Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 865, 26 juli 2017
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz   
Hitek

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper
Kooij


TSC

MdeGroot

Rood boven groen
Frisian Sailing Com
Cinema Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis Zeilmakerij Molenaar
Delta Safety Training
de Breek
Hilbrands IJzerwerkplaats

Shiptron
Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt
Taxi Enkhuizen

FKH accu's
 
tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer
defotoboot
Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot
SRF
Fikkers

Register Holland


zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen

Voor evenementen en
wedstrijden kijk je hierBBZ nieuws:

— Rapport OVV over mastbreuk gepubliceerd

Overig nieuws:

— Commerciële groei historische vlootsector noopt tot
     professionalisering

— Charterschip met gebroken mast op het IJsselmeer
— Proef met zeewierteelt in Waddenzee

— Overlast waterplanten nog nooit zo groot

— Overlast fonteinkruid Markermeer neemt sterk af
— Hassailt 2017 met 180 schepen

— Nog eens met een tjalk over de Oostzee

— Bruinvis geladen met schelpen
— App voor melding overlast wier

— Zeilschip gezocht voor vrachtvaart naar Vlieland

— Robbenboot van Ameland zit vast; toeristen geëvacueerd
— Fietsbrug tussen Noord en Java-eiland komt er

— Waddenvaarders houden zich goed aan de regels

— Aantal grijze zeehonden in de Waddenzee neemt toe
— Windschip project komt met eerste drie dossiers

— Werkzaamheden Naviduct en Krabbersgatsluis in najaar

— Marjorie II wacht op kopers
— Komende tijd veel vallende sterren te zien
BBZ nieuws

— Rapport OVV over mastbreuk gepubliceerdDe OVV heeft haar onderzoek naar het ongeval aan boord van de binnenvaart klipper Amicitia, afgerond en gepubliceerd. Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeval. De BBZ onderschrijft de aanbevelingen van de Raad.
 
Bijna een jaar geleden vielen er drie dodelijke slachtoffers aan boord van een Nederlands charterschip. Het ongeval heeft groot leed veroorzaakt bij een Duitse familie die te gast was aan boord. De ernst van het ongeval rechtvaardigde een grondig onderzoek. Het net gepubliceerde rapport van de OVV geeft antwoord op vragen over de toedracht en oorzaak van het ongeval en doet concrete aanbevelingen om de kans op herhaling te verkleinen.
De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten. In de komende periode zullen we het rapport van de Raad bestuderen om te zien hoe wij onze acties kunnen bijstellen en verbeteren. We zullen daarvoor ook in gesprek gaan met andere betrokken instanties zoals overheden, klassebureau’s en boekingskantoren.
 
De OVV steltdat niet iedereen over dezelfde kennis van masten of andere belangrijke scheepsonderdelen beschikt. Die conclusie heeft de BBZ ook getrokken. Het was voor ons reden om te werken aan een structuur waarin de specialistische kennis van traditionele schepen en scheeponderdelen beter met elkaar gedeeld kan worden. Kennis is ruimschoots aanwezig in de BBZ achterban, maar zal beter ontsloten moeten worden. Een eerste concrete actie was de organisatie van de Mast en Mastonderhoud Workshop die afgelopen winter is gehouden. De workshop maakt onderdeel uit van een serie die verder uitgewerkt zal worden.

Dezelfde structuur zal gebruikt worden om ook andere onderwerpen die met veiligheid en veiligheidsdenken te maken hebben prominent en blijvend op agenda van de vereniging te houden. Op die agenda staan ook de aanbevelingen van de OVV om branchenormen te ontwikkelen en om richtlijnen op te stellen voor gestructureerd onderhoud.

Hier vind je het gehele rapport 

Einde BBZ nieuws 

— Commerciële groei historische vlootsector noopt tot
    professionalisering
Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruinevlootsector van historische schepen professionaliseren. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het onderzoek ‘Mastbreuk Harlingen’. Bij de commerciële groei van de afgelopen decennia is een achterstand opgebouwd in kennis en kunde over veilig onderhoud van deze bijzondere schepen. Ook de certificering en het toezicht op de bruine vloot is onvoldoende: keuringsinstanties houden zich niet aan de wettelijke voorschriften en toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ontbreekt.

Het ongeval in Harlingen laat zien dat een houten mast in vier jaar tijd door kan rotten. Een periode waarin de mast bij meerdere partijen in beeld was, maar waarin niemand oog had voor het verregaande rottingsproces in de kern van de mast. Om de veiligheid van de passagiers te garanderen, is het van groot belang dat de sector een professionele standaard ontwikkelt die aansluit bij het commerciële karakter van de branche.

Gebrek aan deskundigheid
Het is algemeen bekend dat in een houten mast houtrot op kan treden. Ook is het normaal dat in houten masten scheuren ontstaan door de natuurlijke droging en krimp van het hout. Deze scheuren zijn ongevaarlijk, mits ze goed onderhouden worden en de mast regelmatig wordt gecontroleerd. Voor het goed onderhouden en repareren van houten masten is echter specialistische kennis nodig, die vaak ontbreekt bij schippers en onderhoudsmedewerkers.

De Raad beveelt schippers en de vereniging voor beroepschartervaart BBZ daarom aan om kennis verder te ontwikkelen en branchenormen op te stellen. Geaccrediteerde keuringsinstanties worden gewezen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de certificeringen en het correct toepassen van de wet. Verder krijgen zij de aanbeveling om alle communautaire binnenvaartcertificaten te controleren en een herinspectie uit te voeren op houten masten die langer dan 2,5 jaar geleden gekeurd zijn. Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken wordt aanbevolen om zich te beraden op het overheidstoezicht op de bruinevlootsector en te zorgen voor afstemming tussen de betrokken ministeries.
Lees het gehele persbericht van de OVV hier 

Hier vind je het gehele rapport 

Bekijk de animatie van de OVV hier

— Charterschip met gebroken mast op het IJsselmeer


Foto: KNRM

Dinsdag rond het middaguur werden de reddingstations van Enkhuizen, Andijk en Medemblik gealarmeerd voor een charterschip met gebroken mast op het IJsselmeer.

Het charterschip de Alberdina had 12 gasten en 2 bemanningsleden aan boord, niemand zou bij  het ongeval gewond zijn geraakt. Het schip bevond zich ten tijde van het incident ten noorden van vogeleiland de Kreupel op het IJsselmeer
Toen de KNRM reddingboot Watersport uit Enkhuizen ter plaatse was zijn direct opstappers overgezet om polshoogte te nemen. Er bleken inderdaad geen gewonden te zijn, enkel erg geschrokken gasten. De gebroken masttop bungelde gevaarlijk hoog boven het dek heen en weer.


Foto: screenshot KNRM

Door de breuk in de masttop kon het grootzeil niet meer gestreken worden waardoor het charterschip erg moeilijk bestuurbaar was. Besloten werd om een sleepverbinding te maken met reddingboot Watersport en dat deze het schip richting Enkhuizen zou slepen. De opvarenden konden veilig op het achterdek blijven.
In de haven van Enkhuizen hebben de reddingboten van Enkhuizen en Andijk het charterschip geassisteerd bij het aanmeren aan de kade en konden de opvarenden veilig aan wal worden gebracht.
Lees het gehele artikel op de bron: KNRM 
— Proef met zeewierteelt in WaddenzeeVLIELAND - Hij hoopt de eerste commerciële zeewierkweker in de Waddenzee te worden. Vlielander Nils Koster is ervan overtuigd dat de waterplant de groente van de toekomst is. „De noodzaak om de wereldbevolking duurzaam van voedsel te voorzien vraagt om nieuwe bronnen.” Donderdag start hij met een proefopstelling om te onderzoeken hoeveel wier hij kan kweken en van welke kwaliteit.

Eigenlijk is hij kaasmaker. Elke maand wandelt Koster het wad op om een emmertje wier te rapen waarmee hij zijn product verrijkt. In het wild is voldoende beschikbaar voor zijn Vlielander Bunkerkazen, maar daar schieten ze elders op de wereld weinig mee op. Terwijl zeewier volgens onderzoeker Klaas Timmermans van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een hoogwaardig product is. „Er zitten tot 20 procent eiwitten in, waardoor zeewier een goed alternatief kan zijn voor soja. Het land raakt op, de zeebodem is een prima alternatief om groenten op te kweken. In Azië wordt in baaien al eeuwenlang wier geteeld, nu zie je ook in Europa langzaam initiatieven ontstaan.”

Onderzoek
Eerder dit jaar trok het kabinet 5 miljoen euro uit om meer onderzoek naar zeewierteelt te kunnen doen. In de Oosterschelde en voor de Scheveningse kust lopen al langer projecten, daar komt nu de Waddenzee bij. Elke omgeving geeft nieuwe uitdagingen, zegt Timmermans. „In zee leven allerlei organismen die de teelt beïnvloeden. Niet alle wieren doen het onder alle omstandigheden even goed. Ik ben positief over de mogelijkheden, we weten alleen nog te weinig. Over vijftien tot twintig jaar verwacht ik dat we op grote schaal zeewier verbouwen.”
Lees het gehele artikel op de bron:  Telegraaf  
— Overlast waterplanten nog nooit zo grootBoten die steeds vaker vastlopen, koelsystemen die verstoppen en zwemmers die verstrikt raken. „Het probleem van woekerende waterplanten is nog nooit zo groot geweest. Daardoor raken grote delen van het Markermeer, IJsselmeer, IJmeer en de Randmeren onbevaarbaar”, zegt Gerdina Krijger van Hiswa Vereniging (brancheorganisatie voor watersporters).

Grootste boosdoener is het doorgroeid fonteinkruid. Door inspanningen van Rijkswaterstaat om het water in Nederland zuiverder te krijgen, woekeren deze planten nog harder. De Hiswa pleit er al langer voor dat de overheid ingrijpt en het probleem structureel aanpakt. „Dat gebeurt echter niet. Rijkswaterstaat maait alleen in de vaargeul en adviseert de pleziervaart ook daar te gaan varen. Dat is zoiets als fietsen op de snelweg.”

Volgens minister Melanie Schultz (Waterkwaliteit) zijn de regio’s zelf verantwoordelijk om de problemen op te lossen. „Wij worden met een kluitje in het riet gestuurd”, zegt Krijger van de Hiswa.
Lees het gehele artikel op de bron: Telegraaf 
— Overlast fonteinkruid Markermeer neemt sterk af


Tekst en foto: Wouter van Dusseldorp

De overlast van het fonteinkruid in het Markermeer neemt sterk af. De plantenstengels verzwakken vlak boven de bodem en daardoor zakt het fonteinkruid naar beneden. Daar zal het langzaam afsterven, alleen de wortelstokken blijven in de bodem aanwezig. In het voorjaar zal met de juiste temperatuur en voldoende zonlicht op de bodem het fonteinkruid weer beginnen te groeien.

De 'Egberdina' voer afgelopen weekend met een groep van de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV). Naar aanleiding van de commotie rond waterplanten wilden zij water- en bodemmonsters nemen in een gebied zonder- en een gebied met waterplanten. Maar de grote velden met fonteinkruid waren voor het grootste deel verdwenen, in ieder geval niet meer zo zichtbaar als twee weken terug. Toen waren er nog grote gebieden met wuivend, bloeiend fonteinkruid in bijzonder helder water te zien.
Lees meer over het verdwijnend Fonteinkruid in de Zeepost-blog 
— Hassailt 2017 met 180 schepenVan donderdag 27 juli t/m zondag 30 juli 2017 vindt in de Hanzestad Hasselt de vijfde editie van Hassailt plaats. Eens in de vijf jaar is de Hanzestad de thuisbasis voor ruim 180 oude en unieke schepen. De schepen brengen Hasselt terug in de sfeer van de oude binnenvaart en tonen de stad vier dagen de grandeur van weleer.  De reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) laat oude tijden herleven.
Lees hier meer over Hassailt  

— Nog eens met een tjalk over de Oostzee
 

Foto: Wouter van Dusseldorp

De tjalk de Tromp die ooit de Oostzee bevoer, doet dat in 2018 nog eens. Dan vaart de Tromp, een 105 jaar oude zeetjalk, van de Eemshaven via Gdansk, Riga en Tallinn naar Helsinki. ,,En dan gaat het terug naar de Eemshaven’’, vertelt Hendrik Hachmer.

Hendrik Hachmer is directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam en heeft hechte contacten met Letland, met een museum in de hoofdstad Riga met name. ,,Die band komt voort uit het feit dat vanuit de Veenkoloniën in de negentiende en vroege twintigste eeuw veel schepen op Letland voeren. We hebben daar veel documentatie over en die ook al tentoongesteld in Riga.’’

De Letse ambassadeur in Nederland kent Hachmer ook goed. ,,Hij wil graag aandacht voor het feit dat de Baltische Staten, dus ook Estland en Litouwen, volgend jaar officieel een eeuw bestaan. Toen hij me dat vertelde ontstond al pratende het idee om nog eens zo’n Oostzeetocht van vroeger over te doen.’’

Hachmer vond snel een schip. De Tromp werd gebouwd in 1912 en ligt nu in Harlingen. ,,Hij is van een stichting, is zeewaardig en kan de tocht via het Nord-Ostsee Kanaal en dan over de Oostzee goed aan. De stichting wil graag meewerken.’’De Tromp vaart volgend jaar in mei uit, met acht mensen aan boord. ,,Vier betaalde bemanningsleden en vier passagiers die daarvoor een bedrag betalen. Zo komen we deels uit de kosten. Maar het is de bedoeling dat ook bedrijven uit het Noorden een bijdrage leveren.’’ Ze krijgen daar ook iets voor terug. Want het project Koers Oostzee, zoals het plan is gedoopt, behelst niet alleen de boottocht. ,,We willen ook ondernemers de kans bieden contacten te leggen met bedrijven in het Oostzeegebied’’, zegt Hachmer.

Alleen geldgebrek lijkt het project dus nog te kunnen dwarsbomen. Hachmer hoopt dat het zover niet komt en droomt al hardop van de tocht. ,,Nog eens in het spoor van die Oostzeevaarders, dat zou toch prachtig zijn.’’
Lees het gehele artikel op de bron: DVHN Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz
— Bruinvisch geladen met schelpenTot het berghout reikt het water als de dektjalk Bruinvisch uit Harlingen met schelpen is gevuld. De Bruinvisch doet weer waarvoor ze ooit is gebouwd.
Er lag een schelp in het ruim. Cees Dekker raapte die op en beschouwde het als relikwie toen hij in 1972 de Bruinvisch kocht. De Friese dektjalk had tot dan toe gediend als zeilend vrachtschip – eerst vee, maar later ook schelpen.

Dat kon niet meer uit en Dekker veranderde haar functie naar charterschip.
Nooit verloor hij het relikwie uit het oog, al zwierf die op allerlei plekken in het achteronder. „Ik was trots toen ik op mijn 21ste het schip kocht. Ik droomde van vrachtvaren. Met de wind die eeuwig duurt, zou mijn vrachtvaren kunnen leiden tot een eeuwigdurende economie.”

Gisterochtend leegden de mannen van schelpenhandel Waddenzee opnieuw een lading schelpen in het ruim. Dit keer had Dekker naast het interieur van het leefruim ook al het sanitair gesloopt, waardoor het schip 60 ton schelpen kan bergen. Met een sissend geluid vallen duizenden schelpjes in het stalen ruim. Maat Riemer Halbertsma slaat de storting op het voordek gade. „Wel grappig: normaal eten we daar de bonenpot.”

Tot onder het berghout – ongeveer ter hoogte van het dek – zakt de Bruinvisch het water in. „De vrouw van de voormalige schipper hield er juist van als het schip zo massief in het water lag door al die vracht”, weet Dekker. „Dan lag ze in balans en stuurde ze mooi recht. Ze had een hekel aan varen met een leeg ruim. Dat gaf onrust. De golven hadden dan meer vat op het schip.”

Na vertrek uit Harlingen vaart de diepliggende Bruinvisch naar Hasselt om mee te doen aan Hassailt. Daar wordt de lading vrijdag en zaterdag ambachtelijk gelost aan de Grintwal. De gemeente Hasselt gebruikt het grootste deel van de lading voor het aanleggen van schelpenpaden. En misschien blijft er weer een schelpje achter in het ruim.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€) 

— App voor melding overlast wierNa al het geklaag over het wier in het Markermeer heeft Barend Kol een appje gebouwd die in zowel de applestore als in de Google play store staat! Om de app goed te laten werken is jullie hulp nodig! Geef gemakkelijk in de app bij menu --> een melding door waar wier ligt! Daarna komt het op de kaart en weet iedereen dat hij moet uitkijken daar! Alvast bedankt voor de hulp!
Bron: Facebook
— Zeilschip gezocht voor vrachtvaart naar VlielandDe stichting  Men   who   Sail zoekt een zeilschip dat eind augustus vracht wil vervoeren naar Vlieland, voor het festival Into the Great Wide Open. Stichting Men who Sail is een stichting die door middel van het zeilen van vracht het belang van duurzaamheid onder de aandacht wil brengen.

De stichting regelt het vervoer van vracht per zeilschip onder andere voor het festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Dit festival is van 31 aug t/m 3 sept.  In verband met dit transport zoeken we schepen voor de volgende transporten:

Transport 1: Bier, wijn en kunst van Amsterdam naar Vlieland.
23/24 of 25 aug laden in Amsterdam, 26 of 27 aug lossen op Vlieland. Lading: 1000 liter bier in halve vaatjes, ongeveer 6 halve pallets wijn. 120 x 80 cm. Maximaal een meter hoog. En kunst: dit vindt altijd wel een plekje. 
Diverse gebruiksartikelen voor het festival. Overal weg te stoppen. 
Voor dit transport is een vergoeding beschikbaar van € 2000,00 en eventueel een bijdrage in de kosten voor dieselen havengeld. Ook zijn er een aantal vrijkaarten voor het festival beschikbaar. 

Transport 2: Tussen 27 en 30 augustus fietsen halen van Terschelling en naar Vlieland zeilen. Tussen 3 en 8 september moeten de fietsen weert teruggebracht worden naar Terschelling.  Het gaat om 1.600 fietsen, reken 7 fietsen/meter. Een fiets is 2 meter lang.  Vergoeding: € 2,10 / fiets / enkele reis 
 
Buiten de financiële vergoeding krijgt u een hoop waardering, goodwill en positieve publiciteit. Van het hele gebeuren wordt een registratie gemaakt door NOBS film en video. Het materiaal komt beschikbaar voor alle betrokken partijen. Uiteraard verwachten wij dat de trajecten zoveel mogelijk zeilend worden gevaren. 
Reacties graag naar: Dennis Stroombergen:  0646160658
Of  kijk hier voor meer info 

— Robbenboot van Ameland zit vast; toeristen geëvacueerd
  

Foto: KNRM Ameland

Een kleine honderd passagiers van de robbenboot WL35 van Ameland zijn dinsdagmiddag geëvacueerd nadat hun boot bleef vastzitten op een zandplaat.

De toeristen zijn ontzet door zes hulpverleningsvaartuigen. Een handvol gasten bleef achter op de boot. ,,Zij vinden het prachtig’’, meldt eigenaar Ab Kiewied vanaf de boot.

De voormalige garnalenkotter WL35 Brakzand was om twee uur vertrokken met 96 toeristen aan boord voor een drie uur durende rondvaart over de Waddenzee. Onderweg werd gevist met sleepnetten. Aan het einde van de tocht zouden de gasten nog even zeehondjes kijken op de Blauwe Balg, een drooggevallen zandplaat tussen Ameland en Terschelling. ,,Achteraf gezien hadden we die volgorde beter kunnen omdraaien’’, zegt Kiewied.

Het is springtij. Dat betekent extra hoog water, maar ook extra laag water bij eb. Dat laatste deed de Brakzand de das om. Hij bleef op de richel steken. ,,En niet met voorbedachte rade.’’
Lees het gehele artikel op de bron: LC plus
— Fietsbrug tussen Noord en Java-eiland komt er


   
De fietsbrug tussen Java-eiland en Noord komt er, al steggelen de stad en het Rijk voorlopig nog even door over de exacte hoogte van het bouwwerk. Het voorstel van het stadsbestuur voor de fiets- en voetgangersbrug kon rekenen op een overweldigende meerderheid in de gemeenteraad.

Het Rijk en de provincie vinden dat Amsterdam eigenlijk een tunnel moet bouwen, zodat de scheepvaart niet gehinderd wordt. Maar daar wil wethouder Van der Burg voorlopig niet aan.

Het onderzoek naar een tunnel begint pas als metrostation Sixhaven is aangelegd, het extra station van de Noord/Zuidlijn dat gebouwd gaat worden. Hoewel de stad liever een brug van ruim 9 meter hoog bouwt, om de duizenden fietsers ter wille te zijn die er dagelijks overheen moeten, is wethouder Eric van der Burg bereid tot een compromis.

100 miljoen euro
Want Rijkswaterstaat wil dat er schepen met vier lagen containers onderdoor passen, waardoor het brugdek zeker 11,35 hoog moet worden. "Als wij met 11,35 een hele hoop discussie wegnemen is dat het collectief belang, dan gaan we daar naar kijken", deed hij Den Haag en Haarlem een handreiking.

Het CDA was de enige tegenstem. "Er kleven teveel onzekerheden aan dit besluit", vindt raadslid Diederik Boomsma. "Want over de verplaatsing van de cruise terminal is nog niets bekend en ook de tunnelvariant is onvoldoende uitgewerkt. Rijkswaterstaat is toch niet gek?"

De bouw zal rond 2020 beginnen, de brug gaat zeker 100 miljoen euro kosten.
Lees het gehele artikel op de bron: Parool 
— Waddenvaarders houden zich goed aan de regels


Foto ANP

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, Sovon en AenW en Karekiet Landschap en Ecologie.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 12,5 miljoen GPS-tracking-gegevens (AIS). Dit geeft onder meer inzicht in de snelheid en positie van boten. Daarnaast is er data verzameld middels enquêtes en vogel− en zeehondentellingen.

Het is voor het eerst dat er op zo'n grootschalige en gedetailleerde manier gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd zijn met voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen van zeehonden. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (Ik pas op het Wad), die daarmee meer inzicht wil in de relatie tussen natuur en vaarrecreatie. Het onderzoek gaat de komende twee jaar nog door en moet ondermeer inzicht geven in de  effectiviteit van genomen (natuur)maatregelen.

Monitoring Verstoring
Een van de onderzoeksvragen was toegespitst op het effect van recreanten op vogels die de Waddenzee gebruiken om op te vetten, om er te ruien en/of te overwinteren. Het onderzoek laat zien dat als er verstoring optreedt in de Wadden dat dit voor 70% door mensen en 30% door dieren (roofvogels) komt. Daarbij vindt er in het westelijk deel meer verstoring plaats door mensen, en oostelijk juist meer door roofvogels.

Grosso modo kun je zeggen dat overal waar mensen gaan wadlopen, de vogels vertrekken. Lokaal verschilt de situatie steeds. Bij de Razende Bol (een zandplaat bij Den Helder) is er bijvoorbeeld vooral verstoring van zeehonden door open motorboten. Bij de Blauwe Balg treedt er verstoring op van vogels en zeehonden, doordat de vaargeul zeer dicht langs de bank loopt. Op de Richel (vlakbij Vlieland) vliegen vogels juist op, door bezoekende groepen  van charterschepen.

Naast de monitoring van vogels hebben de onderzoekers gekeken naar gedrag en beleving van de vaarrecreant, vaarbewegingen over het Wad en interactie natuur en vaarrecreatie.
Lees de samenvatting van het onderzoek naar verstoring op de waddenzee.   

Of download hier het hele rapport  

Om te zien hoe onderzoek op verschillende manieren in het nieuws kan komen kan je ook dit stuk lezen via Blendle:: de LC via blendle (€ 0,19)  
Of lees dit via Blendle in het DVHN ‘Mensen en roofvogels verstoren rust op wad’ 

— Aantal grijze zeehonden in de Waddenzee neemt toe
  


Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee neemt nog steeds toe. Er zijn de afgelopen winter 5445 dieren geteld. Het merendeel zit in Nederland.

De grijze zeehond, ooit door zware jachtdruk verdwenen uit de Waddenzee, keerde in de tweede helft van de vorige eeuw terug uit Britse wateren. Sindsdien is er sprake van gestage groei van de populatie, meldt het Common Wadden Sea Secretariat in Wilhelmshaven. De toename kwam afgelopen jaar uit op 10 procent. Experts houden de stand sinds 2008 nauwlettend in de gaten.

De afgelopen winter is een record aantal jongen geteld: 1279 pups, een toename van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederland neemt daarvan het leeuwendeel voor haar rekening: 794 jongen, 21 procent meer dan in 2016.

Ook de volwassen dieren zitten vooral in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Er werden 4045 exemplaren geteld, een groei van 9 procent. De laatste telling van de gewone zeehond kwam voor de hele Waddenzee uit op zo’n 25.000 dieren, waarvan 8160 in het Nederlandse deel.

De experts concluderen uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren dat de beschermingsmaatregelen voor grote zeezoogdieren als de grijze zeehond zoden aan de dijk zet.
Lees het gehele artikel op de bron: LC plus  
— Windschip project komt met eerste drie dossiersRon de Vos van het Windschip project ontwerpt moderne zeilende vrachtschepen.
In het Windschip Project zijn tot nu toe voor de verschillende markten diverse windschepen ontwikkeld. De hoofddoelstelling bij deze ontwerpen is het 90% reduceren van de CO2-uitstoot in het scheepstransport. Deze zeilende vrachtschepen zijn ontworpen middels het innovatieve windschip design spiraal.
 
Drie dossiers van zeilende vrachtschepen zijn nu leverbaar: Windschip I (57 m), Windpilot (60 m) en Windroos (35 m).

Een dossier bestaat uit: lijnenplannen, tuigplan, algemeen plan, indeling plan, ladingsplan. technische data, een aangepast polair diagram en een voorgestelde reis. Dit alles geïllustreerd. Daarnaast het tuigdossier: dit geeft een gedetailleerde beschrijving van het tuig voor een windschip, waaronder het zetten en weghalen van de vierkante zeilen.

Het windschip project streeft ernaar in Nederland een prototype van de Windpilot te bouwen. Juist in Nederland is er een enorme ervaring en kennis op zowel het gebied van de scheepsbouw als op het ontwerpen en bouwen van superjachten. Vooral in het laatste gebied is Nederland wereldleider. De zeilevenementen met grote schepen trekken in Nederland miljoenen bezoekers. En niet in de laatste plaats is er de Zeevaartschool in Enkhuizen waar studenten zich specialiseren in het varen en leiden van zeilschepen, die de gehele wereld bevaren.

In totaal zullen 10 dossiers worden samengesteld door het Windschip project. De prijs per dossier bedraagt € 190,- incl BTW en porto.
Voor meer info kijk je hier  
— Werkzaamheden Naviduct en Krabbersgatsluis in najaar
 


In september en oktober werkt Rijkswaterstaat aan het Naviduct en Krabbersgatcomplex. De werkzaamheden bestaan uit het testen van de stroomtoevoer van de complexen. Deze werkzaamheden zijn nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.
 
Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder of stremming voor het vaarwegverkeer op de volgende momenten:
 
Krabbersgatcomplex
Woensdag 27 september 2017 van 06.00 tot 18.00 uur, volledige scheepvaartstremming Krabbersgat
Los van deze werkzaamheden is de brug over het Krabbersgatcomplex langdurig gestremd, tijdens de werkzaamheden aan het Krabbersgatcomplex is ook de schutsluis buiten gebruik. Tijdens de werkzaamheden aan het Krabbersgat kan de scheepvaart omvaren via het Naviduct of de Houtribsluizen. Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer over de Houtribdijk.
 
Naviduct
Donderdag 12 oktober 2017 van 08.00 tot 12.00 uur, volledige scheepvaartstremming Naviduct
Tijdens de werkzaamheden aan het Naviduct kan de scheepvaart omvaren via het Houtribsluizen of het Krabbersgatcomplex (let op, de brug over het Krabbersgatcomplex is langdurig gestremd). Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer over de Houtribdijk.
 
— Marjorie II wacht op kopersDe 55 meter lange barkentijn Marjorie II, het enige varende driemast-zeilschip onder Belgische vlag, ligt te koop in het Willemdok in Antwerpen. Het id de voormalige Hartstocht. De eigenaars, het echtpaar Ronny en Damienne Muyshondt-Olislagers, hebben verschillende redenen om het schip en Antwerpen de rug toe te keren.

Ronny Muyshondt: ‘We hadden lang een moeilijke relatie met de stad en de haven, maar sinds de oude dokken, waaronder het Willemdok, werden overgedragen aan de Stadshaven verbeterde de verstandhouding. Dat is dus voor ons geen punt meer om Antwerpen te verlaten. De echte reden voor de verkoop is dat Ronny naar het buitenland wil om daar in het luxe segment te gaan charteren.
De Marjorie II werd geklasseerd en gekeurd als zeilend binnenvaartschip en heeft voor de volgende vier jaar nog een geldige klopbrief. Maar als binnenschip is de actieradius stroomafwaarts van de Schelde wel beperkt tot Vlissingen. Voor een tochtje Antwerpen- Oostende moet een stuurman worden aangemonsterd.
Lees het uitgebreide artikel van Justin Gleissner in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

— Komende tijd veel vallende sterren te zienDe komende nachten zijn weer vallende sterren te bewonderen, als het weer tenminste een beetje meezit en het niet te bewolkt is. In de komende nacht dringen negentien meteoroïden per uur de dampkring binnen.

Dit aantal loopt in het weekeinde zelfs op naar 23 tot 24, meldt Weeronline. De verbranding van dit 'ruimtepuin' veroorzaakt dan gemiddeld elke 2 à 3 minuten een lichtspoor dat met het blote oog waarneembaar is. Dit wordt een meteoor of een vallende ster genoemd.

In de nacht van donderdag op vrijdag worden opklaringen verwacht en zijn de vallende sterren waarschijnlijk goed te zien. Het beste tijdstip om naar de hemel te turen is tussen 02.00 en 04.00 uur. De maan is dan onder en het is dan donker genoeg om de vallende sterren goed te kunnen zien.
De meeste meteoren zijn aan de noordoostelijke hemel.— Berichten in de Scheepspost van deze week
— Rapport OVV over mastbreuk Harlingen gepubliceerd
— Charterschip met gebroken mast op het IJsselmeer
— App voor melding overlast wier

— Hassailt 2017 live volgen via diverse kanalen

— Schip Haarlemse Zeeverkenners in oorlogsfilm Dunkirk

— Zeilschip gezocht voor vrachtvaart naar Vlieland

— Bouw beurtschip 'Dorp Grouw' verloopt vlot
— ZomerWelvaart staat in het teken van Hanzesteden

— Onderwaterarcheologie - ‘Aldus is de Roompot vergaan’

— Bienvenue op de Museumwerf!

— Opgraving VOC-schip de Rooswijk tijdelijk uitgesteld

— Sterke verhalen, shanty’s en gerookte vis
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz