat is wel nodig want ‘keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften’.
Lees het gehele artikel op de bron: Stentor  
— Historische schepen door kennistekort onveilig


Foto Catrinus van der Veen/ANP

Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid lopen passagiers gevaar door een gebrek aan kennis en kunde over het onderhoud van historische schepen.

Het schip waarvan in augustus vorig jaar de mast afbrak. Daardoor kwamen drie opvarenden, Duitse toeristen, om het leven.
 
Historische schepen die worden ingezet voor commerciële verhuur zijn niet veilig. Door een gebrek aan kennis en kunde over het onderhoud van deze traditionele boten en onvoldoende toezicht hierop is het voor passagiers gevaarlijk aan boord, schrijft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De afgelopen decennia is de vraag naar verhuur van historische schepen flink gegroeid, maar is de benodigde professionalisering van de vloot achtergebleven, concludeert de Raad. Zo zijn er geen specifieke opleidingseisen voor het onderhoud van traditionele boten en wordt vakkennis niet geborgd. De Raad spreekt van “een sectorbreed probleem” waarbij jaarlijks duizenden passagiers die vervoerd worden gevaar lopen.
Lees het gehele artikel op de bron: NRC 

— Passagiers zijn niet veilig op historische zeilschepen'


Screenshot video Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het is voor passagiers niet veilig op commerciële traditionele zeilschepen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Er is volgens de OVV veel mis in de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen. Onder meer op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid gaat het niet goed. De OVV nam deze sector onder de loep na het ongeluk met een historische tweemaster bij Harlingen augustus vorig jaar, waarbij drie Duitse mannen om het leven kwamen.

Gisteren was er nog een ongeluk met een historisch zeilschip op het IJsselmeer. De mast van het schip brak af. Doordat de mast bleef hangen, vielen er geen slachtoffers.

Instanties houden zich niet aan de voorschriften
"Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen", schrijft de OVV in een rapport. "Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt."

De BBZ laat weten al bezig te zijn met verbeteringen. "De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten.''
Lees het gehele artikel op de bron:  RTL nieuws  

— Gebrek aan kennis brengt passagiers van historische
    schepen in gevaarDe Amicitia, waar vorig jaar de mast van brak ANP

De commerciële vloot met historische zeilschepen moet zijn kennis over veilig onderhoud verbeteren. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Volgens de raad moet ook het toezicht op de zogenoemde bruine vloot beter. De certificering van de schepen is op dit moment nog niet altijd op orde. Veel keuringsinstanties houden zich nu niet aan de wettelijke voorschriften voor de veiligheid op deze bijzondere schepen.

De raad onderzocht de sector naar aanleiding van een mastbreuk op het historische zeilschip Amicitia bij Harlingen vorig jaar. Bij dat ongeluk kwamen drie Duitse toeristen om het leven. Uit het onderzoek blijkt dat de mast brak, doordat deze grotendeel was doorgerot. Een aangebrachte stalen plaat en een eerdere reparatie zorgden ervoor dat water de mast binnen kon dringen en niet meer weg kon.

Gebrekkige kennis

"Zowel de schipper, zijn onderhoudspersoneel als keuringsinstanties hebben niet gezien dat de mast in vier jaar tijd inwaterde en van binnenuit doorrotte", schrijft de raad. Volgens de Onderzoeksraad is er vaak een gebrek aan specialistische kennis over onderhoud van historische schepen.

De mast van de Amicitia was in 2012 voor het laatst gekeurd en kreeg daarbij een certificaat dat zes jaar geldig was. Wettelijk had dat maar 2,5 jaar mogen zijn. Ook kreeg het schip alle gedeeltelijke vrijstellingen van moderne technische eisen, zonder dat is onderzocht of die van toepassing waren op het schip.

De omstandigheden die leidden tot het ongeluk met het schip bij Harlingen zijn volgens de raad niet uitzonderlijk. "Het gebrek aan veiligheidskritische kennis is een sectorbreed probleem." Hoewel de commerciële vaart met historische schepen is gegroeid, concludeert de raad dat dat niet heeft geleid tot de professionalisering die nodig is voor de veiligheid van passagiers.

Niet betrouwbaar

Volgens de onderzoeksraad is niet alleen de kennis van de sector gebrekkig, ook de keuringsinstanties weten vaak te weinig van onderhoud van historische schepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport wordt geadviseerd zijn methode om toezicht te houden op de vaart te herzien. De raad zegt dat "het ministerie het toezicht in de huidige situatie niet op betrouwbare wijze kan waarmaken".

In een reactie zegt de vereniging voor beroepschartersvaart tegen persbureau ANP de aanbevelingen van de raad te onderschrijven. "De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten", zegt een woordvoerder.

Lees het gehele artikel op de bron: NOS 

In het NOS journaal een kort item: Kijk hier vanaf 2:05 min
— ‘Historische zeilschepen onveilig'Passagiers zijn niet veilig op commerciële traditionele zeilschepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dat in de zogeheten bruinevlootsector van historische schepen veel mis is, onder meer op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. De OVV nam deze sector onder de loep na het ongeluk met een historische tweemaster bij Harlingen augustus vorig jaar, waarbij drie Duitse mannen om het leven kwamen.

De OVV beveelt daarom schippers en de vereniging voor beroepschartervaart (BBZ) onder meer aan om normen voor de branche op te stellen. Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken wordt aanbevolen om zich te beraden op het overheidstoezicht.
De BBZ laat in een reactie weten de aanbevelingen van de raad te onderschrijven. ,,De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten.''
Lees het gehele artikel op de bron: NHD 

— Veiligheid én inspectie laten te wensen overVeiligheid én inspectie laten te wensen over© Archieffoto
Politie doet onderzoek op de Amicitia.
Rien Floris59 min geleden
De veiligheid aan boord van schepen van de bruine vloot laat behoorlijk te wensen over. Ook veiligheidsinspecties deugen niet of worden te laat uitgevoerd. Het toezicht rammelt.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het onderzoek ‘Mastbreuk Harlingen’ waarbij door een mastbreuk op de Amicitia drie mensen om het leven kwamen. Dit drama was reden om de bruine vloot, de keuringsinstanties en de overheid die toezicht houdt door te lichten.
Lees het gehele artikel op de bron: Haarlems Dagblad 

— Groei bruine vloot noopt tot professionaliseringOm de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruine-vlootsector van historische schepen professionaliseren. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het onderzoek ‘Mastbreuk Harlingen'.

OVV-rapport Mastbreuk HarlingenHet onderzoeksrapport, met als ondertitel ‘Mast in zicht, maar niet in beeld', telt 115 pagina's en is behalve in het Nederlands ook tegelijk in het Duits gepubliceerd op de OVV-website en samengevat in een video van vijf minuten.

‘Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen', stelt de Onderzoeksraad. ‘Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt.'
Lees het uitgebreide artikel van Dirk van der Meulen in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees
Alweer scheepsmast afgebroken bij bruine vlootDe inkt van het woensdag gepresenteerde onderzoeksrapport naar de scheepsramp met afgebroken mast in Harlingen was nog niet droog of er knapte dinsdag al weer een mast. Dit keer de Alberdina. Toeval?

De Enkhuizer klipper Alberdina raakte een paar mijl ten zuiden van Stavoren in de problemen toen een stuk van de mast (circa vier meter ) afbrak. Dat bleef hangen in de tuigage, waardoor het grootzeil niet kon worden gestreken en het schip onbestuurbaar werd. Er waren twaalf passagiers aan boord, gelukkig raakte niemand gewond.

Schipper Leo Hamers van de Alberdina verwijst voor informatie over het ongeval naar Hendrik Boland van Holland Sail dat charters regelt voor 27 schepen. Boland (oud-wethouder in Enkhuizen en nu in Gooise Meren) heeft kennis van het keuren van schepen onder meer bij Register Holland.

De mast van de Alberdina blijkt in februari van dit jaar nog te zijn gekeurd. ,,Met een hijskraan en twee experts in een bakje’’, zegt Boland. Geheel volgens het boekje, want je mag de mast eens in de zoveel tijd staand keuren. Volgens Boland is er een keuringsregime van scheepsmasten van eens in de circa 2,5 jaar. ,,Eens in de zes jaar moet de mast van het schip af en elke 2,5 jaar mag je staand keuren.’’

Volgens Paul van Ommen van de Vereniging voor Beroepschartervaart weet het leeuwendeel van de schippers ’heel goed waar ze mee bezig zijn’. ,,We hebben na het ongeluk in Harlingen leden opgeroepen om meer kennis over masten en onderhoud met elkaar te delen. Daarom hebben we afgelopen winter ook een mastonderhoud workshop gehouden.’’
Lees het gehele artikel op de bron: Leidsch Dagblad 


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz